04 december 2018

Projecten Lange Beestenmarkt vergroten leefbaarheid

Terug naar overzicht

De nieuwbouwactiviteiten aan de Lange Beestenmarkt zijn afgerond. De Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum (WOM) levert twee nieuwbouwcomplexen op die zowel in het straatbeeld passen als de leefbaarheid vergroten. Meestal kiest de WOM voor restauratie, maar door de slechte staat van de oorspronkelijke panden, was dat op deze locaties niet mogelijk. In november ontvingen de eerste bewoners de sleutels van hun woning.

De WOM is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion en werd 10 jaar geleden opgericht om de leefbaarheid in het Oude Centrum en de Stationsbuurt via het aanwezige vastgoed te verbeteren. Erik Bruns, operationeel directeur WOM, legt uit: “De WOM grijpt pas in, als marktpartijen dit niet doen. Zo doen wij aan acupunctuur in de wijk: een specifieke ‘rotte plek’ die vaak negatieve effecten met zich meebrengt, wordt opgeknapt. Ieder pand dat wij opknappen, heeft dan ook direct een positief effect op het straatbeeld en de leefbaarheid van de wijk, doordat kwaliteit van het woon-, winkel of horeca aanbod toeneemt.”

WOM vergroot leefbaarheid samen met wijkbewoners
Tijdens wijkoverleg vraagt de WOM bewoners welke panden zij graag zouden willen verbeteren. De WOM bekijkt deze projecten vanuit het wijkperspectief, Erik Bruns legt uit: “Wij stellen verschillende vragen, zoals: welke bestemming past bij de straat? Wat heeft de omgeving nodig aan woon- of commerciële ruimtes? Draagt de nieuwe bestemming bij aan diversiteit van het aanbod in de wijk?”

De WOM heeft een sterke voorkeur voor renovatie, maar als dit niet mogelijk is, dan is het bij nieuwbouw van belang een ontwerp te kiezen dat past bij de bestaande architectuur.

Nieuw leven aan de Lange Beestenmarkt
De Lange Beestenmarkt ligt tussen de twee Haagse stations in, en dankt de naam aan de veemarkten die vanaf 1640 rond de gracht werden gehouden. De woningen zijn energiezuinig, waardoor de energielasten laag zijn. Het nieuwbouwcomplex op de hoek met de Zuidwal is voorzien van een lift en biedt elf ruime vrije sector appartementen met een omvang variërend van 65-80 m2 inclusief een buitenruimte en individuele berging. De drie bovenste woningen zijn aangesloten op zonnepanelen. Het nieuwbouwcomplex aan de Lange Beestenmarkt 104-108 voor sociale woningbouw bestaat uit acht appartementen in het hoofdgebouw en een vrijstaand appartement in de gemeenschappelijke tuin. Deze appartementen zijn rond de 55 m2 inclusief een buitenruimte en individuele berging.

Wil je ook in zo’n mooi pand wonen of is een gebouw in jouw straat jou al jaren een doorn in het oog? Bezoek de WOM website www.wom-soc.nl en/of volg de facebookpagina voor updates https://nl-nl.facebook.com/wijkontwikkelingsmaatschappij/.

Over de WOM
De WOM is een commanditair vennootschap dat opereert namens de B.V. Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum Den Haag en heeft een kantoor aan de Amsterdamse Veerkade 23.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.