Regio Haaglanden klaar voor passendheidstoets met advies woonlasten

 

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) staat klaar om de passendheidstoets in te voeren voor de negen aangesloten corporaties. Woningzoekenden kunnen nu al zien wat de totale woonlasten voor een huis zijn. Ze krijgen bovendien persoonlijk advies over de betaalbaarheid. Directeur Jolanda Hoogeboom vertelt hoe dat werkt.

Om het passend toewijzen in te voeren, heeft SVH alle regelingen, normen en doelen samengebracht in vier keuzetabellen met huur, inkomen en huishoudengrootte. De tabel met passendheidsnormen wordt vanaf 1 oktober gebruikt, waardoor in het vierde kwartaal de gevolgen zichtbaar zijn. Daarnaast zien ingelogde woningzoekenden nu al per aangeboden woning de totale woonlasten, inclusief huurtoeslag en energiegebruik. Ze krijgen een persoonlijk advies in hoeverre de woning voor hen betaalbaar is. Elke corporatie kan dagelijks zien waar knelpunten ontstaan, een bureaukaart toont per kwartaal alle kerngegevens.

De SVH vertaalde eerst alle normen en wensen in acht uitgangspunten. Naast de wettelijke regels, gaan deze over betaalbaarheid, mogelijkheden voor middeninkomens en beleidsvrijheid. Op basis hiervan ontstonden drie tabellen voor sociale huurwoningen en een vierde voor de vrije sector. Bij het plaatsen van een advertentie, kiest de corporatie op basis de woning en eerdere toewijzingsresultaten voor een tabel. De ingelogde woningzoekende ziet alleen het aanbod waarvoor hij in aanmerking komt. SVH betrekt hierbij niet alleen de regels over passend toewijzen, ook Nibud-normen tellen mee.

Sturen op passende huur
De sturing met een huur-inkomenstabel is voor de SVH niet nieuw. 'We vinden al veel langer dat huurders een woning moeten krijgen die past bij hun inkomen', vertelt directeur Jolanda Hoogeboom. 'In tegenstelling tot veel andere regio's zijn onze woningzoekenden gewend aan een beperkte keuze. Belangrijk verschil is dat we nu nog een standaardtabel met Nibud-normen gebruiken. Die gaat uit van betaalbare woonlasten voor alle woningzoekenden, dus ook van mensen die geen huurtoeslag ontvangen.'

Advies totale woonlasten
Sinds begin juni toont Woonnet Haaglanden per woning ook de maandelijkse energielasten, inclusief water, voor vier huishoudensgroottes. Zodra een woningzoekende inlogt, worden op basis van zijn gegevens bij elke woning de totale woonlasten, inclusief energie en huurtoeslag, zichtbaar. Gecombineerd met Nibud-normen, levert dit een persoonlijk advies over de betaalbaarheid. Dit varieert van groen: 'gemakkelijk te betalen', tot rood: 'te duur'. Hoogeboom hoopt dat woningzoekenden hiermee betere keuzes kunnen maken. 'Woningen zijn soms naar huur passend, maar door hoge energielasten toch te duur. Het laat tegelijk knelpunten zien. Bijvoorbeeld voor gezinnen met bijstand wordt het moeilijk om een grote woning te vinden waarbij het advies niet op rood staat. Hoewel onderzoek uitwijst dat 'te duur' vaak nog niet tot betaalproblemen leidt, worden de totale woonlasten voor de corporaties wel een uitdaging voor beleid.'

Bijsturen en bureaukaart
De resultaten van de toewijzing zijn per corporatie of vestiging dagelijks te volgen, waardoor snelle bijsturing mogelijk is. Daarnaast levert het systeem per kwartaal een bureaukaart voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties: een A4'tje met de kerngegevens van toewijzing en wachttijden. Vanaf 1 juli wordt de verhuurscore ook al vergeleken met de passendheidstoets.

Praktische informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SVH -directeur Jolanda Hoogeboom. Telefoon: 015- 2192287 of 06-54302916. Per mail: Jolanda.hoogeboom@socialeverhuurdershaaglanden.nl website: https://www.woonnet-haaglanden.nl

 

Praktische documentatie: