19 december 2018

Deelnemers positief over samenwerking vanuit bestuursadviescommissies

Terug naar overzicht

In 2016 heeft het SVH-bestuur een nieuwe ondernemingsplan opgesteld. Eén van de speerpunten was het realiseren van een grotere betrokkenheid van de bestuurders. In 2017 heeft dit geresulteerd in bestuursadviescommissies (BAC’s) op verschillende thema’s. Vanuit de BAC’s zijn bestuurders betrokken bij actuele regionale thema’s en wordt de bestuurlijke discussie voorbereid of het bestuur geadviseerd.

In 2017 en 2018 zijn vier BAC’s actief geweest. De BAC’s bestaan uit een gemixte samenstelling van SVH-bestuurders en specialisten. De BAC’s worden voorgezeten door SVH-bestuursleden, te weten Willem Krzeszewski (bestuursvoorzitter Staedion) als voorzitter van de BAC voorraadontwikkeling, Daphne Braal (bestuursvoorzitter Vidomes als voorzitter van de BAC duurzaamheid, Ad Zopfi (directeur-bestuurder Wassenaarsche Bouwstichting) als voorzitter van de BAC woonruimteverdeling en Marianne Straks (directeur-bestuurder WoonInvest) als voorzitter van de BAC huurdersparticipatie. De commissies worden ondersteund door SVH. De deelnemers ervaren de gemixte samenstelling als een meerwaarde. Ook zien zij de regionale afstemming als een pluspunt van de BAC’s.

Er zijn mooie resultaten behaald door de inzet van de BAC’s. Naast dat er actief gewerkt is aan het delen van kennis en ervaring zijn er ook concrete resultaten geboekt. In 2017 zijn tussen de corporaties en gemeenten nieuwe voorraadafspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in het convenant “Gaten dichten in Haaglanden”. Ook is er een samenwerking tussen 14 huurdersorganisaties in de regio Haaglanden opgericht, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Daarnaast is er inzicht verkregen in de kwalitatieve woningopgave en de duurzaamheidsopgaven van de corporaties.

Het bestuur heeft aangegeven tevreden te zijn over de nieuwe werkwijze vanuit de BAC’s. De regionale betrokkenheid is vergroot en de samenwerking verbeterd. De thema’s zijn geëvalueerd. Hierbij zien we voor volgend jaar bestuurlijke vraagstukken rondom doorstroming. Hiervoor wordt een nieuwe BAC opgericht. Verder staan de BAC’s volgend jaar vooral in het teken van de nieuwe regionale prestatieafspraken.