31 oktober 2018

Onderzoek SVH naar groepswonen: Grote interesse bij jong en oud

Terug naar overzicht

Wat is groepswonen?
De essentie van groepswonen is dat bewoners zelfstandig wonen in een sociaal verband. Er zijn verschillende vormen van groepswonen. Vaak wonen mensen naast elkaar binnen één complex en delen ze bepaalde ruimtes, zoals een gezamenlijke tuin, woonkamer of keuken. Het kan ook voorkomen, dat ze verspreid binnen een gebouw wonen, samen activiteiten organiseren en naar elkaar omzien.


De Haagse gemeenteraad nam op 11 oktober unaniem drie moties aan om het groepswonen in Den Haag te ondersteunen. Een directe aanleiding voor de moties was een onderzoek dat SVH recent uitvoerde onder woningzoekenden in de regio Haaglanden. Daaruit blijkt dat zowel jongeren als ouderen grote interesse hebben in groepswonen.

Den Haag is met ruim veertig woongroepen nu al de grootste groepswoningstad. De komende tijd zal het groepswonen door de gemeente verder gestimuleerd worden. In hun motie van 11 oktober verwijzen de Haagse Stadspartij en de PvdA naar het recente onderzoek door SVH. De partijen zeggen dat groepswonen bijdraagt aan de sociale cohesie, het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van zelfredzaamheid. Hun verzoek aan het college is om in de op te stellen Woonagenda en Prestatieafspraken concrete doelen op te nemen voor het realiseren van projecten voor groepswonen. Ook GroenLinks en de gezamenlijke partijen SP, PvdA, HSP en Islam Democraten dienden moties in om het groepswonen te bevorderen.

Passend toewijzen
SVH voerde het onderzoek naar de interesse in groepswonen uit in opdracht van Centrum Groepswonen (CGW) en woningcorporatie Vestia. Op 8 oktober presenteerden zij gezamenlijk de resultaten tijdens het symposium ‘Samen de toekomst in’. Hier was ook aandacht voor een eerder onderzoek door Kenniscentrum PEP. “PEP interviewde bewoners en bestuurders van twaalf Haagse woongroepen van Vestia”, vertelt directeur Terry van der Heide van CGW. “Tijdens de gesprekken bleek dat het passend toewijzen een issue is bij het selecteren van nieuwe bewoners in een woongroep. Soms is er een bewoner geselecteerd die goed in de groep past, maar blijkt die uiteindelijk te veel of te weinig te verdienen.” Deze uitkomsten waren voor Van der Heide aanleiding om contact op te nemen met directeur Jolanda van Loon van SVH.

Grote interesse
“We besloten een enquête te houden onder woningzoekenden in Haaglanden en ingeschrevenen bij CGW”, vertelt Van der Heide. “Samen met SVH en Vestia stelden we een flinke lijst vragen op, waarbij we behoorlijk de diepte in gingen. Ik ben daarom verrast door de grote hoeveelheid mensen die de moeite namen om de hele enquête in te vullen. Dat geeft wel aan dat ze echt geïnteresseerd zijn.”

De enquête werd ingevuld door 1.300 mensen die ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden en door 100 ingeschrevenen bij CGW. Opmerkelijk is dat 30 procent van de eerste groep interesse heeft in groepswonen. Van deze geïnteresseerde respondenten is 25 procent jonger dan 30 jaar, 33 procent is 31 tot 45 jaar, 34 procent 46 tot 65 jaar en 9 procent boven de 65 jaar. De mensen die staan ingeschreven bij Centrum Groepswonen zijn gemiddeld ouder. Van de respondenten uit deze groep was slechts 2 procent jonger dan 45 jaar, 44 procent was 46 tot 65 jaar en 53 procent was ouder dan 65 jaar. Als voornaamste reden om in een woongroep te willen wonen, noemen de geënquêteerden hun behoefte aan sociale contacten (ruim 70 procent). Ook veiligheid (30 procent) en zorg voor medebewoners (ruim 20 procent) zijn belangrijke argumenten.

De respondenten geven aan dat hun ideale woongroep mag bestaan uit mensen van alle leeftijden, diverse etnische achtergronden en alle soorten huishoudens. Zij spreken hun voorkeur uit voor een gebouw met meerdere etages, een gezamenlijke woonkamer, keuken, tuin of ruim balkon of dakterras. Ook noemen zij de aanwezigheid van een parkeerplaats, fietsenstalling, winkels, openbaar vervoer en natuur. Als er een groepswoning vrijkomt, zou 80 procent die via Woonnet Haaglanden willen adverteren en 86 procent via de website van CGW. Van de respondenten die ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden wil 42 procent alleen een groepswoning in Den Haag. De overige 58 procent wil ook elders in een groepswoning wonen.

Adverteren op Woonnet Haaglanden
Rob Vooijs, manager beheer en leefbaarheid bij Vestia is verrast door de uitkomsten. “Nooit eerder is er zo’n onderzoek naar groepswonen uitgevoerd. Als zo’n grote groep mensen aangeeft iets voor elkaar te willen betekenen, is dat heel positief.” Hij vindt het een goed plan om groepswoningen voortaan via Woonnet Haaglanden te adverteren. “We kunnen in de advertentie aangeven wat het karakter van de groepswoning is en aan welke selectiecriteria een toekomstige bewoner moet voldoen. Besturen van woongroepen hoeven zelf dan geen wachtlijsten meer bij te houden. Zij krijgen dan verschillende kandidaten aangedragen die al langer staan ingeschreven. Uit die selecte groep maken zij zelf een keuze.”

“Samen met Vestia verkennen wij nu de mogelijkheden voor groepswonen in Scheveningen”, vertelt Van der Heide. “Ook met de andere Haagse corporaties zijn wij in gesprek over woongroepen en mogelijke nieuwe locaties.” Zij is er net als Rob Vooijs voorstander van om Woonnet Haaglanden meer te betrekken bij het vinden van passende kandidaten voor woongroepen. “We gaan hier met elkaar een protocol voor ontwikkelen, zodat het voor iedereen duidelijk en transparant wordt.”