Interviews wethouders

Bert Doorn

“De corporaties binnen de regio Haaglanden hebben elkaar nodig”, zegt wethouder Wonen Bert Doorn. “Ondanks de grote diversiteit in gemeenten en woonmilieus vormen we gezamenlijk één woonregio, waarin we zoveel mogelijk mensen aan woonruimte kunnen helpen.”

Lees Meer
Piet Melzer

Samen met de corporaties staat de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de grote uitdaging om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor sociale huurders. Volgens wethouder Wonen, Piet Melzer, ligt een deel van de oplossing in het aanpakken van ‘scheefwoners’. Ook roept hij andere marktpartijen op te investeren..

Lees Meer
Raimond de Prez

“De voorraad sociale huurwoningen zou beter verdeeld moeten worden over de verschillende gemeenten”, zegt wethouder Raimond de Prez van Delft. “In Delft bestaat 50% uit sociale woningbouw. Dat heeft een verstorend effect op de woningmarkt. Om dit probleem op te lossen zou de voorraad in de omliggende gemeenten moeten toenemen.”

Lees Meer
Annemiek de Goede

‘Beter doen dan plannen schrijven!’ Dat is het motto van Annemiek de Goede, wethouder in Midden-Delfland. “De Woonvisie uit 2010 wordt op dit moment aangepast aan de actualiteit. Maar daar wachten we niet op. Nu ligt onze focus vooral op het huisvesten van statushouders. Als duurzame gemeente werken we toe naar een structurele oplossing.”  

Lees Meer
Joris Wijsmuller

“Den Haag ziet de vraag naar betaalbare woningen toenemen”, zegt wethouder Wonen, Joris Wijsmuller. “De Haagse woningcorporaties staan door de grote vraag en hun beperkte financiële middelen voor een hele opgave.” Hij raadt hen aan geen onverantwoorde risico’s te nemen, maar toch ook niet te voorzichtig te zijn. Verder nodigt hij corporaties die nog financiële ruimte hebben, uit om in Den Haag te investeren en stimuleert hij particuliere initiatieven om een kleinschalige woningcorporatie op te zetten.  

Lees Meer
Taco Kuiper

Na de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden, zetten de negen gemeenten binnen Haaglanden hun samenwerking op het gebied van wonen voort met de Bestuurlijke Tafel Wonen. Voorzitter is Taco Kuiper, wethouder in Zoetermeer. Samen met de portefeuillehouders binnen de andere gemeenten en met de woningcorporaties zoekt hij een oplossing voor regionale woningvraagstukken.    

 

Lees Meer
Ronald van der Meij

Verduurzaming en betaalbaarheid zijn twee belangrijke speerpunten voor de gemeente Rijswijk. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de corporaties te liggen. “Het is mijn ambitie om de lokale prestatieafspraken concreter en SMART te krijgen”, zegt Ronald van der Meij, wethouder Rijswijk en vicevoorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen. “Ook richt ik me veel meer op de uitvoering. Liever één plan uitgevoerd dan tien plannen uitontwikkeld op papier.”

Lees Meer