26 oktober 2020

Halfjaarmonitor SVH 2020: afname verhuringen in coronatijdperk versterkt jarenlange trend

Terug naar overzicht

SVH heeft de halfjaarcijfers van woningcorporaties in de Haaglanden binnen. In dit artikel delen we actuele cijfers rondom het afnemende aanbod. Eerst bespreken we de invloed van de coronamaatregelen op de woonruimteverdeling, daarna laten we zien hoe het aantal verhuringen zich ontwikkelt en we sluiten af met wat de rol van SVH is in deze ontwikkelingen.

Effect van coronamaatregelen
De coronamaatregelen van 12 maart 2020 hebben direct effect gehad op de woonruimteverdeling. Dat was te zien aan het aantal advertenties op Woonnet-Haaglanden dat op 14 en 15 maart op nul stond. In Den Haag is deze afname het meest voelbaar geweest. Vanaf april is de situatie qua advertenties weer langzaam genormaliseerd en over het derde kwartaal is inmiddels bekend dat het aantal verhuringen ook is genormaliseerd. Over het geheel genomen waren er in het tweede kwartaal ruim 200 verhuringen minder dan vorig jaar, dat is een afname van zo’n 10 procent. Er lijkt dus een tijdelijke dip te zijn geweest in het aantal verhuringen door de coronamaatregelen. Hoe de situatie rondom corona zich komende maanden ontwikkelt zal direct van invloed blijven op de sociale woningmarkt.

Dalend aantal verhuringen
In de onderstaande figuur zien we dat er per halfjaar een daling in het aantal verhuringen via Woonnet-Haaglanden te zien is. De realiteit is en blijft dat er voor een groeiende groep (inmiddels zo’n 150.000 woningzoekenden) in de regio een slinkend aantal van zo’n 3500 woningen per half jaar beschikbaar is.

Een dalend aantal verhuringen betekent langere wachttijden en kleinere slaagkansen voor woningzoekenden van alle leeftijden en inkomensgroepen. Enkele cijfers: de wachttijd nam sinds 2019 toe met 11,5 procent. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 daalde de slaagkans met 28,8 procent en steeg het aantal reacties op een advertentie met 30 procent.

 

Wat kunnen we doen?
Deze trend stelt ons voor de vraag: welke aanpak leidt tot meer beschikbare woningen? SVH overziet die vraag op regionaal niveau en kiest voor twee speerpunten, namelijk doorstroom bevorderen en nieuwbouw realiseren. We geven graag een inkijkje in de praktijk.

Een goed voorbeeld van ons doorstroombeleid zijn onze seniorenmakelaars. Zij begeleiden huurders op leeftijd die willen verhuizen naar een woning die beter bij hun woonwensen en levensfase past. Met hun inzicht in de regionale woningmarkt en ondersteuning bij het invullen van papierwerk kunnen seniorenmakelaars deze groep echt vooruithelpen. Eenmaal verhuisd, stroomt er een ander huishouden, bijvoorbeeld een gezin, naar de vrijgekomen woning door. En dat gezin laat wellicht een leuke starterswoning achter. Enzovoorts. Zo zorgt de verhuizing van één huishouden ervoor dat meerdere huishoudens een passende woning vinden. Zo’n lange verhuisketen is precies het doorstroomeffect wat wij voor ogen hebben.

Daarnaast stimuleert SVH de realisatie van nieuwbouwprojecten, door hier bijvoorbeeld regionale prestatieafspraken over te maken met gemeenten en corporaties. SVH faciliteert het ontstaan van deze afspraken en monitort of het lukt om deze ook na te komen. Hierbij blijven we de dialoog opzoeken zodat eventuele knelpunten zo effectief mogelijk worden opgelost.

In beide voorbeelden neemt SVH de rol op zich van verbinder. We verbinden op regionaal niveau de belangen van verschillende partijen aan elkaar. Zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan de uitdaging waar we met zijn allen voor staan. Want alleen met gezamenlijk commitment van gemeenten, provincie, het Rijk en de huurdersorganisaties kunnen we het woningtekort verkleinen.

Meer weten over de halfjaarcijfers? Lees dan de halfjaarmonitor 2020 of de aanbodrapportage 2020.