Managementinformatie

Aanbodrapportage 2017:
Aanbodrapportage 2017 Analyse

Jaarmonitor 2017 Kerngetallen en Tabellen:
Jaarmonitor 2017 kerngegevens
Jaarmonitor 2017 tabellen

Halfjaarmonitor 2018 Kerngetallen en Tabellen:
Halfjaarmonitor 2018 kerngegevens
Halfjaarmonitor 2018 tabellen

Voorraadrapportages per gemeente peildatum 01-01-2018:
Voorraadrapportage 2018 

Aanbodrapportage 2018:
Aanbodrapportage 2018 Analyse

Promotie Infokaart 2018:
Promotie Infokaart 2018