27 september 2018

Haagse corporaties over de Miljoenennota

Terug naar overzicht

Huurders en woningzoekenden zijn de dupe

De belastingplannen van het kabinet hebben nadelige gevolgen”, zegt Karin van Dreven, bestuursvoorzitter van Haag Wonen als reactie op de Miljoenennota. “Wat we kwijt zijn aan de belastingdienst, kunnen we niet uitgeven aan de bouw, verduurzaming en verbetering van woningen. We dragen jaarlijks per woning maar liefst vier maanden huur aan de fiscus af. Daar zijn onze huurders en woningzoekenden de dupe van. En dat vinden we zeer onverstandig en onwenselijk.”

De gemeente Den Haag benoemt in een persbericht op Prinsjesdag de verhuurdersheffing als ‘molensteen om de nek van woningbouwcorporaties’. “Daardoor hebben zij te weinig ruimte om te investeren in hun eigen stad. De Haagse corporaties in het bijzonder hebben geen vlees op de botten. Dat leidt ertoe dat zij onvoldoende kunnen bijdragen aan de bouw van betaalbare woningen.”

Oververhitte woningmarkt
Toch erkent het kabinet de problematiek in de grote steden. “Zeker in de grote steden is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod, waardoor de woningmarkt oververhit is geraakt”, zo valt er te lezen in de Miljoenennota 2019. “De komende jaren groeit de bevolking verder en neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Beide ontwikkelingen dragen de komende decennia bij aan een toenemende vraag naar woningen, met name in de grote steden. Het vergroten van het woningaanbod heeft daarom hoge prioriteit.” De krapte op de woningmarkt wordt beschreven als punt van zorg. Het kabinet verwacht van de corporaties dat zij hun bijdrage leveren aan ‘het versnellen en vergroten van de woningproductie, dat ze bestaande voorraad beter benutten en woningen betaalbaar houden’.

Stijgende belastingdruk
De ambitie van het kabinet is om tot 2025 jaarlijks in totaal 75.000 woningen bij te bouwen. Om woningcorporaties te stimuleren meer te bouwen, verlaagt het kabinet de verhuurderheffing structureel met 100 miljoen. Toch zal de verhuurdersheffing de komende jaren verder stijgen, omdat deze gekoppeld is aan de WOZ-waarde van de woningen. Bovendien is er nog een belastingtegenvaller voor de corporaties. Ze blijken namelijk niet te worden vrijgesteld van de nieuwe ATAD-belasting – de Europese Anti Tax Avoidance Directive. De ATAD is bedoeld om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Ook wil het kabinet hiermee bereiken dat bedrijven minder lenen en meer met eigen vermogen financieren.

Aanzienlijke gevolgen
“De 100 miljoen euro korting voor de hele sector weegt bij lange na niet op tegen de verhuurderheffing”, zegt Karin van Dreven. “De verhuurdersheffing is voor Haag Wonen alleen al dit jaar 13,5 miljoen euro, 1,5 miljoen méér dan vorig jaar. En daar komt de ATAD dan ook nog bij. Onbedoeld pakt dit voor onze woningcorporatie zeer nadelig uit: we betalen 2 miljoen euro vennootschapsbelasting méér per jaar.”

Woningcorporatie Staedion is volgens bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski niet verrast door de belastingplannen. “Maar we zijn er ook niet blij mee”, voegt hij eraan toe. “De verhuurderheffing hadden we al, en deze blijft voorlopig hoog. De ATAD is nieuw en heeft ook al een flinke prijskaart. Voor de periode 2018-2027 verwachten wij dat ATAD ons gemiddeld € 5,1 miljoen per jaar kost. Als we dat uitdrukken in woningen van gemiddeld € 170.000, dan kunnen we jaarlijks dertig woningen minder bouwen. Drukken we het uit in woningverbeteringen van € 80.000 per woning, dan betekent het dat we jaarlijks 64 renovaties moeten schrappen. De gevolgen zijn daarmee aanzienlijk.”