24 december 2019

De focus van SVH in 2020

Terug naar overzicht

Het einde van het jaar is in zicht. Een jaar met veel in -en externe ontwikkelingen. Inmiddels is het team weer compleet en hebben we een mooie ambitie uitgesproken voor 2020. In dit artikel leest u een sneak preview van de belangrijkste projecten waar SVH in 2020 mee aan de slag gaat.

Samen met het bestuur zijn de missie, visie en succesbepalende factoren vastgesteld. SVH richt zich op de samenwerking in woonruimteverdeling, belangenbehartiging en kennisuitwisseling. Dit doen we op verschillende manieren en met verschillende doelen. Zo willen we tevreden woningzoekenden, betrouwbare en toegankelijke data en actief samenwerkende leden.

Tevreden woningzoekenden
In 2019 zijn wij, in samenwerking met alle corporaties en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH), gestart met het formuleren van een klantvisie. Begin 2019 hebben er een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is de klantreis van de woningzoekenden uitgewerkt. Op basis van de knelpunten in de klantreis zijn er uiteindelijk vier verbeterideeën tot stand gekomen. Met de verbeterideeën zetten we serieuze stappen in het beter bedienen van de woningzoekenden. Nadat de verbeterideeën zijn benoemd zijn werkgroepen actief aan de slag gegaan. Maar in 2020 worden deze projecten afgerond en de resultaten verder geïmplementeerd. De vier verbeterideeën zijn:

– Verbeteren van de woningadvertenties:
De woningzoekenden ergeren zich aan de advertenties op Woonnet Haaglanden. Er staat weinig informatie in over de woning zelf en er ontbreken vaak goede foto’s. De werkgroep heeft in 2019 al geëxperimenteerd met verbeterde advertenties. Op basis hiervan is er een format bedacht die we in 2020 gaan voorleggen aan een klantpanel. Met verbeterde advertenties kunnen de juiste verwachtingen bij de woningzoekenden worden gecreëerd.

– Centraal informatiepunt voor woningzoekenden:
Op advies van de werkgroep heeft het SVH-bestuur ingestemd met het opzetten van een regionaal KCC voor woningzoekenden. In 2020 gaat dit regionale KCC echt van start. Bij het regionale KCC kunnen woningzoekenden terecht met al hun vragen over hun inschrijving en het zoeken naar een sociale huurwoning in Haaglanden.

– Documentencontrole voorafgaand een woningaanbieding:
Om de woningzoekenden beter te bedienen is het belangrijk dat we duidelijk en eenduidig communiceren. Uit de klantinterviews kwam naar voren dat de documenten de nodig zijn om een woning toe te kunnen huren nog wel eens verschilde. De werkgroep heeft dit verder uitgewerkt en ook dit wordt in 2020 geïmplementeerd. Eenduidigheid in de dienstverlening van de aangesloten corporaties op dit punt voorkomt spanning en misverstanden bij de woningzoekenden.

– Doorontwikkeling Woonnet:
De automatisering van Woonnet Haaglanden is continu bezig met de doorontwikkelingen. Om de verwachtingen van de klant beter te managen kunnen we het systeem ook beter inzetten. Zo wordt er momenteel door een werkgroep gewerkt aan een slaagkansindicator, een complexenmodule en een track & trace functionaliteit.

PowerBI
SVH beschikt over ontzettend veel management informatie over woningzoekenden, voorraad en verhuringen. Voorheen werkte we in een DWEX omgeving, maar in 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen om over te gaan naar een gebruiksvriendelijker pakket, PowerBI. “Power BI is niet alleen betrouwbaar, maar ook heel flexibel en eenvoudig in het gebruik. Daardoor kunnen we de informatie sneller en beter analyseren om knelpunten in de woonruimteverdeling op te lossen”, vertelt Sander, informatie- en procesanalist bij SVH. Daarnaast willen we de rapportages steeds verder verrijken. Door de inzet van PowerBI kunnen wij betrouwbare data leveren op een toegankelijke manier.

Nieuwe woningmarktafspraken
In 2020 gaan wij verder met de ingezette samenwerking met de gemeenten. De samenwerking richt zich op de thema’s voorraadontwikkeling, energietransitie, doorstroming en kwetsbaren. De samenwerking op voorraad is al volop gestart. Samen met gemeenten, Provincie, de huurdersorganisaties en de corporaties werken we aan nieuwe woningmarktafspraken. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat woningenzoekenden ook in de toekomst overal terecht kunnen voor een sociale huurwoning.