19 juni 2018

Bouw 243 huurwoningen voor op schema

Terug naar overzicht

Op 6 juni is het hoogste punt van het Staedion project  ‘De Tuinen van Morgenstond’ bereikt aan de Coevordenstraat en Haveltestraat in Den Haag. Het project bestaat uit vijf appartementencomplexen met 243 sociale huurwoningen waarvan de eerste woningen in oktober 2018 worden opgeleverd. ‘De Tuinen van Morgenstond’ wordt gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke VolkerWessels ondernemingen Loostad Vastgoedontwikkeling, Ufkes Apeldoorn en IBB Kondor uit Oegstgeest.

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de komende jaren onze belangrijkste opgaven, waarbij we het heel belangrijk vinden dat bewoners met een bescheiden inkomen comfortabel kunnen wonen. Daarom zijn we trots dat we met dit nieuwbouwproject optimaal kunnen investeren en meer huurders een kans geven op een goede woning. Met de 2-3 kamerwoningen van 50m², 60m² en 70m² spreken we een brede doelgroep aan. De feestelijke oplevering aan de eerste bewoners staat in oktober dit jaar gepland.”

Planning voor op schema
Henk Driesen, directeur Loostad Vastgoedontwikkeling: “De uitvoering van het project ligt voor op schema en dat is in deze hectische markt en drukke tijd best bijzonder. Ketenpartners van het eerste “ontwerp-uur” weten wat ze moeten doen, dat schept duidelijkheid. Weten wat van je gevraagd wordt en weten wat je aan elkaar hebt, zijn belangrijke waarden in dit goed lopende proces.”

Een bijzondere werkwijze
Voor dit project volgt Staedion een nieuwe werkwijze. Het contract voor ontwerp, bouwen en onderhouden (DBM, Design, Build & Maintain) is anders dan de traditionele opdrachtgever-aannemersverhouding. Staedion geeft  algemene kaders waarbinnen het project uitgevoerd moet worden. Loostad heeft vervolgens met haar partners die kaders verder uitgewerkt en hier een prachtig ontwerp en een bijzonder bouwplan van gemaakt. Functionaliteit, esthetica en duurzaamheid zijn belangrijke criteria geweest. Daarnaast zijn er materialen gebruikt die een lange levensduur hebben. Langjarige onderhoudskosten kunnen, door in de ontwerpfase goede keuzes te maken, geminimaliseerd worden. Kortom, integraal ontwerpen betekent nadenken over 20 jaar verder.

Samenwerking verloopt goed
De samenwerking tussen Staedion en de VolkerWessels ondernemingen verloopt goed. Loostad Vastgoedontwikkeling organiseert in hoofdzaak het ontwerptraject. IBB Kondor en Bouwbedrijf Ufkes realiseren het project. De drie partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bouwen en het 20 jaar onderhouden van de sociale huurwoningen. Elkaar verstaan, zo nodig samen zoeken naar oplossingen, elkaar respecteren, dat zijn de basisprincipes van de samenwerking tussen Staedion en VolkerWessels.

De succesvolle samenwerking met Staedion werd op 6 juni jl. tijdens de Provada  onderstreept door de ontvangst van een tweetal architectuurplaquette ’s. Eén voor het project De Tuinen van Morgenstond in Den Haag i.s.m. De Zwarte Hond architecten en een voor een eerder project Het Zamen. In dit project heeft IAA uit Enschede voor de architectuur getekend.

 Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. We streven ernaar dat al onze bewoners zich thuis voelen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Over Loostad
Loostad ontwikkelt vastgoedprojecten in eigen beheer of in opdracht voor derden, met oog voor duurzaamheid, architectuur en leefbaarheid voor de eindgebruiker. Ze loopt voorop in creativiteit, kennis en uitvoeringskwaliteit.