Managementinformatie

Jaarmonitor 2017 Kerngetallen en Tabellen:
Jaarmonitor 2017 kerngegevens
Jaarmonitor 2017 tabellen

Voorraadrapportages per gemeente peildatum 01-01-2017:
Voorraadrapportage 2017

Halfjaarrapportages 2017:
Halfjaarmonitor 2017

Aanbodrapportage 2017:
Aanbodrapportage 2017 Analyse