Welkom bij Sociale Verhuurders Haaglanden

Dit is de website van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Op deze site treft u informatie over de SVH zelf, de organisatie en haar doelstellingen, alsmede informatie over haar leden: alle woningcorporaties in de regio Haaglanden. Plus dagelijks al het nieuws dat van belang is voor corporatiemedewerkers.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Woonbond wil huurverhoging terugdraaien

De Woonbond start een procedure tegen de Belastingdienst en belangenverenigingen van verhuurders om de inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien.

De belangenvereniging voor huurders vindt het onrechtmatig dat inkomensgegevens gedeeld worden met verhuurders. Volgens De Woonbond is er door huurders 365 miljoen euro ten onrechte betaald aan woningcorporaties en commerciële verhuurders.

Bron: Cobouw, 20 oktober 2016

Lees Meer
Vacature secretaris Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling

In de regio Haaglanden wordt eind 2016 gestart met een Regionale Klachtencommissie woonruimteverdeling. De Regionale Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. De commissie behandelt geen klachten over gedrag van corporatiemedewerkers of de uitwerking van de urgentieregeling. De regionale klachtencommissie woonruimteverdeling gaat bestaan uit vier leden (twee leden en twee plaatsvervangende leden) en een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een secretaris. Voor de functie van secretaris zoeken we een enthousiaste medewerker, die deze nieuwe functie in samenspraak met de klachtencommissie zelf kan invullen.

Lees Meer
Vacature voorzitter Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling

In de regio Haaglanden wordt in 2016 gestart met een Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De Regionale Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Klachten over de woonruimteverdeling worden door deze commissie in behandeling genomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weigeren van een kandidaat voor een woningaanbieding, een opgelegde sanctie of het uitschrijven van de woningzoekende. De Regionale Klachtencommissie behandelt geen klachten over gedrag van 

corporatiemedewerkers. Daarvoor hebben de corporaties een Geschillencommissie. Ook horen klachten over de uitwerking van de urgentieregeling niet thuis bij deze commissie daarvoor moet een bezwaar worden ingediend bij de gemeentelijke beroep- en bezwaarcommissie.

Lees Meer
Vacature leden Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling

In de regio Haaglanden wordt in 2016 gestart met een Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling. De Regionale Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden (SVH) op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Klachten over de woonruimteverdeling worden door deze commissie in behandeling genomen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weigeren van een kandidaat voor een woningaanbieding, een opgelegde sanctie of het uitschrijven van de woningzoekende.

Lees Meer
De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

De wooncoöperatie is niet nieuw in Nederland. Zo kenden we aan het begin van de twintigste eeuw de coöperatieve woningbouwverenigingen en in de jaren 60 en 70 de coöperatieve flatverenigingen. In juli 2015 kreeg de wooncoöperatie voor het eerst een wettelijke borging in de Woningwet. Daarmee is een stap gezet in de ontwikkeling van deze organisatievorm binnen de Nederlandse volkshuisvesting.

Bron: Platform31, 5 oktober 2016

Lees Meer
Veegwet leidt opnieuw tot wijziging van corporatiestatuten

Corporaties moeten binnenkort voor een tweede keer in korte tijd hun statuten aanpassen. Dit is een gevolg van de gewijzigdeVeegwet wonen die dit najaar wordt behandeld door de Tweede Kamer. Aedes vindt een nieuwe wijziging onwenselijk en sprak daarom uitvoerig met het ministerie en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Bron: Aedes, 1 september 2016

Lees Meer