17 oktober 2019

Ad Zopfi: “Ken de woningzoekenden in de regio”

Terug naar overzicht

Explica heeft onlangs voor Sociale Verhuurders Haaglanden een onderzoek uitgevoerd naar de ingeschreven woningzoekenden in de regio Haaglanden. Ad Zopfi, voorzitter BAC Woonruimteverdeling, legt uit dat het onderzoek inzicht geeft in het woningzoekendenbestand, de veranderingen binnen dit bestand en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden om de woningzoekenden beter te bedienen.

Uit het onderzoek zijn een aantal interessante resultaten gekomen. Zo is te zien dat het aantal woningzoekenden stijgt en dat dit vooral de minima betreft. De groei van het aantal minima zijn vooral statushouders, ouderen en woningzoekenden met een onzeker inkomen (bijvoorbeeld ZZP’ers). Ook stijgt de druk op de woningmarkt. Een positief signaal is wel dat mensen zich steeds meer realiseren dat zij zich moeten inschrijven bij Woonnet Haaglanden. “Er is een harde kern die al een lange tijd ingeschreven staat. Dit betekent dat een grote groep uit voorzorg staat ingeschreven, maar veel woningzoekenden vinden ook op een andere manier een woning.”

Resultaten
Ongeveer 30% van de woningzoekenden schrijft zich uit zonder dat zij een woning via Woonnet Haaglanden toegewezen hebben gekregen. Deze groep lijkt op een andere manier een woning te vinden. “Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld dat woningzoekenden gaan samenwonen, particulier een woning huren of een woning kopen.” De andere groep woningzoekenden, die een lange tijd staan ingeschreven, bouwen volgens Ad rechten op, zodat zij op een later moment op woningen kunnen reageren en hoger op de kandidatenlijst eindigen. “Als er zo een grote groep in het systeem zit, dan moeten we nadenken over wat we daarmee gaan doen.”

De resultaten van het onderzoek zijn niet verrassend, maar nu wel te kwantificeren. “Het aandeel van de minima neemt toe. Deze groep stijgt sneller dan de andere groepen. Wij weten nu dat deze groep vooral bestaat uit een huishoudgrootte van 1 of 2 personen. Dan ontstaat de vraag of wij voldoende woningen hebben voor deze groep. Voor mij is duidelijk dat wij moeten bouwen voor jongeren en voor ouderen. Dit betekent bijvoorbeeld voor ons een accentverandering in het bezit: kleinere en goedkopere woningen en minder relatief een transformatie voor de woningcorporaties of het accent in het bezit veranderen.”

Stof tot nadenken
Naast de interessante resultaten levert het onderzoek ook nog verdere stof tot nadenken op. “Het onderzoek zet ons aan het denken of het woonruimteverdelingssysteem nog functioneert op de huidige wijze. Komen de woningzoekenden die op korte termijn gehuisvest willen worden goed door het systeem heen? Of moeten we nadenken over een andere manier om de woningzoekenden te bedienen? De woningmarkt van 30 jaar geleden is niet meer de woningmarkt van nu. Wat ik negatief vind, is dat wij soms 40 woningzoekenden moeten uitnodigen voordat wij een woning verhuren. Wij moeten ons eerst door een lijst wenszoekers werken. Daar moeten we iets op verzinnen.”

Een optie is om een geselecteerd aanbod aan te bieden voor spoedzoekers en woningzoekenden die op korter termijn (binnen 3 jaar) willen verhuizen. “Dit zou een bepaald percentage van het vrijkomend bezit kunnen zijn. Het zou mooi zijn als wij bijvoorbeeld 60% van het vrijkomend bezit op deze manier kunnen adverteren. Zo kunnen we ook voortborduren op het bezit dat wij moeten toevoegen en hierop inspelen op de toekomst. Dit onderzoek heeft ons 3 inzichten gegeven:

  1. wij moeten ervoor zorgen dat wij de onderkant van de woningmarkt goed bedienen, want deze groeit sneller dan de andere groepen;
  2. voor deze groep moeten woningen vrijkomen, waardoor wij woningen voor hen moeten realiseren;
  3. en wij moeten kijken naar de effectiviteit van het systeem, zodat wij hen zo goed mogelijk de weg wijzen.”

Vervolgonderzoek
Als Ad een vervolgonderzoek zou mogen laten uitvoeren, dan zou dat zijn naar de groep die zich uit voorzorg inschrijft bij Woonnet Haaglanden. Waarom staan zij ingeschreven en reageren zij actief? Vragen waar hij een verdiepend antwoord op zou willen. “Uit welke categorie komen de uitstromers? Zijn dat de woningzoekenden die al langere tijd staan ingeschreven of staan zij relatief kort ingeschreven? Mijn veronderstelling is dat een klein aandeel van de uitstromers komt uit de groep die lang staat ingeschreven. Met zo’n vervolgonderzoek krijg je meer inzicht in de doorstroming binnen het systeem.”

Als er een herhalingsonderzoek over 5 jaar plaats zou vinden, dan vindt Ad het interessant om te weten of het beleid effect heeft gehad op de woningmarkt. “Als wij een beweging in gang zouden zetten, is dit dan zichtbaar? In de woningmarkt is dat vrij lastig, omdat veranderingen niet op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Toch is het interessant om te weten wat hier uitkomt.”