Arjan Schakenbos, nieuwe voorzitter Vestia:“Terug naar onze kerntaak, zonder franje”


De nieuwe voorzitter van Vestia - Arjan Schakenbos – noemt zichzelf een leergierig man met veel bedrijfsmatige ervaring binnen de volkshuisvesting. “De rode draad in mijn loopbaan is dat ik altijd zowel inhoudelijk als procesmatig wil blijven leren”, vertelt hij. “Het is mijn ambitie om de situatie binnen Vestia weer op orde te krijgen.”

Vestia verkeert in zwaar weer, heeft weinig geld en een grote schuld. De komende jaren zal het bedrijf sterk financieel gestuurd worden. Dat alles weerhield Schakenbos er niet van om de uitdaging aan te gaan en het voorzitterschap op zich te nemen.

“Ik ken Vestia goed omdat het een samenwerkingspartner was in de tijd dat ik als voorzitter van de raad van bestuur bij Woonstad Rotterdam werkte. Het is een fantastische club met een lange geschiedenis op het gebied van volkshuisvesting. Hier werken van oudsher veel gemotiveerde mensen met een enorm commitment. Zelfs in 2012 en 2013 liegen de volkshuisvestelijke prestaties er niet om.”

Zonder franjes
“Het nieuwe Vestia zal een stuk kleiner worden en zich vooral richten op beheer”, zegt Schakenbos. “We gaan terug naar onze kerntaak, zonder franjes er omheen. Een goede ontwikkeling, omdat de corporaties ooit zijn opgericht met het doel de lagere inkomens te huisvesten. We willen dat op een goede manier doen. Daarom zetten wij in op renovatie en onderhoud en is er een budget voor leefbaarheid. Denk aan het opknappen van portieken of binnenterreinen. Ook maken we afspraken met gemeenten om de wijken leefbaar te houden. Daarentegen sponsoren we niet langer de buurtfeesten en investeren we niet in maatschappelijk vastgoed.”

Bezit verkopen
De komende jaren heeft Vestia volgens Schakenbos weinig ruimte voor investeringen in nieuwbouw. “Tot 2015 lopen er nog projecten. Daarnaast investeren we alleen heel beperkt, en dan met name in renovaties. Om onze financiën op orde te krijgen ontkomen we er bovendien niet aan bezit te verkopen. Maar dat gaan we heel secuur doen. Het wordt zeker geen grote uitverkoop waarbij er niets meer overblijft. Mogelijkheden zijn de verkoop van commercieel vastgoed en geliberaliseerde (vrije) verhuur. Ook bekijken we welk deel van de bestaande voorraad we kunnen liberaliseren. Per wijk blijft het zoeken naar een balans in het aanbod voor de diverse doelgroepen. We houden continu de markt in ons achterhoofd.”

Prestaties neerzetten
Het verdienmodel van corporaties baart Schakenbos wel zorgen en een oplossing heeft hij nog niet. “Het is de vraag hoe we de huren betaalbaar houden. De verhuurdersheffing drukt behoorlijk op ons budget. Er zijn geen subsidies voor de corporaties en er zijn grenzen aan wat huurders voor hun woningen kunnen betalen. Dat alles zorgt voor een spanningsveld. Daarnaast hebben we te maken met wisselende regelgeving vanuit de landelijke politiek. Dat maakt de toekomst in veel opzichten onzeker.”

Wat het imago van Vestia betreft is Schakenbos heel pragmatisch. “We zetten prestaties neer vanuit een bescheiden positie. Het is belangrijk ons aan onze afspraken te houden en dat wat we doen ongelofelijk goed te doen.”