Haagse woningcorporaties omarmen initiatief klimaatneutraal


De drie Haagse woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion zetten vrijdag 2 februari 2018 tijdens de Haagse Energietop hun handtekening onder het initiatief om Den Haag klimaatneutraal te maken.

Ambitieuze opgave
Gezamenlijk hebben de drie sociale verhuurders circa 70.000 woningen in Den Haag. Daarmee huisvesten zij ruim een kwart van de inwoners van Den Haag. Op termijn moeten alle woningen in Den Haag, net als andere gebouwen in de stad, van het aardgas af. Deze opgave is ambitieus en omvangrijk. Daarom doen de drie Haagse woningcorporaties van harte mee aan het initiatief. “Wij als corporaties vinden deze samenwerking cruciaal voor het bereiken van een klimaatneutrale stad. Daarbij verliezen wij de betaalbaarheid voor onze bewoners niet uit het oog,” zegt Jan-Peter Duijvestijn die namens Staedion het initiatief ondertekent.

Betaalbaarheid
Voor de woningcorporaties betekent dit vooral het isoleren van woningen, het plaatsen van gasloze verwarmingsinstallaties en het afnemen van duurzame warmte en energie. Haag Wonen, Vestia en Staedion hanteren daarbij twee belangrijke voorwaarden: de levering van warmte en energie moet gegarandeerd zijn én betaalbaar voor de bewoners. De sociale huisvesters willen voorkomen dat hun huurders dadelijk wonen in een klimaatneutrale woning, maar de kosten hiervan niet kunnen betalen.

Opbrengst initiatief
In het initiatief zijn tien gebieden in Den Haag gekozen waar als eerste wordt gestart. De drie corporaties zijn in de meeste van die gebieden actief; met name in Den Haag Zuidwest en Mariahoeve hebben zij veel woningen. Staedion, Vestia en Haag Wonen verwachten dat de samenwerking leidt tot uitwisseling van kennis en ervaringen, betere toepassing van innovaties en meer efficiëntie. Dat kan de overlast voor de bewoners beperken. Op basis van de ervaringen in de eerste tien gebieden maken de drie corporaties een plan om al hun woningen klimaatneutraal te maken.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. We streven ernaar dat al onze bewoners zich thuis voelen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Aedes stelt deadline Routekaart CO2-neutraal 2050 op 1 mei 2018

Aedes heeft vrijdag 9 februari versie 3.0 van de Routekaart CO2-neutraal beschikbaar gesteld. Met de routekaart ondersteunt Aedes woningcorporaties om in 2018 een plan van aanpak op te stellen om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben.

Bron: Aedes, 12 februari 2018

Lees Meer
Gemeente Den Haag, Rijswijk Wonen en ABB Bouwgroep ondertekenen de intentieovereenkomst voor de realisatie van 124 sociale huurappartementen in Haags Buiten.

Op woensdag 7 februari ondertekenden wethouder Joris Wijsmuller van gemeente Den Haag, Jan Putman directeur-bestuurder a.i. van Rijswijk Wonen en Jan Dekker directeur van ABB Bouwgroep, de intentieovereenkomst. De appartementen maken deel uit van het nieuwbouwproject Haags Buiten. Een project waarbij ABB verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van circa 275 woningen. Het project Haags Buiten ligt tegen Wateringse Veld en is onderdeel van de duurzame nieuwbouwwijk Erasmusveld. In het Erasmusveld worden de komende jaren in totaal ruim 800 woningen gerealiseerd.

Bron: Rijswijk Wonen, 8 februari 2018

Lees Meer
Alternatieve oplossing fontein Rembrandtkade wordt onderzocht

De fontein op de hoek van de Rembrandtkade en de Lindelaan in Rijswijk (Z-H) was enige tijd geleden onderwerp van gesprek. De fontein verkeert in slechte staat en vraagt om een flinke reparatie- en onderhoudsinvestering. Aangezien woningcorporatie Rijswijk Wonen sinds de nieuwe woningwet nauwelijks mag investeren anders dan in sociale woningbouw, had de corporatie een alternatieve oplossing bedacht. Ze was voornemens de fontein tegen beperkte kosten om te bouwen naar een plantenbak en de muur te verwijderen. Deze alternatieve oplossing maakte het een en ander los in de wijk en omwonenden waren het daar niet mee eens.

Bron: Rijswijk Wonen, 5 februari 2018

Lees Meer
Haagse woningcorporaties omarmen initiatief klimaatneutraal

De drie Haagse woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion zetten vrijdag 2 februari 2018 tijdens de Haagse Energietop hun handtekening onder het initiatief om Den Haag klimaatneutraal te maken.

Bron: Staedion, 2 februari 2018

Lees Meer
Viering oplevering eerste huurwoningen Rijswijk Wonen in RijswijkBuiten

Woningcorporatie Rijswijk Wonen vierde op 1 februari samen met de bewoners de oplevering van de eerste 24 sociale huurwoningen in RijswijkBuiten. Het feestje  was eerder gepland in december, maar werd verzet door de grote hoeveelheid sneeuw die dag. In oktober ontvingen de bewoners de sleutel van hun gloednieuwe huis en konden zij aan de slag met het aankleden en inrichten ervan. De duurzame eengezinswoningen zijn onderdeel van fase 11 van De Tuinen van Sion en zijn gebouwd door Dura Vermeer.

Bron: Rijswijk Wonen, 2 februari 2018

Lees Meer