03 september 2019

Ferry van der Pal, directeur-bestuurder Wonen Wateringen: “Doen wat nodig is, zonder te overdrijven”

Terug naar overzicht

De nieuwe directeur-bestuurder van Wonen Wateringen is een gepassioneerd man. Ferry van der Pal gaat ervoor. Dat blijkt wel uit het enthousiasme waarmee hij vertelt over zijn plannen voor de corporatie. Daarbij beschikt hij over de Hollandse nuchterheid. Hij gelooft in ‘rust, reinheid en regelmaat’, het voeren van de regie over je eigen leven en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Hoewel hij geboren is in Den Haag, is Van der Pal toch vooral een Westlander. Vanaf zijn zesde jaar woont hij in het Westland. Hij bracht er zijn lagere- en middelbareschooltijd door en keerde er na een kort intermezzo terug. Nu zitten zijn beide dochters op dezelfde middelbare school als hij destijds zat. Het cv van Van der Pal is lang en veelzijdig. Na een carrière bij een bouwbedrijf, werkte hij langere tijd in het hoger onderwijs. Sinds ruim elf jaar werkt hij in de corporatiesector. De laatste vijf jaar als manager bedrijfsvoering bij 3B-Wonen in Lansingerland.

Eigen verantwoordelijkheid
“De rol van de corporatie is nu anders dan vroeger”, constateert Van der Pal. “Destijds had Wonen Wateringen een eigen boot op het Varend Corso en zorgde ze voor de nodige voorzieningen in de wijken. Dat doen we nu niet meer. Het is onze primaire taak om te voorzien in de woonbehoefte van de groep mensen die niet in staat is op de particuliere markt een woning te kopen of huren. Zoiets als het Varend Corso past dan niet meer. We zijn er voor onze huurders en doen ons best ervoor te zorgen dat de woning schoon, heel en veilig is. Bij vragen en problemen denken wij graag met hen mee. Al kunnen we helaas niet alle vragen beantwoorden en de problemen van huurders overnemen. Zo nodig verwijzen wij hen naar andere organisaties die hen mogelijk verder kunnen helpen.”

Van der Pal ziet de 2.000 woningen van onze corporatie als één integraal vraagstuk. Daarbij wijst hij op het belang dat Wonen Wateringen inspeelt op de demografische ontwikkelingen. “Hoe kunnen we bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen bedienen en hoe begeleiden we de zogenoemde ‘empty nesters’ naar woonoplossingen die aansluiten op hun toekomstige woonbehoeften? Dergelijke vraagstukken moeten we zien op te lossen.”

Doelmatig
Eerlijk en doelmatig. Dat is de manier waarop Van der Pal graag wil werken. Helder en transparant over wat de huurders mogen verwachten. “Ik wil de huurders een realistisch verhaal vertellen. Bij Wonen Wateringen krijgt iedereen waar hij recht op heeft. Daarbij gaat het mij erom een balans te vinden tussen het individueel en het collectief belang. Is het klantvriendelijk om 2.000 euro aan één huurder uit te geven of kiezen we er liever voor om aan elk van de 2.000 huurders een euro uit te geven? Is het nodig een twintig jaar oude keuken te vervangen, terwijl die nog goed functioneert? Willen we van alles een Ferrari maken of is een Volkswagenbus goed genoeg? Ook bij bijvoorbeeld verduurzaming kijk ik op die manier. We doen wat nodig is, zonder te overdrijven. De corporatie is verantwoordelijk voor gedegen financieel beheer, zodat het geld van de huurders niet weglekt. Hierdoor kunnen we hen en op de langere termijn ook hun kinderen faciliteren. Natuurlijk horen daar soms beslissingen bij waar de huurders minder blij mee zijn.”

Samenwerking
Om minder kwetsbaar te worden, staat Wonen Wateringen de komende jaren voor de uitdaging om verder te groeien. De corporatie richt zich nu naast Wateringen en Kwintsheul op het gehele Westland. “We blijven oog houden voor de signatuur van elke kern en streven ernaar om te kijken naar de dorpse eigenheid. Tegelijkertijd beseffen we ook dat in het Westland met haar elf kernen inmiddels meer dan 100.000 mensen wonen”, zegt Van der Pal. “De gemeente verwacht dat deze bevolking nog verder groeit tot 140.000 inwoners. Om het agrarische karakter van het Westland te kunnen behouden, zal er naar verwachting in de toekomst meer en meer gekeken moeten worden naar woonoplossingen waarvoor we de lucht in moeten.”

“Door de ontwikkelingen rond Vestia in het Westland wordt er een beroep gedaan op de overige corporaties”, aldus Van der Pal. “Er vinden naar verwachting gesprekken plaats met de collegacorporaties om te kijken of en hoe wij woningen van Vestia in het Westland kunnen overnemen. Wonen Wateringen oriënteert zich daarnaast op een nauwere samenwerking met andere kleinere corporaties. Door veranderingen in de Woningwet zijn er veel regels opgesteld waarvoor we ons moeten verantwoorden. Voor ons gelden dezelfde eisen als voor de grotere corporaties, terwijl we veel minder capaciteit hebben. Het is efficiënter als we met andere corporaties bijvoorbeeld bepaalde specialismen delen. Ook met gezamenlijke inkoop kunnen we mogelijk voordelen behalen. Het zou fijn zijn als er een centraal punt komt waar corporaties terecht kunnen voor onder meer de inhuur van specialisten. Wellicht kan SVH hierin een faciliterende rol spelen. Dat zouden we kunnen bekijken.”

Blije organisatie
Een blije organisatie met tevreden huurders, heldere processen en een gezonde groei. Dat zijn de pijlers waar Van der Pal samen met zijn team voor gaat. “De interne verschuivingen trokken de afgelopen jaren een wissel op de organisatie. Ik wil dat alle medewerkers trots zijn op Wonen Wateringen en dat ze hier met een glimlach binnenlopen. Dat kan alleen als we met elkaar communiceren en problemen delen. Als directeur werk ik iedere dag weer aan het creëren van vertrouwen.”

Toen hij zes weken binnen was, riep hij alle medewerkers bij elkaar om te delen wat hij tot die tijd gedaan had. Eerlijk en open. En hij blijft zijn ervaringen delen en nodigt alle medewerkers uit hetzelfde te doen. Hij splitste de organisatie op in gemêleerde groepjes, die de opdracht kregen te formuleren waar ze trots op zijn en wat de prioriteiten zijn. In een plenaire bijeenkomst bespraken ze de uitkomsten en formuleerden ze de vier pijlers. “Na de vakantie gaan we verder. Rust, reinheid en regelmaat, daar gaat het mij om. En een geïnspireerde organisatie, waar medewerkers bereid zijn elkaar te helpen en waarmee het prettig samenwerken is.”