Zeljka Udovicic - Rijswijk Wonen


Željka Udovičić, Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen:

Rijswijk Wonen heeft woelige jaren achter de rug met wisselende bestuurders en reorganisaties. De nieuwe directeur-bestuurder, Željka Udovičić, beloofde bij haar aanstelling dat ze voor rust en stabiliteit zal zorgen. Een uitdaging die ze volgens eigen zeggen ‘met passie en liefde’ aangaat.

“Bij binnenkomst trof ik een positieve sfeer”, vertelt Udovičić. “Ik was voorbereid op een organisatie die in zak en as zou zitten door alle veranderingen. Maar ik maakte kennis met een club vol energie en vitaliteit, die de blik op de toekomst richt. De medewerkers hadden al afscheid genomen van de oude cultuurdragers en stonden in de startblokken.”

Moderne, vitale organisatie

Udovičić studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit en vervulde verschillende directiefuncties. Sinds vijf jaar werkt ze in de corporatiesector. Van nature is ze gericht op mensen en op verbinding. Zonder het oog voor de mensen te verliezen, onderschrijft ze de ontwikkeling naar een efficiëntere, zakelijkere corporatie. “Drie jaar geleden druppelde de nieuwe werkelijkheid binnen. Corporaties werden - mede door de nieuwe Woningwet - gedwongen om zakelijker te worden. Door efficiënter te werken, worden ze weerbaar en kunnen ze de uitdagingen van het nieuwe tijdperk aan. Corporaties hebben veel te winnen als ze de klant meer centraal zetten.”

Het Ondernemingsplan van Rijswijk Wonen lag bij binnenkomst van Udovičić al klaar. “Ik committeer me aan dit plan”, vertelt ze. “Het is een schoolvoorbeeld van hoe een organisatie ingericht zou moeten worden. Mijn taak is het om handen en voeten te geven aan dit plan. Vanuit dit kader kan ik de organisatie verder inkleuren.” Samen met het team wil ze van Rijswijk Wonen een modern, gezond en vitaal bedrijf maken. Ze ziet het in eerste instantie als haar belangrijkste opgave om de interne organisatie verder op orde te krijgen, zodat de huurders goed bediend kunnen worden. Daarvoor denkt ze ongeveer anderhalf jaar nodig te hebben. “Op dit moment verlopen de financiële processen nog niet altijd soepel en zijn nog niet alle medewerkers taakvolwassen op hun functie. Cultuurveranderingen hebben tijd nodig. Over twee jaar verwacht ik dat de contouren voor een moderne organisatie er staan. Mijn ideale plaatje over vier jaar is een moderne, flexibele organisatie, die diversiteit omarmt, waarbij alle processen vanuit de klant zijn ingericht en waar medewerkers en klanten centraal staan. Een zakelijke organisatie met een menselijke maat.”

Vier V’s

Bij Udovičić staat de deur altijd open. Haar managementstijl is gebaseerd op de vier V’s: Vrijheid, Verantwoordelijkheden, Verantwoording afleggen en Vertrouwen. Ze vindt het belangrijk een goede werksfeer te creëren, waarin medewerkers afspraken nakomen en doen wat ze beloven. ‘Goed voor elkaar zorgen’ is voor haar een belangrijk speerpunt en Het Nieuwe Werken een vanzelfsprekendheid. “We zullen het werk zo moeten indelen dat het werkbaar is voor de medewerkers en het de klant dient.”

Udovičić: “De eerste drie weken bij Rijswijk Wonen fietste ik met een dienstfiets langs alle complexen. Waar mogelijk bezocht ik een leegstaande woning om een indruk te krijgen van het bezit. Het gaat in veel gevallen om portiekwoningen van goede kwaliteit. Heel anders dan bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam. Al ligt er een opgave om de oudere portiekwoningen aan te pakken.

In Rijswijk vormen ouderen een speciale doelgroep. Op dit moment wonen velen te groot of bijvoorbeeld in een portiekwoning zonder lift. Zij moeten ontzorgd worden en veilig kunnen blijven wonen. Het is een uitdaging om samen met ouderen, de gemeente en de zorgpartijen naar de behoeften en mogelijkheden te kijken.”

Verbinden

De komende jaren gaat Rijswijk Wonen meer sociale huurwoningen bouwen – zowel in Rijswijk als daarbuiten. “We willen ons volkshuisvestelijk vermogen goed inzetten”, aldus Udovičić. Verder werkt de organisatie aan een nieuw dienstverleningsconcept. “De mening van onze klanten speelt daarin een belangrijke rol. Zeker is dat we steeds verder zullen digitaliseren. Daarnaast hebben we oog voor klanten die persoonlijk contact willen. Voor hen blijft het mogelijk een afspraak te maken.” Bij het huurbeleid streeft Rijswijk Wonen net als voorheen naar betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van de woningen. “Het is een opgave om alle nieuwbouw duurzaam te bouwen en waar mogelijk de bestaande bouw te verduurzamen. In onze meerjarenplanning hebben we onze duurzaamheidsambitie verder aangescherpt.” 

Hoewel de interne organisatie nu de meeste aandacht vraagt, staat Udovičić ook open voor samenwerking. Ze maakte al kennis met diverse corporatiebestuurders in de regio en met SVH. “Het is belangrijk kennis te delen en van elkaar te leren. Het is goed elkaar te vinden in onderwerpen die bij alle corporaties spelen. Naast de kerntaak van het beheren van het woonruimteverdelingssysteem, zie ik voor SVH vooral de taak weggelegd om te verbinden en partijen bij elkaar te brengen.”     

Udovičić studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit en vervulde verschillende directiefuncties. Sinds vijf jaar werkt ze in de corporatiesector. Van nature is ze gericht op mensen en op verbinding. Zonder het oog voor de mensen te verliezen, onderschrijft ze de ontwikkeling naar een efficiëntere, zakelijkere corporatie. “Drie jaar geleden druppelde de nieuwe werkelijkheid binnen. Corporaties werden - mede door de nieuwe Woningwet - gedwongen om zakelijker te worden. Door efficiënter te werken, worden ze weerbaar en kunnen ze de uitdagingen van het nieuwe tijdperk aan. Corporaties hebben veel te winnen als ze de klant meer centraal zetten.”

Het Ondernemingsplan van Rijswijk Wonen lag bij binnenkomst van Udovičić al klaar. “Ik committeer me aan dit plan”, vertelt ze. “Het is een schoolvoorbeeld van hoe een organisatie ingericht zou moeten worden. Mijn taak is het om handen en voeten te geven aan dit plan. Vanuit dit kader kan ik de organisatie verder inkleuren.” Samen met het team wil ze van Rijswijk Wonen een modern, gezond en vitaal bedrijf maken. Ze ziet het in eerste instantie als haar belangrijkste opgave om de interne organisatie verder op orde te krijgen, zodat de huurders goed bediend kunnen worden. Daarvoor denkt ze ongeveer anderhalf jaar nodig te hebben. “Op dit moment verlopen de financiële processen nog niet altijd soepel en zijn nog niet alle medewerkers taakvolwassen op hun functie. Cultuurveranderingen hebben tijd nodig. Over twee jaar verwacht ik dat de contouren voor een moderne organisatie er staan. Mijn ideale plaatje over vier jaar is een moderne, flexibele organisatie, die diversiteit omarmt, waarbij alle processen vanuit de klant zijn ingericht en waar medewerkers en klanten centraal staan. Een zakelijke organisatie met een menselijke maat.”

Vier V’s

Bij Udovičić staat de deur altijd open. Haar managementstijl is gebaseerd op de vier V’s: Vrijheid, Verantwoordelijkheden, Verantwoording afleggen en Vertrouwen. Ze vindt het belangrijk een goede werksfeer te creëren, waarin medewerkers afspraken nakomen en doen wat ze beloven. ‘Goed voor elkaar zorgen’ is voor haar een belangrijk speerpunt en Het Nieuwe Werken een vanzelfsprekendheid. “We zullen het werk zo moeten indelen dat het werkbaar is voor de medewerkers en het de klant dient.”

Udovičić: “De eerste drie weken bij Rijswijk Wonen fietste ik met een dienstfiets langs alle complexen. Waar mogelijk bezocht ik een leegstaande woning om een indruk te krijgen van het bezit. Het gaat in veel gevallen om portiekwoningen van goede kwaliteit. Heel anders dan bijvoorbeeld in een stad als Rotterdam. Al ligt er een opgave om de oudere portiekwoningen aan te pakken.

In Rijswijk vormen ouderen een speciale doelgroep. Op dit moment wonen velen te groot of bijvoorbeeld in een portiekwoning zonder lift. Zij moeten ontzorgd worden en veilig kunnen blijven wonen. Het is een uitdaging om samen met ouderen, de gemeente en de zorgpartijen naar de behoeften en mogelijkheden te kijken.”

Verbinden

De komende jaren gaat Rijswijk Wonen meer sociale huurwoningen bouwen – zowel in Rijswijk als daarbuiten. “We willen ons volkshuisvestelijk vermogen goed inzetten”, aldus Udovičić. Verder werkt de organisatie aan een nieuw dienstverleningsconcept. “De mening van onze klanten speelt daarin een belangrijke rol. Zeker is dat we steeds verder zullen digitaliseren. Daarnaast hebben we oog voor klanten die persoonlijk contact willen. Voor hen blijft het mogelijk een afspraak te maken.” Bij het huurbeleid streeft Rijswijk Wonen net als voorheen naar betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van de woningen. “Het is een opgave om alle nieuwbouw duurzaam te bouwen en waar mogelijk de bestaande bouw te verduurzamen. In onze meerjarenplanning hebben we onze duurzaamheidsambitie verder aangescherpt.” 

Hoewel de interne organisatie nu de meeste aandacht vraagt, staat Udovičić ook open voor samenwerking. Ze maakte al kennis met diverse corporatiebestuurders in de regio en met SVH. “Het is belangrijk kennis te delen en van elkaar te leren. Het is goed elkaar te vinden in onderwerpen die bij alle corporaties spelen. Naast de kerntaak van het beheren van het woonruimteverdelingssysteem, zie ik voor SVH vooral de taak weggelegd om te verbinden en partijen bij elkaar te brengen.”