Staedion legt prioriteit bij woningverbetering
De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid. De benodigde financiële ruimte om de plannen die Staedion voor de komende jaren heeft te realiseren, is er. Dat is te lezen in het jaarverslag 2017 dat Staedion vandaag publiceert.

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “De speerpunten die we hebben geformuleerd zijn gebaseerd op wat onze bewoners belangrijk vinden. Het thuisgevoel van onze bewoners staat centraal in ons denken en doen. Dit wordt voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we in 2017 € 105,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering en € 13 miljoen aan nieuwbouw. Ook de komende jaren blijven we hier fors op inzetten. De waardering in de Aedes Benchmark met een AA score op bedrijfsvoering en dienstverlening is voor mij een van de belangrijkste prestaties van 2017, omdat dit een directe weergave is van de waardering van onze huurders.”

Bewoner centraal  
In 2017 is de missie om een eigen thuis bereikbaar te maken, vertaald in klantbeloften. Samen met bewoners zijn de belangrijkste klantprocessen onder de loep genomen. Daarbij hebben we gezien wat knelt en waar het beter kan. Deze verbeteringen hebben we opgenomen in ons jaarplan 2018. Het verder verbeteren van de diensterverlening voor onze bewoners staat daarmee ook in 2018 centraal.

Betaalbaar en beschikbaar
In 2017 heeft Staedion voor € 13 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw van woningen. Daarmee is de woningvoorraad met 300 sociale huurwoningen uitgebreid. In 2018 worden nog eens 378 nieuwbouw huurwoningen opgeleverd en start de bouw van 306 huurwoningen. “Juist in een stad als Den Haag waar het aantal woningzoekenden nog steeds toeneemt, is het essentieel te investeren in nieuwbouw om te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Die taak nemen wij nu en de komende jaren zeker op ons.” aldus Krzeszewski.

Betaalbaarheid is ook belangrijk voor het thuisgevoel van onze bewoners. De huursom van Staedion steeg in 2017 met 1,0%, waar 1,3% was toegestaan en Staedion zag, net als in 2018, af van het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Duurzaamheid
De inzet op het verduurzamen van bestaande woningen heeft Staedion in 2017 doorgezet. Bij 1.825 woningen is in 2017 het open verbrandingstoestel (OVT) verwijderd. Het einde van de jarenlange inspanningen om alle OVT’s te verwijderen komt hiermee in zicht. “In 2018 gaan we voortvarend aan de slag met het thema duurzaamheid. Zo krijgen bewoners van twee pilot complexen een aanbod voor het aansluiten van zonnepanelen. Ook komt een programmamanager duurzaamheid die zorgt voor focus om de veelheid aan activiteiten te coördineren en zo toe te werken naar een klimaatneutrale woningvoorraad.”

Leefbaarheid
In 2017 is ruim € 3,6 miljoen uitgegeven aan leefbaarheid. Naast bestrijding van overlast, stimuleren van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten opgestart. Enkele voorbeelden van geslaagde projecten in 2017 zijn de aanpak van een dakterras in het ouderencomplex aan de Natalstraat. Daar is samen met de bewoners nagedacht over het inrichten van het dakterras, zodat het een fijne plek is om samen te gebruiken. In Laak is een samenwerking aangegaan met basisschool De Baanbreker. De leerlingen van groep 8 werden portiekambassadeur en onderzochten of hun eigen portiek schoon en veilig was.

Financiële positie
Staedion is financieel gezond. Het operationele bedrijfsresultaat van 2017 bedraagt € 55,7 miljoen (2016: € 48,5 miljoen), waarbij we € 118,6 miljoen hebben uitgegeven aan onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Door de waardestijging van het vastgoed met € 492,4 miljoen komt het netto resultaat uit op € 544 miljoen. Deze toename is een ongerealiseerde waardestijging en is geen extra geld in kas. De komende jaren blijven we verbeteren en voor woningzoekenden bouwen. “Ook gaan we de mogelijkheden voor het bouwen van woningen in het middeldure huursegment verder verkennen. Het is een taak voor ons als corporatie om door stadsvernieuwing segregatie tegen te gaan.”

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. We streven ernaar dat al onze bewoners zich thuis voelen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Vertrekkend voorzitter Economic Board The Hague luidt de noodklok

Op 26 april droeg Henk Jagersma de voorzittershamer van de Economic Board The Hague over aan Henk Kool. Hij kijkt met plezier terug op de pioniersfase van de board, maar spreekt wel zijn ernstige zorgen uit over de toekomst van de stad. “Den Haag staat in teveel lijstjes op achterstand. Als Den Haag in de toekomst voldoende banen voor zijn inwoners wil behouden, dan moet er structureel geïnvesteerd blijven worden in de economie.” 

Bron: Economic Board The Hague, 9 mei 2018

Lees Meer
Staedion: kerncijfers 2017

Staedion heeft de jaarcijfers van 2017 gepubliceerd. We hebben een goed jaar achter de rug, waarbij de speerpunten als een goede dienstverlening naar de bewoner, kwalitatief goede betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid centraal stonden.

Lees Meer
Ruime meerderheid corporaties houdt huurverhoging op of onder inflatie

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties.

Bron: Aedes, 8 mei 2018

Lees Meer
Start bouw woonzorggebouw Naomigang

Aan de Naomigang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen wordt een woongebouw met 48 zorgwoningen gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en de eerste palen zijn geboord. Op 7 mei 2018 vindt de officiële start van de bouw plaats, in het bijzijn van wethouder Taco Kuiper (Wonen) en wethouder Isabelle Vugs (Zorg).

Bron: De Goede Woning, 3 mei 2018

Lees Meer
Staedion legt prioriteit bij woningverbetering

De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid. De benodigde financiële ruimte om de plannen die Staedion voor de komende jaren heeft te realiseren, is er. Dat is te lezen in het jaarverslag 2017 dat Staedion vandaag publiceert. 

Bron: Staedion, 30 april 2018

Lees Meer