03 juni 2019

SVH steunt Woondeal Zuidelijke Randstad

Terug naar overzicht

Maandag 3 juni ondertekent minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de Woondeal Zuidelijke Randstad. Samen met de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht en de samenwerkingsverbanden Haaglanden en Rotterdam tekent zij de woondeal. Hierin staan onder andere afspraken om de volkshuisvestelijke opgaven gezamenlijk te realiseren.

 

In een brief gericht naar de minister Ollongren vermeld SVH verheugd te zijn over het uiteindelijke resultaat.
Lees hier de steunbetuiging van SVH.