Interviews corporatiedirecteuren

Mariette Heemskerk - De Goede Woning

Als het aan de nieuwe directeur-bestuurder Mariëtte Heemskerk ligt, is De Goede Woning over vijf jaar de corporatie die een grote stap heeft gezet in duurzaamheid en die binnen de Zoetermeerse grenzen actief is op het gebied van nieuwbouw. “Daar ligt onze uitdaging voor de komende jaren, meer dan op het terugdringen van de kosten per woning.”

Lees Meer
Marianne Straks - WoonInvest

Na een loopbaan bij diverse zorginstellingen trad Marianne Straks in oktober 2015 aan als directeur-bestuurder van WoonInvest in Leidschendam-Voorburg. “Er liggen verschillende uitdagingen. Wat de impact daarvan is, merk je pas als je er middenin zit.”

Lees Meer
Wil van Dam - Willibrordus Wassenaar

“Onze grootste uitdaging is te blijven wie we zijn”, zegt Wil van Dam, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging St. Willibrordus. “Dit is juist vanwege de beperkingen die ons door de overheid worden opgelegd een hoge ambitie. Wij staan voor een kleinschalige, lokale aanpak en intensieve samenwerking met alle belanghebbenden.”

Lees Meer
René Lemson - Arcade Wonen

“Wij zijn echte doeners die wel eens tegen de stroom inzwemmen”, zegt René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade. “We kijken altijd naar wat er wel kan. De rente is laag, net als de inkoop bij aannemers. Er is geen beter moment om te investeren dan nu. Daar maken we gebruik van door met gezond verstand door te gaan. Wij pakken de kansen die zich voordoen.”

Lees Meer
Ad Zopfi - Wassenaarsche Bouwstichting

Ooit was de Wassenaarsche Bouwstichting in de positie om andere corporaties te ondersteunen bij hun financieringen. “Daar is het de tijd niet meer naar”, zegt directeur Ad Zopfi. Wel is hij met andere kleine, lokale corporaties in gesprek over mogelijke slimme samenwerkingen. “We zijn te kleinschalig om op de huidige wijze verder te gaan.”

Lees Meer
Karin van Dreven - Haag Wonen

“Lekker wonen is leuk thuiskomen”, zegt Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haag Wonen. “De ‘t’ van het woord ‘thuis’ maakt het verschil. We hebben met mensen te maken. Daarom zorgen we er bij grote renovaties voor dat er een bewonerscommissie is voordat we beginnen met timmeren. Ook verduurzaming begint bij de mens. We krijgen het windmolentje ‘people, planet, profit’ op gang door een zwieper te geven aan de ‘p’ van ‘people’.”

Lees Meer
Willem Krzeszewski - Staedion

De woningcorporatie van de toekomst gaat volgens Willem Krzeszewski, directeur-bestuurder van Staedion efficiënt om met vastgoed en besteedt daarnaast heel gericht aandacht aan leefbaarheid. Hoewel hij toegeeft dat de verhuurdersheffing zwaar drukt op het budget is hij niet pessimistisch. “Het verdienmodel is lastig, maar niet onmogelijk.”

Lees Meer
Arjan Schakenbos - Vestia

De nieuwe voorzitter van Vestia - Arjan Schakenbos – noemt zichzelf een leergierig man met veel bedrijfsmatige ervaring binnen de volkshuisvesting. “De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd zowel inhoudelijk als procesmatig wil blijven leren”, vertelt hij. “Het is mijn ambitie om de situatie binnen Vestia weer op orde te krijgen.”

Lees Meer