Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslastenHuurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders vroeg naar hun mening. De benchmark laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen.Branchevereniging Aedes presenteert dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bijna alle corporatiewoningen (98 procent). Corporaties verbeterden sinds 2014 steeds hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid.

Huurders vinden dienstverlening beter
In 2017 waarderen huurders de dienstverlening van woningcorporaties hoger, ondanks steeds lagere bedrijfslasten en minder verhuurpersoneel. Huurders die hun woning verlaten geven de corporatie met een 7,4 een hogere beoordeling (7,2 in 2016). Dat geldt ook voor huurders waarvoor de corporatie een reparatie heeft uitgevoerd, een 7,5 in 2016. Nieuwe huurders zijn met een 7,5 nog even tevreden als vorig jaar. Sinds 2014 is het gemiddelde cijfer dat huurders geven voor de dienstverlening van corporaties met drie tiende gestegen.

Bedrijfslasten verder naar beneden
In 2016 daalden de beïnvloedbare bedrijfslasten met 150 miljoen euro. Corporaties verlaagden hun bedrijfslasten de afgelopen vier jaar met 235 euro per woning. De totale bedrijfslasten stegen echter omdat corporaties meer belastingen en heffingen betalen. De verhuurderheffing steeg met 45 euro per woning.

Huizen energiezuiniger
In de Aedes-benchmark is dit jaar naast de Energie-index ook de CO2-uitstoot van huurwoningen opgenomen. Dit past bij de ambities van woningcorporaties uit de Aedeswoonagenda. Corporaties zijn op weg om gemiddeld energielabel B (Energie-index 1,4) in 2021 te halen: de Energie-index van woningen is gedaald van 1,86 naar 1,73. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn.

Meer betaalbare huurwoningen en huurmatiging 
Er zijn in 2016 meer betaalbare huurwoningen bijgekomen; een toename van 23.000 huizen (1,3 procent). Corporaties hebben in 2016 de gemiddelde huurprijs verder gematigd. De beperkte huurstijging voor zittende huurders was in dat jaar 1,1 procent, lager dan de maximaal toegestane huurverhoging. 

Meer onderhoudskosten 
In 2016 waren de gemiddelde onderhouds-, verbeterings- en renovatiekosten per woning zo’n 2.100 euro. Een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt door meer uitgevoerde werkzaamheden en hogere prijzen. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud na verhuizing van huurders vallen hieronder.

Aedes-benchmark
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken, verbeteren en van elkaar leren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.

Haags platform gezondwonen.nl tegen vocht en schimmel

13 december is het platform gezondwonen.nl live gegaan. Met dit online platform slaan woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vidomes de handen ineen in de strijd tegen vocht en schimmel. Met goede informatie en tips helpen ze bewoners vocht- en schimmelproblemen in hun woning te voorkomen. Daarnaast roepen ze hun huurders op vocht- en schimmelproblemen te melden, om samen een oplossing te vinden.

Bron: Haag Wonen, 13 december 2017

Lees Meer
Bouw van 26 sociale huurappartementen in ’s-Gravenzande bereikt hoogste punt

Afgelopen week werd het hoogste punt van het appartementengebouw Villa Alba aan de Van der Horstweg in ’s-Gravenzande bereikt. In het gebouw komen 26 sociale huurappartementen. Zoals in de bouw gebruikelijk werd samen met het bouwteam stilgestaan bij het bereiken van deze mijlpaal.

Bron: Arcade Wonen, 6 december 2017

Lees Meer
Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslasten

Huurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties. Dit blijktuit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders vroeg naar hun mening. De benchmark laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen.

Bron: Aedes, 23 november 2017

Lees Meer
Bouw 117 (sociale) huurwoningen in Laakhaven bereikt hoogste punt

Afgelopen week werd het hoogste punt van het appartementengebouw CalandTwo met 117 huurappartementen aan de Calandstraat in Den Haag bereikt. In het gebouw komen 92 sociale huurappartementen, 25 vrije sector huurappartementen en bedrijfsruimten. Hiermee levert woningcorporatie Arcade een stevige bijdrage aan de opgave van Den Haag om het aantal huurwoningen te vergroten.

Bron: Arcade Wonen, 17 november 2017 

Lees Meer
Feestelijke opening 'Beschermd Thuis'

Alle 26 bewoners hebben het afgelopen half jaar hun intrek genomen. Ze hebben rustig kunnen wennen aan hun nieuwe woonomgeving. Daarom is het vandaag tijd voor een feest voor de bewoners en betrokkenen van het project ‘Beschermd Thuis’ aan de Curtisslaan in Den Haag.

Bron: Staedion, 7 november 2017

 

Lees Meer