Welkom bij Sociale Verhuurders Haaglanden

Dit is de website van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Op deze site treft u informatie over de SVH zelf, de organisatie en haar doelstellingen, alsmede informatie over haar leden: alle woningcorporaties in de regio Haaglanden. Plus dagelijks al het nieuws dat van belang is voor corporatiemedewerkers.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Woningcorporatie Arcade levert nieuwbouw huurwoningen in Monster op

Naaldwijk, 6 december 2016. De negen sociale huureengezinswoningen aan de Van Ostade en Van Scorel in Monster zijn klaar! Op 5 december 2016 werd de eerste sleutel uitgereikt. De woningen zijn verdeeld over twee gebogen woonrijen van drie en zes woningen. De architectuur is verfrissend vooral door het gebruik van lichte materialen en de zinken dakbedekking. Karakteristiek voor de woningen is de zogenaamde mansardekap. De woningen zijn praktisch ingedeeld en hebben drie woonlagen.

Lees Meer
Vacature Bestuurssecretaris

Binnen de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden werken alle 15 corporaties die in de regio Haaglanden gevestigd en werkzaam zijn, beleidsmatig samen. De corporaties richten zich in het bijzonder op het huisvesten van huishoudens met een beperkt inkomen en bijzondere doelgroepen. De aangesloten corporaties beheren in 2015 gezamenlijk ongeveer 168.000 woningen. De kerntaken zijn: het realiseren van de regionale woonruimteverdeling, het uitvoeren van onderzoek, kennisdeling, het opstellen en evalueren van de regionale prestatieafspraken en het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.

Lees Meer
Staedion boekt grote vooruitgang in Aedes benchmark

Het resultaat uit de Aedes benchmark 2016 is bekend. Staedion heeft grote vooruitgang geboekt ten opzichte van 2015. In deze benchmark krijgt Staedion een BA-score en behoort hiermee tot de subtop onder de grote woningcorporaties. Bewoners zijn ons in het afgelopen jaar beter gaan beoordelen. We krijgen een B ten opzichte van een C vorig jaar. Voor het onderdeel bedrijfslasten halen we zelfs het hoogst haalbare, een A. Vorig jaar was dat nog een B.  

Bron: Staedion, 24 november 2016

Lees Meer
Samenwerking Rijswijk Wonen en Den Haag

De komende vijf jaar gaat woningcorporatie Rijswijk Wonen in Den Haag 250 tot 500 sociale huurwoningen ontwikkelen. Vandaag tekenen de Rijswijkse corporatie en de gemeente Den Haag een langjarige samenwerking, waarin dit de eerste stap is. Naast de bijdrage die de Haagse corporaties nu al leveren aan het creëren van voldoende sociale woningen in de stad, is er vanwege de bevolkingsgroei extra investeringskracht nodig om in die behoefte te voorzien. 

Bron: Rijswijk Wonen, 23 november 2016

Lees Meer
Woonbond wil huurverhoging terugdraaien

De Woonbond start een procedure tegen de Belastingdienst en belangenverenigingen van verhuurders om de inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien.

De belangenvereniging voor huurders vindt het onrechtmatig dat inkomensgegevens gedeeld worden met verhuurders. Volgens De Woonbond is er door huurders 365 miljoen euro ten onrechte betaald aan woningcorporaties en commerciële verhuurders.

Bron: Cobouw, 20 oktober 2016

Lees Meer
De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

De wooncoöperatie is niet nieuw in Nederland. Zo kenden we aan het begin van de twintigste eeuw de coöperatieve woningbouwverenigingen en in de jaren 60 en 70 de coöperatieve flatverenigingen. In juli 2015 kreeg de wooncoöperatie voor het eerst een wettelijke borging in de Woningwet. Daarmee is een stap gezet in de ontwikkeling van deze organisatievorm binnen de Nederlandse volkshuisvesting.

Bron: Platform31, 5 oktober 2016

Lees Meer
Veegwet leidt opnieuw tot wijziging van corporatiestatuten

Corporaties moeten binnenkort voor een tweede keer in korte tijd hun statuten aanpassen. Dit is een gevolg van de gewijzigdeVeegwet wonen die dit najaar wordt behandeld door de Tweede Kamer. Aedes vindt een nieuwe wijziging onwenselijk en sprak daarom uitvoerig met het ministerie en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Bron: Aedes, 1 september 2016

Lees Meer