22 juli 2019

Jozefine Hoft: “We gaan ons vooral richten op de samenwerking”

Terug naar overzicht

Jozefine Hoft werkt al ruim 20 jaar in de corporatiewereld en heeft verschillende managementfuncties vervuld. Na jaren leiding te hebben gegeven binnen corporaties, kreeg de strategisch inhoudelijke kant haar voorkeur. In 2017 begon zij als bestuurssecretaris bij de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH). Nu, bijna 2 jaar, later is ze directeur bij de overkoepelende organisatie van de woningcorporaties in de regio Haaglanden.

Hoewel de functie als directeur geen doel voor haar was, heeft ze de kans wel aangegrepen. Sinds 1 mei is zij door het SVH-bestuur benoemd tot directeur en neemt zij deze functie van voormalig directeur, Jolanda van Loon, over.

“SVH is een mooie organisatie. Die basis gaan we vooral in stand houden en er weer verder op voortborduren. Ik wil wel andere accenten leggen. Aan het begin van dit jaar hebben we een mooie start gemaakt met het opzetten van de klantvisie. Hier zijn een aantal goede ideeën uit ontstaan. Ik denk dat we in het bedienen van de woningzoekenden nog echt een heleboel stappen kunnen maken. Dus dat zal voor mij echt een accent zijn. En we kunnen ons meer focussen op de samenwerking met de woningcorporaties en andere stakeholders. We gaan ons vooral richten op de samenwerking.”

Uitdagingen
Genoeg mooie uitdagingen, maar het accent ligt op het verder professionaliseren van de interne organisatie en daarnaast de klantvisie.  Ik ben heel blij dat we een eerste stap in de klantvisie hebben gezet door focus aan te brengen. Er zijn vier mooie verbeterpunten geformuleerd, maar er zit nog heel veel achter om dit echt goed te organiseren. Ik verwacht dat we alle projecten die wij het komende anderhalf jaar doen kunnen koppelen aan de klantvisie. De komende anderhalf jaar wil ik me daar vooral op focussen, zowel naar de woningzoekenden als de woningcorporaties toe.”

Naast de klantvisie lopen er nog een aantal andere processen die een uitdaging vormen. “Er zit een uitdaging in het formuleren van een goede set regionale prestatieafspraken en woningmarktafspraken. Als organisatie moeten we de stappen die we hebben ingezet voortzetten. Een goed voorbeeld hiervan is het project van de KPI’s. We hebben een hele mooie eerste stap gezet om de prestaties van SVH te meten, maar nu moeten we doorpakken.”

De organisatie
“In basis wil ik dat de woningzoekenden en corporaties echt tevreden zijn. Dat is ons bestaansrecht, maar hier valt nog winst op te halen. Daarnaast wil ik innovatie nastreven. Volgend jaar wordt er weer een nieuwe ondernemingsplan geschreven. De afgelopen vier jaar hebben we ons gericht op interne ontwikkelen, bijvoorbeeld het oprichten van de BAC’s. “Ik hoop dat SVH als organisatie waarde kan toevoegen. Wij zijn succesvol als de woningzoekenden en corporaties vinden dat wij van toegevoegde waarde zijn. Ik denk dat wij ons hier al gedeeltelijk in hebben bewezen, maar dat dit, vooral op het gebied van de samenwerking, nog beter kan.”