16 april 2019

Peter van Ling: “Duurzaamheid is een opgave en een uitdaging”

Terug naar overzicht

Hij legt de lat graag hoog, maar combineert die eigenschap met gezond realisme. De nieuwe directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland, Peter van Ling, wil een bijdrage leveren aan ‘iets wat ertoe doet’. Dat hij een maatschappelijk hart heeft, blijkt uit zijn cv. Na twaalf jaar in de gezondheidszorg, werkt hij al 22 jaar in de corporatiesector.

“Ik heb een HRM-achtergrond”, vertelt Peter Van Ling. “Ik begon als personeelsadviseur in de gezondheidszorg. Eerst in een Ziekenhuis in Vlaardingen en later voor de Daniel den Hoed kliniek. Met name in de Daniel den Hoed kliniek werd ik geraakt door de bevlogenheid van de medewerkers. Iedereen is voor hetzelfde bezig. De overstap naar de corporatiesector was toevallig, maar ook wel logisch voor mij. In 1996 begon ik als manager van de HRM-afdeling bij Woonstichting De Key in Amsterdam. Bij De Key had ik veel verschillende functies en was ik de laatste twee jaar directeur Wonen en Onderhoud. Daar ontstond mijn bevlogenheid voor de corporatiesector. Daarna werd ik in IJmuiden (Velsen) bestuurder van een kleine woningcorporatie. Na een fusie ontstond Velison Wonen. Uiteindelijk werkte ik daar negen jaar en leverde ik een mooie bijdrage aan de volkshuisvesting. De kracht van een kleinere corporatie is de lokale binding en het rechtstreekse contact met de huurders. Met onze kernwaarden bij Wonen Midden Delfland – Gedreven, Toegankelijk en Plezier -willen we samen met de huurders en partners vooruitgaan en resultaten boeken waar we trots op zijn.”

Je startte op 1 februari 2019 bij Wonen Midden-Delfland. Wat is je eerste indruk?
“Wonen Midden Delfland is een organisatie die met de juiste dingen bezig is, in een heel mooi werkgebied. Er ligt een goed gedragen ondernemingsplan en de medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Mijn eerste indruk is dat ik echt wat voor de organisatie kan betekenen. De corporatie staat de komende jaren voor diverse opgaven en uitdagingen, zoals de kwaliteit en betaalbaarheid van de woningen, duurzaamheid, een groene omgeving, samenwerking en vitale dorpskernen. We hebben weliswaar een mooi ondernemingsplan, maar nu gaat het om de volgende stappen en hoe we daarop gaan sturen. Eigenaarschap en resultaatgerichtheid zijn intern twee belangrijke thema’s.”

Hoe duurzaam is Wonen Midden-Delfland al?
“De corporatie verduurzaamt actief haar bezit. We verwachten dit jaar een gemiddeld energielabel B te behalen. In 2017 zijn al 306 woningen verduurzaamd, in 2018 nog eens 54 en in 2019 volgen er 75. Dit is ruim een kwart van ons bezit. Op dit moment werken we aan een verscherping van onze duurzaamheidsvisie. Zeker is dat we een slag maken richting aardgasloze woningen. Ik houd ervan de lat hoog te leggen, al moet het wel realistisch zijn. Duurzaamheid is daarnaast voor mij ook persoonlijk zeer belangrijk. Ik ben een fanatiek duiker en duikinstructeur en zie de achteruitgang van het leven onder water. Daar maak ik mij grote zorgen over. We moeten zuinig zijn op wat we hebben en onze verantwoordelijkheid nemen. Dan kunnen ook toekomstige huurders in duurzame, betaalbare en comfortabele sociale huurwoningen wonen. Duurzaamheid is een opgave en een uitdaging.”

Zie je voor de corporatie een rol weggelegd om de leefbaarheid te bevorderen?
“Ook binnen de grenzen van de Woningwet, kan onze corporatie hier nog steeds een belangrijke bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door het toewijzingsbeleid, zodat er diversiteit ontstaat in de complexen. Maar ook door samen te werken met gemeenten en zorginstellingen om vroegtijdig problemen te signaleren. Er zijn steeds meer kwetsbare ouderen, die lang zelfstandig wonen. Bij mijn vorige werkgever hadden wij seniorenchecks. We leidden vakmannen op om te signaleren hoe het met de ouderen ging. Wanneer onze mensen iets in de woning kwamen repareren of vervangen, keken zij verder dan de techniek. Bijvoorbeeld of er sprake was van vereenzaming of vervuiling. Als dat zo was, legden wij de verbindingen om hen te ondersteunen. Het is mooi als je daarin iets kunt betekenen. Ik zou het fantastisch vinden om dit ook hier toe te passen.”

Hoe staat het met de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Midden-Delfland?
“Helaas zien we ook in onze gemeente een tekort. Met SVH is afgesproken dat 30 procent sociaal moet zijn. Op dit moment is het percentage ongeveer 20 procent. Er zijn wachtlijsten en die nemen alleen maar toe. De komende anderhalf jaar wordt onze woningvoorraad uitgebreid met honderd sociale huurwoningen in Den Hoorn. Beschikbaarheid en betaalbaarheid blijven voor ons belangrijke opgaven.”

Hoe sta je tegenover samenwerking met de corporaties binnen Haaglanden?
“Binnen Haaglanden zijn de corporaties ver met de samenwerking. Veel verder dan in de regio waar ik eerst werkte. Die samenwerking is een groot goed. Daar mag SVH trots op zijn. Er zijn veel commissies, die werken aan gemeenschappelijke thema’s. Het is goed om elkaar te versterken en samen een vuist te maken. Wonen Midden-Delfland zoekt waar mogelijk ook de samenwerking op. Bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen of met collega-corporaties op het terrein van financiën samen te werken. Als kleinere speler ben je kwetsbaar. Het is voor ons een mooie uitdaging om ons werk goed te blijven doen met de schaal die we hebben.”