17 oktober 2019

Rob van den Broeke: “Meer de wijken in”

Terug naar overzicht

Minder werken achter het bureau en meer de wijken in. De bestaande koers voortzetten, maar wel kijken wat er beter en slimmer kan. Dat zijn de voornemens van Rob van den Broeke, sinds 1 september directeur-bestuurder bij Rijswijk Wonen. Hij is overtuigd van de potentie van de organisatie. “Door de wisselingen in directie en management was het lange tijd een stuurloos schip. Maar het is wel een mooi schip, met een goede bemanning en lading.”

“De randvoorwaarden zijn er”, legt Van den Broeke uit. “Rijswijk Wonen is financieel gezond en gevestigd in een marktgebied met veel vraag. Dat maakt het op papier kansrijk. Wel is er op bestuurlijk niveau te weinig contact geweest tussen de corporatie en de gemeente.  Daardoor moeten we hard knokken om het vertrouwen terug te winnen. Het is een uitdaging in Rijswijk ruimte beschikbaar te krijgen voor woningbouw. De druk op de woningvoorraad is immens. Met de gemeente en projectontwikkelaars zijn we in discussie over de beschikbare ruimte voor sociale woningbouw.”

Bevlogen
Van den Broeke is een bevlogen volkshuisvester. Hij studeerde Volkshuisvesting aan de TU Delft, een studie met aandacht voor vastgoed en sociale woningbouw. De afgelopen negen jaar werkte hij als directeur-bestuurder bij QuaWonen in de Krimpenerwaard. “Maatschappelijk bezig zijn is de rode draad bij alles wat ik doe. Ik wil mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven. Mijn werk is mijn passie. Ik zoek mensen om mij heen voor wie hetzelfde geldt en hoop bij mijn collega’s dezelfde bevlogenheid te zien.”

Het afgelopen jaar zijn binnen Rijswijk Wonen de cultuurwaarden vastgelegd. Met elkaar definieerden de medewerkers wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld klant- en omgevingsbewust, verantwoordelijk, initiatief, professioneel, plezier en trots. “Over cultuur, moet je niet vergaderen”, zegt Van den Broeke. “Het is een kwestie van doen! Dus met elkaar ontdekken wat die waarden precies inhouden en elkaar hierop aanspreken. We zijn wel met de goede dingen bezig, maar het gaat allemaal niet vanzelf. Ik ben voorstander van een open cultuur, waarbij we als team dingen samendoen.”

Minder uitbesteden
“De wisselingen in directie en management hebben de werkorganisatie geen goed gedaan”, zegt Van den Broeke. “Om de rust terug te laten keren, gaan we een consistente koers varen. Er ligt een goed onderbouwd ondernemingsplan, waaraan ik mij conformeer. We gaan versimpelen, versnellen en verbeteren. We gooien de organisatie niet om, maar kijken wel hoe het beter en slimmer kan. Bepaalde keuzes die in het verleden gemaakt zijn, blijken niet goed uit te pakken. Vrijwel alles wordt nu uitbesteed, zoals reparaties, renovatieprojecten en huurincasso’s. Wanneer iets is uitbesteed, is het meteen uit beeld. Maar de huurders zelf kun je niet uitbesteden. Als er problemen zijn, bellen ze toch naar ons. Bij kwetsbare processen is het handiger om zelf de regierol in te vullen. De komende tijd bekijken we waar we de regie terugpakken. Per 1 januari 2020 komen de reparatieverzoeken bijvoorbeeld weer bij ons binnen.”

Focus op buitenwereld
Hoewel er intern nog genoeg te doen is, focust Van den Broeke het liefst op de buitenwereld. “Een grote opgave is de verduurzaming. Bij iedere investeringsbeslissing speelt dit onderwerp mee. De komende vijf jaar verduurzamen we 1.600 woningen. Deze maand gaan er in RijswijkBuiten 26 eengezinswoningen met nul-op-de-meter in de verhuur. Ook onze eigen bedrijfsvoering vergroenen we.” Naast de verduurzaming is volgens Van den Broeke ook de sociale kant een opgave. “We krijgen steeds vaker te maken met problemen achter de voordeur. Voor de corporatie zie ik de nuttige taak weggelegd om te bemiddelen en door te verwijzen. Destijds schafte Rijswijk Wonen de huismeesters af. Als antwoord op een maatschappelijke vraag is begin september de eerste buurtbeheerder begonnen. Door allerlei ontwikkelingen, zoals de digitalisering, is de huurder meer op afstand komen te staan. Maar dat is niet meer houdbaar.”

Samenwerking
De druk op de woningvoorraad is zo groot dat Rijswijk Wonen uitbreidt binnen en buiten de gemeentegrenzen. Zo krijgt de corporatie er 124 sociale woningen bij in het nieuwbouwproject Haags Buiten. Om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen te garanderen is samenwerking met de andere corporaties volgens Van den Broeke noodzakelijk. Vanaf juni 2012 tot zijn vertrek bij QuaWonen was hij voorzitter van de federatieraad van de Maaskoepel. “Hier heerste een natuurlijke spanning tussen de stad Rotterdam en de omliggende regio. Toch realiseerden we ons dat we voor een gedeelde opgave stonden. In een landschap dat niet per definitie pro-corporatie is, moet je zorgen dat je samen sterk staat. En samenwerking slaagt alleen als je elkaar aanspreekt op de maatschappelijke opgave. In het proces zetten we gemiddeld drie stappen vooruit en tweeënhalf achteruit. Iedere afzonderlijke corporatie moest ook een deel van de eigen ruimte inleveren en dat was soms best lastig. Maar het ligt voor de hand elkaar op te zoeken en van elkaar te leren. Hoe complexer de onderwerpen, hoe belangrijker samenwerking wordt.”