Staedion: kerncijfers 2017


Staedion heeft de jaarcijfers van 2017 gepubliceerd. We hebben een goed jaar achter de rug, waarbij de speerpunten als een goede dienstverlening naar de bewoner, kwalitatief goede betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid centraal stonden.

Bewoner centraal  
In 2017 hebben we de missie om een eigen thuis bereikbaar te maken, vertaald in klantbeloften. Samen met bewoners zijn de belangrijkste klantprocessen onder de loep genomen. Verder zijn we trots op onze AA-score bij de Aedes benchmark voor dienstverlening en bedrijfsvoering. In 2018 gaan we verder met het verbeteren van de dienstverlening voor onze bewoners.

Betaalbaar en beschikbaar
In 2017 heeft Staedion € 105,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering en € 13 miljoen  aan nieuwbouw van woningen. Daarmee is de woningvoorraad met 300 sociale huurwoningen uitgebreid en zijn veel woningen verbeterd en verduurzaamd.

Financiële positie
Staedion is financieel gezond. Het operationele bedrijfsresultaat van 2017 bedraagt € 55,7 miljoen (2016: € 48,5 miljoen), waarbij we € 118,6 miljoen hebben uitgegeven aan onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Door de waardestijging van het vastgoed met € 492,4 miljoen komt het netto resultaat uit op € 544 miljoen. Deze toename is een ongerealiseerde waardestijging en is geen extra geld in kas. De komende jaren blijven we verbeteren en voor woningzoekenden bouwen.

Kerncijfers en digitale jaarstukken
De kerncijfers van onze jaarstukken 2017 zijn voor u digitaal beschikbaar. Uiteraard is er ook een uitgebreid Bestuursverslag & jaarrekening 2017 en Volkshuisvestingsverslag 2017 voor u beschikbaar. U kunt dit digitaal bekijken, doorbladeren en downloaden via www.jaarverslagstaedion.nl.

Vertrekkend voorzitter Economic Board The Hague luidt de noodklok

Op 26 april droeg Henk Jagersma de voorzittershamer van de Economic Board The Hague over aan Henk Kool. Hij kijkt met plezier terug op de pioniersfase van de board, maar spreekt wel zijn ernstige zorgen uit over de toekomst van de stad. “Den Haag staat in teveel lijstjes op achterstand. Als Den Haag in de toekomst voldoende banen voor zijn inwoners wil behouden, dan moet er structureel geïnvesteerd blijven worden in de economie.” 

Bron: Economic Board The Hague, 9 mei 2018

Lees Meer
Staedion: kerncijfers 2017

Staedion heeft de jaarcijfers van 2017 gepubliceerd. We hebben een goed jaar achter de rug, waarbij de speerpunten als een goede dienstverlening naar de bewoner, kwalitatief goede betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid centraal stonden.

Lees Meer
Ruime meerderheid corporaties houdt huurverhoging op of onder inflatie

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties.

Bron: Aedes, 8 mei 2018

Lees Meer
Start bouw woonzorggebouw Naomigang

Aan de Naomigang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen wordt een woongebouw met 48 zorgwoningen gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en de eerste palen zijn geboord. Op 7 mei 2018 vindt de officiële start van de bouw plaats, in het bijzijn van wethouder Taco Kuiper (Wonen) en wethouder Isabelle Vugs (Zorg).

Bron: De Goede Woning, 3 mei 2018

Lees Meer
Staedion legt prioriteit bij woningverbetering

De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid. De benodigde financiële ruimte om de plannen die Staedion voor de komende jaren heeft te realiseren, is er. Dat is te lezen in het jaarverslag 2017 dat Staedion vandaag publiceert. 

Bron: Staedion, 30 april 2018

Lees Meer