Interviews corporatiedirecteuren

Zeljka Udovicic - Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen heeft woelige jaren achter de rug met wisselende bestuurders en reorganisaties. De nieuwe directeur-bestuurder, Željka Udovičić, beloofde bij haar aanstelling dat ze voor rust en stabiliteit zal zorgen. Een uitdaging die ze volgens eigen zeggen ‘met passie en liefde’ aangaat.

Lees Meer
Marianne Straks - WoonInvest

Na een loopbaan bij diverse zorginstellingen trad Marianne Straks in oktober 2015 aan als directeur-bestuurder van WoonInvest in Leidschendam-Voorburg. “Er liggen verschillende uitdagingen. Wat de impact daarvan is, merk je pas als je er middenin zit.”

Lees Meer
Daphne Braal & Klaas Franken - Vidomes

Om te zorgen voor meer bestuurlijke stabiliteit en ‘checks & balances’ op bestuurlijk niveau, is Vidomes overgestapt van een systeem met één algemeen directeur naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. De twee bestuurders vullen elkaar goed aan en nemen bij afwezigheid elkaars taken over. 

Lees Meer
Lambert Greven - Rondom Wonen

Van slank naar fit, ofwel van beter naar best. Dat is volgens directeur-bestuurder Lambert Greven de uitdaging waar Rondom Wonen in Pijnacker de komende jaren voor staat. “Onze bedrijfslasten daalden sinds 2012 met bijna een kwart. We kijken continu hoe het efficiënter kan. Wat een ander al heeft verzonnen, hoeven wij niet meer uit te vinden.” 

Lees Meer
Wil van Dam - Willibrordus Wassenaar

“Onze grootste uitdaging is te blijven wie we zijn”, zegt Wil van Dam, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. “Dit is juist vanwege de beperkingen die ons door de overheid worden opgelegd een hoge ambitie. Wij staan voor een kleinschalige, lokale aanpak en intensieve samenwerking met alle belanghebbenden.”

Lees Meer
Ed Pannebakker - De Goede Woning

Het behoudende beleid werd woningcorporatie De Goede Woning in het verleden niet altijd in dank afgenomen. Maar nu de ‘vette jaren’ voorbij zijn, plukt deze Zoetermeerse corporatie er de vruchten van. ‘Wij hielden destijds al rekening met vermindering van inkomsten’, verklaart directeur-bestuurder Ed Pannebakker.
“De overheid zagen we als grootste risico. En ons uitgangspunt is en was altijd de betaalbaarheid van onze woningen.” 
Lees Meer
René Lemson - Arcade Wonen

“Wij zijn echte doeners die wel eens tegen de stroom inzwemmen”, zegt René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade. “We kijken altijd naar wat er wel kan. De rente is laag, net als de inkoop bij aannemers. Er is geen beter moment om te investeren dan nu. Daar maken we gebruik van door met gezond verstand door te gaan. Wij pakken de kansen die zich voordoen.”

Lees Meer
Ad Zopfi - Wassenaarsche Bouwstichting

Ooit was de Wassenaarsche Bouwstichting in de positie om andere corporaties te ondersteunen bij hun financieringen. “Daar is het de tijd niet meer naar”, zegt directeur Ad Zopfi. Wel is hij met andere kleine, lokale corporaties in gesprek over mogelijke slimme samenwerkingen. “We zijn te kleinschalig om op de huidige wijze verder te gaan.”

Lees Meer
Karin van Dreven - Haag Wonen

“Lekker wonen is leuk thuiskomen”, zegt Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haag Wonen. “De ‘t’ van het woord ‘thuis’ maakt het verschil. We hebben met mensen te maken. Daarom zorgen we er bij grote renovaties voor dat er een bewonerscommissie is voordat we beginnen met timmeren. Ook verduurzaming begint bij de mens. We krijgen het windmolentje ‘people, planet, profit’ op gang door een zwieper te geven aan de ‘p’ van ‘people’.”

Lees Meer
Willem Krzeszewski - Staedion

De woningcorporatie van de toekomst gaat volgens Willem Krzeszewski, directeur-bestuurder van Staedion efficiënt om met vastgoed en besteedt daarnaast heel gericht aandacht aan leefbaarheid. Hoewel hij toegeeft dat de verhuurdersheffing zwaar drukt op het budget is hij niet pessimistisch. “Het verdienmodel is lastig, maar niet onmogelijk.”

Lees Meer
Meer resultaten: