Management informatie

De SVH is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en het doorontwikkelen van het managementinformatiesysteem om de data uit WMS te kunnen analyseren en hierover te rapporteren.   De belangrijkste managementinformatieproducten van SVH zijn de Jaarmonitor, de Aanbodrapportage,de Voorraadrapportage en de standaardrapportages in de managementinformatietool Business Objects. In deze rubriek vindt u de meest relevante cijferinformatie over de verhuringen in de regio.