Mariette Heemskerk - De Goede Woning

 

 Als het aan de nieuwe directeur-bestuurder Mariëtte Heemskerk ligt, is De Goede Woning over vijf jaar de corporatie die een grote stap heeft gezet in duurzaamheid en die binnen de Zoetermeerse grenzen actief is op het gebied van nieuwbouw. “Daar ligt onze uitdaging voor de komende jaren, meer dan op het terugdringen van de kosten per woning.”

De gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om de komende jaren 15.000 nieuwe woningen te realiseren. Daarvan wil De Goede Woning er 1.500 voor haar rekening nemen. “Dankzij de sobere bedrijfsvoering in het verleden, verkeren wij nu in de gunstige financiële positie om te kunnen bouwen”, zegt Heemskerk. “De komende jaren staan wij voor twee belangrijke opgaven: verduurzaming en nieuwbouw. Met verduurzaming bleef de corporatie lange tijd wat achter. Nu maken we een inhaalslag. In Palenstein loopt bijvoorbeeld een project waarbij we 120 woningen verduurzamen tot Nul op de Meter. Ook bij het planmatig onderhoud verduurzamen we waar mogelijk.”

Heemskerk startte op 1 januari als opvolger van interim-bestuurder Kees Karsten. Ze is een geboren en getogen Zoetermeerse. In de 39 jaar dat ze in Zoetermeer woonde, zag ze de stad uitdijen. Ze doorliep er haar schooltijd. Daarna studeerde ze facilitaire dienstverlening aan de Haagse Hogeschool en volgden er verschillende studies en opleidingen. Ze behaalde onder meer haar doctoraal sociaal-culturele wetenschappen en promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de samenhang tussen leiderschapsrollen van corporatiebestuurders en de behaalde prestaties van woningcorporaties.

Intervisie en samenwerking
Heeft de leiderschapsstijl van een corporatiebestuurder effect op de financiële en maatschappelijke prestaties of op het succes van de organisatie? Heemskerk zocht het uit en schreef er haar proefschrift ‘Bestuurdersgeheimen’ over. “Het verband bleek niet zo duidelijk als ik vooraf had gehoopt”, vertelt ze. “Toch kwamen er interessante resultaten naar voren, die mij altijd zijn bijgebleven. Bijvoorbeeld het belang van intervisie en samenwerking. Om scherp te blijven, is het heel belangrijk regelmatig met een groepje corporatiedirecteuren of directeuren van andere bedrijven ervaringen uit te wisselen. Wat vind je gewoon en wat niet? Aan het begin van de crisis werkte ik bij adviesbureau Atrivé. Ik bemerkte toen een zekere zelfvoldaanheid in de corporatiesector. Dat is de afgelopen jaren wel ten goede veranderd is mijn indruk. Als corporatiebestuurder zou je je steeds moeten afvragen voor wie je het eigenlijk doet. Wij hebben de verplichting naar onze huurders om te zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.”   

Heemskerk is nu zelf aan zet. De eerste weken benutte ze onder meer om de verschillende complexen langs te gaan. “Ik zag hele mooie complexen, zoals het jongerencomplex Calypso in Oosterheem en een zorgcomplex in aanbouw aan het Zalkerbos in Meerzicht. Ook zag ik complexen waar nog wat te verbeteren valt. Bovenal kwam ik heel betrokken mensen tegen. Er gebeurt een hoop, met name in de oudere wijk Palenstein. De wijk wordt vernieuwd. Vijf galerijflats, waarvan twee van ons, maken plaats voor lagere nieuwbouw. En samen met de gemeente, de andere twee corporaties en netwerkbeheerder Stedin hebben we een Green Deal gesloten. We bundelen onze krachten en verkennen samen de mogelijkheden om van Palenstein een aardgasloze wijk te maken.”

Verhuizing
Tot voor kort werkte Heemskerk als zelfstandig ondernemer. Op haar website schrijft ze: “In situaties van verandering komen mijn talenten het meest tot hun recht.” Aan haar de vraag of ze al veranderingen voor ogen heeft. “Ik geloof in ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt!’”, aldus Heemskerk. “Uiteindelijk draait het om tevredenheid van de huurders – op het gebied van woningen, maar ook van onderhoud en communicatie. Bij het vormgeven van de organisatie wil ik ook die aspecten meenemen. Dat kan het beste als de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Het accent komt bijvoorbeeld steeds meer te liggen op de wijken en de wijkteams. Binnenkort verhuizen we naar het kantorenpark aan de Maria Montessorilaan in Rokkeveen West. Hier krijgen we open verdiepingen en gaan we flexwerken. Met de verhuizing ontstaat er een natuurlijk moment om nog intensiever met elkaar te gaan samenwerken.”