“Wij kijken altijd naar wat er wel kan”

René Lemson, directeur-bestuurder Arcade

“Wij zijn echte doeners die wel eens tegen de stroom inzwemmen”, zegt René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade. “We kijken altijd naar wat er wel kan. De rente is laag, net als de inkoop bij aannemers. Er is geen beter moment om te investeren dan nu. Daar maken we gebruik van door met gezond verstand door te gaan. Wij pakken de kansen die zich voordoen.”

Ab Abbinga, directeur-bestuurder van Wonen Midden Delfland, vraagt zich af hoe u de toekomst ziet van regionale samenwerking.
“Ik ben een voorstander van regionale samenwerking, maar dan wel op een praktische manier. Dus actief dingen doen in plaats van vergaderen. Bijvoorbeeld samen met andere corporaties concrete projecten realiseren. Wij handelen in het moment. Een goed voorbeeld is de CalandTower in Den Haag. Haag Wonen ontwikkelde hier koopappartementen, waar door de recessie geen vraag meer naar was. De gemeente Den Haag benaderde ons met de vraag of wij er een haalbaar project van konden maken. Wij hadden op dat moment nog investeringsruimte. Wij konden het project haalbaar maken, maar dan wel volledig in de sociale huur. Samen met de aannemer keken wij naar de planaanpassingen die nodig waren om sociale huurappartementen te realiseren. Het was een behoorlijke uitdaging om zo’n project te beginnen in toch wel een pioniersgebied. Het woongebied Laakhaven West in Den Haag verandert de komende jaren in een moderne, eigentijdse stadswijk. De CalandTower is één van de eerste gebouwen op deze locatie.”

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking binnen SVH?
“De samenwerking mag wat mij betreft veel concreter. Als alle partijen wat willen, lukt het altijd. Dan is het een kwestie van doen. Verder zou ik de Huisvestingsverordening graag grondig herzien. Deze is 20 jaar oud en niet meer van deze tijd. Alleen waar echt krapte is op de markt, zijn regels nodig. Verder zouden we het los moeten laten.” 

Hoe reageert Arcade op de heffingen?
“Drie jaar geleden zagen wij de heffingen al aankomen en namen we maatregelen. Zo werken we met minder werknemers. Onze onderhoudslasten zijn met meer dan 20% naar beneden gegaan door anders te werken. We organiseren onze afdeling ‘Wonen’ nu als een vastgoedbedrijf, terwijl we met onze bewoners blijven omgaan als een woningcorporatie. De zorg voor de bewoners is gecentraliseerd op één afdeling. Voorheen was deze verdeeld over de verschillende functies. Ook hebben we nu een verhuurmakelaar die het hele verhuurproces van begin tot eind regelt. Hierdoor worden de woningen minder vaak bezocht dan voorheen. Door al deze maatregelen hebben we nu weer financiële ruimte om te investeren.”

Hoeveel woningen levert u dit jaar nog op?
“Dit jaar leveren we 420 woningen op, waarvan 130 in Den Haag en de rest in het Westland. Ook leveren we 177 gerenoveerde woningen op. Jaarlijks verkopen we ongeveer 20 tot 25 woningen uit ons bestaande bezit. Verder kopen we dit jaar 500 woningen aan. Daarmee gaat ons woningbestand richting de 8.000 woningen.”
Is Arcade er nog voor de zwakkeren in de samenleving?
“Wij richten ons juist op de groepen mensen die extra zorg nodig hebben. Door de zware bezuinigingen in de zorg, neemt de druk op de corporaties toe. Het aantal aanvragen voor aanpassingen in woningen stijgt, net als de wachtlijsten voor de verzorging. Vorig jaar kochten we 70 woningen van Careyn. We voorzien deze van aangepaste badkamers en keukens.
Ook ontwikkelden wij samen met Careyn het Woerdblokeiland in Naaldwijk. Hier staan vier woonvilla’s. In de drie lagere villa’s zijn 63 tweekamerwoningen voor bewoners met een zorgindicatie en vier kleinschalige groepswoningen voor dementerende bewoners. Verder is er dagverzorging, zijn er ontmoetings- en recreatieruimten, een restaurant, een tandartspraktijk en kantoren en spreekkamers voor thuiszorg van Careyn. Ook heeft kinderdagverblijf Kwest er een onderkomen en op termijn wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin er gehuisvest. Zo ontstaat een levendige, woonomgeving met veel extra voorzieningen op het gebied van comfort, veiligheid, welzijn, ontmoeting en persoonlijke zorg.
In Den Haag hebben we het Marechausseegebouw op de Leyweg  opgeknapt en ingericht met woningen voor 30 dak- en thuislozen.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Arcade?
“Duurzaamheid is verweven in ons hele onderhoudsprogramma en in alle processen. Gestaag verduurzamen wij ons bezit. Bij groot onderhoud en renovatie kijken we altijd wat het grootste rendement oplevert, bijvoorbeeld dubbelglas of vloer-, spouw- of dakisolatie. Daarbij is het ook belangrijk om overeenstemming te hebben met de bewoners. De woonlasten worden opnieuw bekeken. Je kunt niet altijd garanderen dat de energielasten lager worden, omdat het bewonersgedrag ook heel bepalend is voor het resultaat.”

Het imago van de sector heeft de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen. Ondervindt u daar veel hinder van?
“Ook wij worden regelmatig geconfronteerd met de negatieve verhalen, bijvoorbeeld op verjaardagen of in de gemeenteraad. Maar laten we reëel zijn: de excessen betreffen slechts 10 van de 360 corporaties. Daarvan gaat het in de helft van de gevallen om fraude. De andere helft van de problemen is ontstaan omdat de overheid de inzet van een corporatie vroeg en dat uiteindelijk slecht uitpakte. Net als 349 andere corporaties hebben wij geen boot, derivaten of een Maserati. Wij maken scherpe keuzes voor betaalbare kwalitatief goede woningen en proberen flexibel te zijn binnen de mogelijkheden. Wat we vandaag kunnen doen, doen we ook.”

Welke bestuurder laat u graag aan het woord en welke vraag heeft u voor hem of haar?
“André van den Berg van Wonen Wateringen. De vraag die ik hem wil stellen, luidt als volgt: ‘Hoe zie jij de toekomst van de woningcorporaties?’”