Start bouw woonzorggebouw Naomigang

Aan de Naomigang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen wordt een woongebouw met 48 zorgwoningen gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en de eerste palen zijn geboord. Op 7 mei 2018 vindt de officiële start van de bouw plaats, in het bijzijn van wethouder Taco Kuiper (Wonen) en wethouder Isabelle Vugs (Zorg).

Start van de bouw
Op 7 mei vieren woningcorporatie De Goede Woning, zorgaanbieder WelThuis, de gemeente Zoetermeer en aannemer De Vries en Verburg samen met toekomstige bewoners en begeleiders de start van de bouw van het woonzorggebouw. De Goede Woning laat het complex bouwen om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan zorgwoningen in Zoetermeer. WelThuis gaat het gebouw huren. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen die 24 uurs zorg nodig hebben.

Aardgasloos
Het woonzorggebouw wordt ‘all-electric’ gebouwd, dus zonder gasaansluitingen. De isolatiewaarde wordt hoog en op het dak komen zonnepanelen. De verwarming vindt plaats met luchtwarmtepompen. Dit past bij de ambitie van De Goede Woning op het gebied van duurzaamheid. De corporatie wil dat al haar woningen in 2035 voorbereid zijn op aardgasloos.

Verhuizing van Montiverdi
De toekomstige bewoners, ouderen met dementie of een lichamelijke beperking, wonen nu in woonzorgcentrum Monteverdi aan de Ondineschouw in Zoetermeer. Dit jaar vindt de inhuizing van een deel van deze bewoners naar het nieuwe woonzorggebouw De Boomgaerd aan het Zalkerbos (66 wooneenheden). De andere bewoners verhuizen in 2019 naar de Naomigang. Beide gebouwen worden in opdracht van De Goede Woning gerealiseerd en na oplevering verhuurd aan WelThuis.

Eigentijdse opzet
De opzet van de gebouwen is anders van opzet dan een traditioneel verpleeghuis. Er komen meer privéruimten en minder algemene ruimten. In de nieuwe situatie heeft iedere bewoner een tweekamerappartement met een woonkamer en aparte slaapkamer, waardoor de individuele woonfunctie een belangrijke factor vormt. Daarnaast worden er zes gemeenschappelijke buurtkamers gerealiseerd: per groepsruimte voor acht bewoners.

Planning
Het woonzorggebouw De Boomgaerd aan het Zalkerbos is bijna klaar en wordt naar verwachting in augustus van dit jaar opgeleverd aan WelThuis. De Goede Woning verwacht het woonzorggebouw aan de Naomigang halverwege 2019 op te kunnen leveren.

Vertrekkend voorzitter Economic Board The Hague luidt de noodklok

Op 26 april droeg Henk Jagersma de voorzittershamer van de Economic Board The Hague over aan Henk Kool. Hij kijkt met plezier terug op de pioniersfase van de board, maar spreekt wel zijn ernstige zorgen uit over de toekomst van de stad. “Den Haag staat in teveel lijstjes op achterstand. Als Den Haag in de toekomst voldoende banen voor zijn inwoners wil behouden, dan moet er structureel geïnvesteerd blijven worden in de economie.” 

Bron: Economic Board The Hague, 9 mei 2018

Lees Meer
Staedion: kerncijfers 2017

Staedion heeft de jaarcijfers van 2017 gepubliceerd. We hebben een goed jaar achter de rug, waarbij de speerpunten als een goede dienstverlening naar de bewoner, kwalitatief goede betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid centraal stonden.

Lees Meer
Ruime meerderheid corporaties houdt huurverhoging op of onder inflatie

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar opnieuw gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen met de laagste inkomens. De huurverhoging per 1 juli komt dit jaar voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 180 corporaties.

Bron: Aedes, 8 mei 2018

Lees Meer
Start bouw woonzorggebouw Naomigang

Aan de Naomigang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen wordt een woongebouw met 48 zorgwoningen gerealiseerd. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en de eerste palen zijn geboord. Op 7 mei 2018 vindt de officiële start van de bouw plaats, in het bijzijn van wethouder Taco Kuiper (Wonen) en wethouder Isabelle Vugs (Zorg).

Bron: De Goede Woning, 3 mei 2018

Lees Meer
Staedion legt prioriteit bij woningverbetering

De speerpunten van Staedion zijn duidelijk: kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid. De benodigde financiële ruimte om de plannen die Staedion voor de komende jaren heeft te realiseren, is er. Dat is te lezen in het jaarverslag 2017 dat Staedion vandaag publiceert. 

Bron: Staedion, 30 april 2018

Lees Meer