07 september 2020

Dringend beroep aan Tweede Kamer

Terug naar overzicht

Samenwerkende Huurdersorganisatie Haaglanden (SHH) doen dringend beroep op de Minister en de Tweede Kamer om AOW-gerechtigden te blijven uitzonderen van een inkomensafhankelijke huurverhoging

Het wetsvoorstel Huur en Inkomensgrenzen wordt binnenkort behandeld door de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt de uitzondering van AOW-gerechtigden voor een inkomensafhankelijke huurverhoging opgeheven.

De SHH vindt dat niet terecht en doet daarom een dringend beroep aan de Minister en de Tweede Kamer om die uitzondering weer te herstellen.

Niet eerlijk
Voor AOW-gerechtigden geldt dat het inkomen niet jaarlijks met de inflatie geïndexeerd wordt. Het inkomen blijft hetzelfde terwijl prijzen en woonlasten stijgen. Een goede reden om de jaarlijkse huuraanpassing voor deze leeftijdsgroep niet extra te verhogen. Dat zien we terug in de bestaande uitzonderingsregel voor deze groep. Het wetsvoorstel geeft corporaties ook de mogelijkheid om woningen ineens met €50,- of €100,- per maand te verhogen. Dat maakt de urgentie groot om dit dringend beroep te doen. De uitzonderingregel zorgt er voor dat AOW-gerechtigden niet geconfronteerd worden met extra stijgende huurlasten. Huurbetalingsproblemen hebben zo minder kans om te ontstaan. Dat deze uitzondering in het wetsvoorstel wordt opgeheven vindt de SHH onrechtvaardig en bedreigend voor de inkomenspositie van AOW-gerechtigden.

Het dringend verzoek geldt tot een bepaalde inkomensgrens
Het dringend beroep geldt voor de groep AOW-gerechtigden met een gezamenlijk inkomen tot €55.000,-.

Bijlage|
In de bijlage ziet u de tekst van het dringend beroep dat vandaag is opgestuurd aan de Minister en de Tweede Kamer.

Over SHH
https://huurdersorganisatieshaaglanden.nl/wie-we-zijn/