Karin van Dreven, directeur-bestuurder Haag Wonen: “Door naar bewoners te luisteren, ontstaan de mooiste initiatieven”


​“Lekker wonen is leuk thuiskomen”, zegt Karin van Dreven, directeur-bestuurder van Haag Wonen. “De ‘t’ van het woord ‘thuis’ maakt het verschil. We hebben met mensen te maken. Daarom zorgen we er bij grote renovaties voor dat er een bewonerscommissie is voordat we beginnen met timmeren. Ook verduurzaming begint bij de mens. We krijgen het windmolentje ‘people, planet, profit’ op gang door een zwieper te geven aan de ‘p’ van ‘people’.”


Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Willem Krezeszewski van Staedion vraagt zich af wat volgens u het investeringsveld is voor de grootstedelijke corporaties en of we daarmee de energiedoelstellingen halen?”
“Omdat de energielasten zullen blijven stijgen, is iedereen gemotiveerd om de energiedoelstellingen te behalen. De komende jaren zullen we vooral slim met onderhoud moeten omgaan. Verhuizingen of groot onderhoud zijn de gelegenheden om woningen te verduurzamen. Daarnaast verwacht ik veel van innovatie. De ontwikkelingen gaan zo snel. Denk aan zonnecellen op dakbedekking. In de toekomst moeten we meer bereiken met dezelfde hoeveelheid geld. Zo kunnen we bijdragen aan lagere woonlasten voor bewoners. ”

Welk belang hecht Haag Wonen aan duurzaamheid?
“Als we het hebben over ‘people, planet, profit’, dan ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid begint bij de mensen. In ons geval gaat het om het belang van de bewoners. Zo zijn we koploper in Den Haag als het gaat om het verwijderen van geisers. We vervingen al 10.000 geisers en hebben er nog 1800 te gaan. Daarmee halen we niet de glossy tijdschriften, maar het is wel belangrijk voor de veiligheid van onze huurders. Bij grote renovaties zorgen we er altijd voor dat er een bewonerscommissie is en betrekken we de huurders bij het project.”

Mei 2013 stapte u uit het aardwarmteproject in Den Haag Zuidwest. Hoe rijmt u dat met uw oog voor duurzaamheid?
“Deelname van Haag Wonen aan Aardwarmte Den Haag is niet in het belang van onze huurders. We zetten ons geld in voor woningen voor mensen die zelf niet in woonruimte kunnen voorzien. Het produceren en leveren van energie is niet onze kerntaak. Als woningcorporatie hebben we geen kennis van het hebben en houden van de energiebron en het distribueren van energie. We hebben bovendien geen zicht op de risico’s die daarmee gepaard gaan. Haag Wonen is geen energieleverancier, we focussen op onze huurders.”

Woningcorporaties krijgen nogal eens kritiek dat ze de huurders uit het oog zijn verloren. Herkent u zich hierin?
“Nee, bij ons is het tegengestelde het geval. Betrokkenheid bij de bewoners zit bij ons in de genen. Wij zijn een puur Haagse corporatie die zich bewust is van haar rol in deze stad. Betrokkenheid betekent voor ons ‘inlevingsvermogen’. We hebben veel bewonerscommissies, zowel vast als tijdelijk. Zo had afgelopen twee jaar een bewonerscommissie een belangrijke rol bij de grote renovatie van drie galerijflats op Isabellaland. De flats zijn helemaal verduurzaamd en van binnen en buiten opgeknapt met grote betrokkenheid van de bewoners. Daar zijn we trots op. Wij geloven in een lokale verankering en het belang om goed naar onze huurders te luisteren. Zodra je je doelgroep uit het oog verliest, gaat het mis.”

U spreekt zelf over ‘lekker wonen’ is ‘leuk thuiskomen’. Hoe ver gaat u daarin?
“Alleen al in 2013 hebben we achthonderd woningen opgeknapt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe gevels, badkamers en keukens. Gemiddeld verbeterden we het energielabel van deze woningen met twee stappen, soms zelfs naar A. We vinden het belangrijk dat de woning echt als thuis voelt voor de bewoners. Vandaar dat we bij de renovaties veel inspraak geven. Bijvoorbeeld bij een complex aan de Jacob Catsstraat in de Schilderswijk. Daar kozen bewoners zelf de kleuren van het schilderwerk aan de buitenkant van hun woongebouw.”

Hoe gaat u als grootstedelijke corporatie om met achterstandswijken?
“Wij hebben woningen op uitdagende plekken. De zogenoemde ‘krachtwijken’ hebben meerdere gezichten. Er zijn grote problemen, maar ze bulken ook van het talent. Wij investeren in de netwerken in deze wijken om het talent naar boven te krijgen. Onze medewerkers wijkbeheer werken op locatie en hebben contact met de bewoners, buurtverenigingen, hulpverleners en bijvoorbeeld de wijkagent. Vanwege hun belangrijke rol, volgden al deze medewerkers een opleiding die ze in december 2013 afrondden met een mbo-diploma. Iedereen in de wijk heeft een enorm netwerk. Het is de kunst dat op het juiste moment in te schakelen. Samen kunnen we veel tot stand brengen.”

Kunt u voorbeelden geven van wat op die manier tot stand is gebracht?
“Bewoners blijken vaak hele creatieve ideeën te hebben. Door naar hen te luisteren en hen de ruimte te geven, ontstaan de mooiste initiatieven. Bijvoorbeeld een troosteloos binnenterrein dat door bewoners is omgetoverd in een moestuin. En op zes plekken zorgden we onlangs in nauwe samenwerking met de gemeente voor gemeenschappelijke stallingen voor scootmobielen.”

Wat is uw ambitie voor de komende jaren?
“Haag Wonen bezuinigt niet op onderhoud. We blijven ook innoveren, zoveel mogelijk in een gestaag tempo. Op beperkte schaal investeren we in nieuwbouw, maar we zetten vooral in op het toevoegen van waarde aan de bestaande woningvoorraad. Onderhoud blijft voor ons het belangrijkste speerpunt.

Voor dit jaar hebben we verder budget vrijgemaakt voor de verkoop van kluswoningen en kavels aan de Haagse markt en in Transvaal. Het is een kwestie van draaien aan de knoppen die we hebben. Om de verhuurdersheffing op te kunnen brengen, zullen we waar mogelijk huurverhogingen doorvoeren. En we bezuinigen door de bedrijfslasten zoveel mogelijk terug te brengen. Tijdens de regionale prestatieafspraken zetten we in op betaalbaarheid en duurzaamheid. Duurzame steden zijn sociaal rechtvaardig, hebben een goede infrastructuur en ontwikkelen zich organisch. Ook hier vormen de bewoners het uitgangspunt.”

Welke bestuurder zou u graag aan het woord laten en welke vraag heeft u voor hem of haar?
“Ik zou Jan Leo van Deemter voor zijn vertrek als directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, de volgende vraag willen stellen: ‘waar ben je het meest trots op?’”