03 december 2018

Wel of geen inkomensverklaring bij het reageren op woningen?

Terug naar overzicht

Op zaterdag 1 december heeft het programma Kassa op Nederland 1 aandacht besteed aan de gegevens die woningcorporaties vragen van woningzoekenden. Volgens de Woonbond en Mathieu Paapst, ICT-jurist, is dit in strijd met de nieuwe privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zij vinden dat de inkomensverklaring pas geüpload moet worden bij toewijzing van een woning, omdat de woningcorporaties dan de wettelijke inkomenstoets uitvoeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldt in een reactie op het programma dat woningcorporaties wel van tevoren om een inkomensverklaring mogen vragen. Zij moeten dit echter goed kunnen onderbouwen. Een goed argument hiervoor is bijvoorbeeld als er voor de woningen een inkomensgrens geldt.

De woningmarktregio Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) kiest er bewust voor om woningzoekenden hun inkomensgegevens te laten delen als zij willen reageren op een woning. Hier zijn verschillende redenen voor. Door de inkomensverklaring te verplichten bij het reageren op woningen selecteert het systeem direct passende woningen voor de woningzoekende. Dit voorkomt tegelijkertijd teleurstelling bij de kandidaten, omdat zij exact in beeld hebben op welke woningen zij kunnen reageren.

Daarnaast levert het voordelen op voor de woningcorporaties. Zo weten zij ook waar ze aan toe zijn en worden zij niet geconfronteerd met niet-passende kandidaten aan het einde van het toewijzingsproces. Dit zorgt namelijk voor een vertraging van het verhuurproces. Met deze werkwijze wordt tevens beperkt dat de wachttijden voor een sociale huurwoning verder oplopen.

SVH heeft zich op het gebied van de AVG laten adviseren door een onafhankelijke deskundige. Deze bevestigt dat de aanpak binnen de wettelijke kaders van de AVG past. De keuze om op deze manier te werken is uitvoerig getest en SVH is van mening dat zij hier een duidelijke grondslag voor heeft.

SVH begrijpt dat het mogelijk is om de inkomensverklaring op een later stadium te vragen. Het is zoeken naar balans en wat hen betreft biedt de huidige werkwijze de meeste voordelen voor zowel de kandidaten als de woningcorporaties. Als woningmarktregio wil zij te allen tijde voldoen aan de AVG. Als de AP aangeeft dat de werkwijze niet binnen de kaders van de AVG past, dan wordt deze direct aangepast.