27 november 2018

Staedion heeft goede resultaten bij Aedes benchmark 2018

Terug naar overzicht

De Aedes Benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties verbeteren. Een aantal prestaties tellen mee, waaronder: huurdersoordeel, woningonderhoud, bedrijfsvoering. Op die manier krijgen gemeenten, huurders en relaties inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Op de vier gemeten prestatievelden scoort Staedion in 2018 als volgt; huurdersoordeel (B), bedrijfslasten (A), duurzaamheid (A), onderhoud en verbetering (C).

Staedion heeft wederom goede resultaten behaald. Er is voor de prestatie onderdelen bedrijfslasten en duurzaamheid de hoogst haalbare score gehaald: een A. Daarnaast heeft Staedion voor het prestatieveld huurdersoordeel een B gekregen, waarbij op de drie deelscores (nieuwe huurders, huurders met reparatieverzoek en vertrokken huurders) boven het sector gemiddelde werd gescoord. Helaas hebben we het vorig jaar behaalde A oordeel niet kunnen doorzetten. Staedion is wel tevreden dat het oordeel van de vertrokken huurders ten opzichte van vorig jaar met bijna een heel punt is gestegen (van 6,9 naar 7,8).

Duurzaamheid hoog op de agenda
Bij het prestatieveld duurzaamheid werd ook een aanzienlijke verbetering behaald, die ook zichtbaar wordt met de behaalde score A.  Met de forse onderhoudswerkzaamheden en de uitgebreide investeringen, gericht op het verbeteren en isoleren van onze woningen zijn we hard op weg naar het behalen van het gemiddelde label B in 2021.

Voor onderhoud & verbetering scoorde Staedion een C. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft het op basiskwaliteit brengen van woningen. Dit vraagt relatief hogere instandhoudingskosten maar vertaalt zich terug in goede kwaliteit woningen De bewonerstevredenheid over de kwaliteit van de woningen is in 2018 voor het eerst gemeten. Staedion heeft als doel om in de volgende benchmark met name op dit onderdeel hoger te scoren.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.