Voorzitter SVH

Anne Koning: “corporaties mogen trots zijn”

De nieuwe voorzitter van SVH mag dan met haar 43 jaar relatief jong zijn, zij heeft op politiek en maatschappelijk terrein al een lange cv opgebouwd. Anne Koning zit in de Eerste Kamer voor de PvdA, was wethouder in Delft (verantwoordelijk voor onder meer ruimtelijke ordening en vastgoed) en heeft als statenlid ook ervaring met de provinciale politiek. Daarnaast is zij onder andere voorzitter van de Stichting Veilig Spelen. Ze deed al ervaring op met de corporatiesector als (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningstichting Buitenlust in Oegstgeest. Haar maatschappelijke carrière combineert ze met een gezin; zij heeft twee kinderen van 12 en 9 jaar.

“Ik heb van huis uit meegekregen dat je niet aan de kant moet blijven staan als je iets van dingen vindt”, zegt ze over haar drukke bestuurlijke leven. “Dan moet je er iets aan gaan doen.”

Enorme sprongen
De komende jaren gaat zij een belangrijk deel van die energie steken in het behartigen van de belangen van de vijftien corporaties binnen SVH. “De volkshuisvesting vormt een belangrijk deel van de samenleving. Momenteel staat de sector er minder rooskleuring voor en dat is zonde. Ik wil vanuit mijn positie als voorzitter graag het belang van de sociale verhuurders behartigen.”

Volgens Koning is het daarbij goed om soms even een stap terug te doen en stil te staan bij de enorme sprongen die er zijn gemaakt op het gebied van de volkshuisvesting. “Iedereen in deze branche mag heel trots zijn op al het goede werk dat is geleverd, zeker als je bedenkt waar we vandaan komen. Kijk naar de 19de eeuw, toen er veel armoede heerste en mensen nauwelijks een dak boven hun hoofd hadden. Er was toen nog nauwelijks sprake van verwarming en douches.
En zie waar we nu staan! Natuurlijk kan het altijd beter, maar in de loop van de tijd is er echt al heel veel bereikt. Soms lijkt het alsof we dat vergeten zijn. Ik ben er trots op dat corporaties zich inzetten voor mensen met een kleine beurs die goed willen wonen.”

Woonnet-Haaglanden
Uitdragen wat er allemaal goed gaat, dat ziet zij als een van haar belangrijke taken als voorzitter. Voorbeelden genoeg. Zoals Woonnet-Haaglanden, de website met alle huurwoningen die vrijkomen in de regio Haaglanden. “Een heel goed draaiend systeem”, is Koning opgevallen. “Heel fijn voor woningzoekenden dat er zo’n service is, die zichzelf natuurlijk wel moet blijven verbeteren. Je kunt het zo makkelijk vergeten, als het gewoon goed draait. ”

“Ook positief: de investeringen die in de loop van de jaren zijn gedaan in wijken als de Schilderswijk. Ik denk dat heel veel mensen prettig wonen in een corporatiewoning. De stadsvernieuwingsgelden raken op, maar een stad is nooit af en dat geldt eigenlijk ook voor verbeteringen in het wonen. Daar zie ik een rol voor corporaties, gemeenten en het Stadsgewest.”

Verbeteren
Andere opgaven voor woningcorporaties zijn het zorgen voor energiezuiniger woningen en passende woningen voor ouderen, of beter: zorgwoningen. “Heel belangrijke thema’s”, vindt Koning. “Er valt op die punten nog wat te verbeteren, het lijkt me goed als we kijken wat we daar als samenwerkingsverband in kunnen betekenen.”

Bestuurlijk staat er het komende jaar ook het nodige op het programma: regionale prestatieafspraken en het Stadsgewest Haaglanden dat opgaat in de Metropoolregio met Rotterdam. “Belangrijk dat we ook dat laatste goed regelen”, blikt Koning vooruit. “Voor ons zou het bijvoorbeeld fijn zijn als het overleg met de wethouders in Haaglanden ingepast kan worden in de Metropoolstructuur. Volgens ons is de regio Haaglanden een mooie schaal voor het overleg. Als alle betrokkenen dat willen, kan een Haaglanden-woon-overleg vast geregeld worden.