23 mei 2018

Staedion start samenwerking met SolarNRG en Ecorus

Terug naar overzicht

Staedion gaat nauw samenwerken met de zonne-energiebedrijven SolarNRG en Ecorus in een pilotproject met het aanbrengen van individuele zonnepanelen op huurwoningen. De twee bedrijven geven voorlichting en advies aan de huurders over het aanbrengen van de zonnepanelen en zorgen vervolgens voor de installatie. Tot 2020 wil Staedion circa 5.000 woningen aansluiten op zonne-energie. Staedion ziet het als haar maatschappelijke taak om bij te dragen aan een duurzame wereld. Steeds vaker gebruiken we duurzame materialen en sluiten onze woningen waar mogelijk aan op duurzame bronnen.

Drie proeven
Staedion start de samenwerking met SolarNRG en Ecorus bij een pilotproject met het aanbrengen van zonnepanelen bij circa 600 sociale huurwoningen. Het gaat om drie projecten: bij appartementen in de Nettelhorsttraat, Robertaland en bij eengezinswoningen in de J. Palachstraat. J. Huizingastraat, S. Bikostraat, S. Allendestraat en Scheepenstraat. Deze huurders krijgen de mogelijkheid om zelf energie op te wekken met individuele zonnepanelen. Wanneer bewoners deelnemen hoeven ze zelf niets te doen. Deskundige installateurs plaatsen de zonnepanelen en sluiten deze aan op de meterkast. Bewoners besparen hiermee op hun energiekosten. Bovendien leveren ze samen met Staedion een bijdrage aan een beter klimaat door CO₂-uitstoot te beperken. Bewoners die voor de pilot in aanmerking komen, worden per brief persoonlijk geïnformeerd door Staedion.

Wat levert het op?
Bewoners hoeven zelf geen zonnepanelen te kopen. Via de servicekosten betalen ze een bijdrage voor het gebruik van de panelen. Bij gelijk elektriciteitsgebruik gaat de energierekening omlaag. Het voordeel is afhankelijk van het project en het aantal zonnepanelen per woning. Via een monitoringsysteem kunnen huurders de opbrengst van de zonnepanelen online volgen. De stroom die ze niet gebruiken, gaat terug naar het elektriciteitsnet.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. We streven ernaar dat al onze bewoners zich thuis voelen. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.