Werkgroepen

Hieronder staan de verschillende werkgroepen binnen de SVH weergegeven. 

SVH Bestuur

In het SVH Bestuur hebben alle directeuren van de aangesloten leden zitting. Zij nemen besluiten over de voorstellen die zijn voorbereid door de SVH Beleidsgroep. Daarnaast zijn zij besluitvormend op het gebied van financiën en het jaarplan.
De vergadering vinden plaats onder leiding van de onafhankelijk voorzitter van de SVH, Drs. Ir. Anne Koning. De directeur en voorzitter bereiden de vergaderingen gezamenlijk voor. Het secretariaat ligt bij de coördinator beleid van SVH, Marcia Otten.
Ga naar de SVH Bestuur pagina.

SVH Beleidsgroep

Eenmaal per maand vergaderen de aangesloten corporaties in SVH-verband over beleidzaken op het gebied van de woonruimteverdeling en regionale volkshuisvestingsthema’s. De beleidsgroepleden zijn beleidsadviseur of manager Wonen/Verhuur bij de aangesloten leden. De beleidsgroep brengt advies uit aan het SVH-Bestuur. De SVH-werkorganisatie bereidt de vergaderingen voor. De beleidsgroep wordt voorgezeten door de directeur van SVH, Jolanda Hoogeboom. Het secretariaat ligt bij de coördinator beleid van SVH, Marcia Otten.
Op specifieke thema’s worden werkgroepen bestaande uit beleidsgroepleden geformeerd. De afgelopen jaren waren dit werkgroepen rond o.a. de onderwerpen: Regionale Prestatieafspraken, Optimalisatie Woonruimteverdeling en de Europaregeling.
Ga naar de SVH Beleidsgroep pagina.

Keyuseroverleg

De bijeenkomst voor het keyuseroverleg vindt eenmaal per acht weken plaaats. Het overleg is bedoeld voor informatie uitwisseling en vergadert over de praktische zaken op het gebied van de woonruimteverdeling en het automatiseringsysteem. De keyusers zijn de kerngebruikers van de corporaties op het gebied van het Woning Matching Systeem. Elke corporatievestiging heeft minimaal een keyuser die het eerste aanspreekpunt is voor medewerkers van de betreffende vestiging op het gebied van woonruimteverdeling en WMS.
Bij voorstellen die aan beleid raken wordt advies gevraagd aan de Beleidsgroep en eventueel een advies voorbereid voor het SVH-bestuur. De SVH-werkorganisatie bereidt de vergaderingen voor. Het keyuseroverleg wordt voorgezeten door de coördinator WMS-helpdesk van SVH, Adrie Vollering.
Ga naar de Keyuseroverleg pagina.

Werkgroep Marktinformatie

In de werkgroep Marktinformatie hebben medewerkers informatievoorziening en beleidsadviseurs van de aangesloten corporaties zitting, aangevuld met medewerkers van de SVH-werkorganisatie en Explica, het onafhankelijk onderzoeksbureau dat verantwoordelijk is voor de standaard managementrapportages. In de werkgroep Marktinformatie worden o.a. onderzoeksvragen geformuleerd en uitgewerkt. Ook wordt de Voorraadrapportage besproken die één keer per jaar uitkomt en zaken rondom Business Objects. Men kan eventuele wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de standaardrapportages in Business Objects indienen via de werkgroep.
 
Daarnaast wordt de werkgroep twee keer per jaar aangevuld met leden van het Stadsgewest in de werkgroep Managementrapportages. De werkgroep Managementrapportages beoordeelt de standaard managementrapportages zijnde: de Jaarmonitor en de Aanbodrapportage die twee keer per jaar verschijnen.

De SVH-werkorganisatie bereidt de vergaderingen voor. De Werkgroep Marktinformatie en Managementrapportages wordt voorgezeten door de coördinator Informatievoorziening van SVH, Thamar Hoekema.
Ga naar de Werkgroep Marktinformatie pagina.

Managers Wonen en KCC

De bijeenkomst voor de Managers Wonen en KCC vindt acht maal per jaar. Het overleg is bedoeld voor informatie-uitwisseling en voor de praktische vertaling van wijzigingen in regels en processen voor de werkvloer. Bij voorstellen die aan beleid raken wordt advies gevraagd aan de Beleidsgroep en eventueel een advies voorbereid voor het SVH-bestuur. 

De SVH-werkorganisatie bereidt de vergaderingen voor. Het managers Wonen en KCC-overleg wordt voorgezeten door de coördinator Beleid, Marcia Otten.