04 februari 2019

Daphne Pieters: “Ik geloof dat samenwerking de toekomst is”

Terug naar overzicht

Daphne Pieters is haar carrière begonnen in het buitenland. Na een periode van 8,5 jaar is zij teruggekeerd naar Nederland. En nu vertrekt ze weer. Vanaf 2003 heeft Daphne verschillende rollen gehad binnen diverse corporaties. De afgelopen 2,5 jaar was zij directeur-bestuurder bij Wonen Midden-Delfland. Ook was zij een jaar penningmeester van het SVH-bestuur en zat zij in het dagelijks bestuur van SVH.

Nu gaat zij een nieuwe internationale uitdaging aan. Ze staat namelijk op het punt om te vertrekken naar Frankrijk. Wat ze daar precies gaat doen, weet ze nog niet. “Ik kijk er heel erg naar uit om samen met mijn vriend een leven in Frankrijk op te gaan bouwen. Ik weet nu nog niet wat dat gaat brengen. Alle mogelijkheden staan open en dat vind ik ontzettend leuk.”

Daphne is in 2016 begonnen als directeur-bestuurder bij Wonen Midden-Delfland. Zij beschrijft de afgelopen 2,5 jaar als een leuke, leerzame maar ook hectische periode die vol zat met veranderingen. “Op het moment dat ik begon was er meteen werk aan de winkel. Het jaar stond in het teken van de implementatie van de Woningwet. Dit betekende dat er gewerkt moest worden aan statutenwijzigingen, reglementen en een scheidingsvoorstel. Ook is er een beknopt koersplan gemaakt, zodat we met elkaar voor ogen hadden wat onze missie, visie en doelgroepen waren.    Tegelijkertijd moest ik de corporatie nog leren kennen.”

In contact met de huurders
“In 2017 hebben we ons vooral gericht op het maken van een nieuw koersplan. Voor wie doen we het? Wat voor organisatie willen wij zijn? En wat voor ons nog belangrijker is: wat willen onze huurders nu echt? Eén van de leukste elementen van het koersplan vind ik de ‘eet mee, praat mee’-avonden. Midden-Delfland heeft drie kernen en per avond nodigen we de huurders van één kern uit op een locatie in hun dorp. In totaal zien wij dan ongeveer 200 huurders. Dit is een heel net percentage van huurders die wij te zien en te spreken krijgen. Tijdens de bijeenkomst leggen wij stellingen voor. Met stemkastjes kunnen de huurders aangeven of zij het ermee eens zijn of niet. Zo gaan we met de huurders in gesprek over onderwerpen, zoals leefbaarheid en duurzaamheid.”

Uit de ‘eet mee, praat mee’-avonden is ook een klankbordgroep ontstaan. Belangrijke besluiten, bijvoorbeeld andere openingstijden, de opmaak van de nieuwe website of nieuwe huisstijl, worden voorgelegd aan de klankbordgroep. Ook vindt Daphne transparantie erg belangrijk. “Ik vind het heel belangrijk om uit te leggen waarom je doet wat je doet. Maar het luisteren naar de mensen voor wie je het doet, is zeker zo belangrijk. Vaak zijn deze twee elementen ook met elkaar te combineren. Als je namelijk met iemand in gesprek gaat, dan komt die persoon met vragen. Dan kan je uitleggen waarom het soms is wat het is, omdat wij ons ook aan de (wettelijke) regels moeten houden.”

Trots op Wonen Midden-Delfland
Naast dat Daphne trots is op het contact met de huurders is zij ook trots op ‘haar’ organisatie. “Ik ben ongelooflijk trots op mijn collega’s. Toen het nieuwe koersplan er lag en het duidelijk was welke richting wij op wilden, zijn wij gaan kijken hoe wij goed lokaal verankerd kunnen blijven en onze huurders goed kunnen blijven bedienen. Ook ben ik er trots op dat wij zijn gaan verduurzamen. Het gemiddelde van energielabel B in 2020 gaan wij zeker halen.” Aan haar opvolger wil ze meegeven om echt te investeren in samenwerking. “Samenwerken met andere woningcorporaties en de gemeente vind ik erg belangrijk. Alleen samen valt de grote opgave binnen de volkshuisvesting te realiseren. Ik geloof dat samenwerking de toekomst is.”

SVH
In het SVH-bestuur had Daphne het afgelopen jaar de rol als penningmeester. In deze rol sparde zij met collega’s van SVH over de jaarrekening en de begroting. Ook maakte zij, samen met Mohamed Baba en Daphne Braal, deel uit van het dagelijks bestuur (DB). “Wat ik mooi vind aan het dagelijks bestuur, is dat er nu een grotere betrokkenheid bij de SVH-organisatie bestaat. Door de komst van het dagelijks bestuur is de afstand tot de SVH kleiner geworden. Ik denk dat dit een heel mooi resultaat is en dat dit de kwaliteit ten goede komt.”

Ook staat ze heel positief tegenover de Beleidsadviescommissies (BAC’s). “Dit vind ik een hele mooie ontwikkeling. ’Het werken met BAC’s is een groot succes. Het is mooi om te zien hoe goed de BAC’s inhoudelijke thema’s voorbereiden en welke informatie hieruit wordt gehaald. De experts pakken  heel goed hun rol op, zodat de bestuurders veel makkelijker tot een besluit kunnen overgaan.”

Wens voor de toekomst
“Ik zou willen dat de vertegenwoordigers van de drie partijen, t.w. de corporaties, de gemeenten en de huurdersverenigingen, met elkaar mooie dingen kunnen blijven doen voor de volkshuisvesting in de regio Haaglanden. Onze ongedeelde regio is een groot goed. Er is echt een enorme opgave en die moet je samen oppakken. Ik vind dat er al een heleboel mooie stappen zijn gezet de afgelopen periode en ik zou iedereen willen uitnodigen op deze voet verder te gaan.”