31 oktober 2018

Willem Krzeszewski, voorzitter BAC-voorraadontwikkeling: Groeiende vraag naar driekamerwoningen

Terug naar overzicht

Tot 2026 zullen er in de regio Haaglanden ruim 12.000 sociale huurwoningen bijkomen. Uit onderzoek dat SVH heeft uitgevoerd naar de woonbehoeften, blijkt dat met name de vraag naar driekamerwoningen groot is. Daarnaast lijken er voldoende eengezinswoningen in de regio aanwezig te zijn.

“Aanleiding voor het onderzoek is het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’”, zegt Willem Krzeszewski, voorzitter van de bestuursadviescommissie (BAC) voorraadontwikkeling van SVH. “Woningbouwcorporaties en gemeenten spraken binnen dit convenant af om 12.145 sociale huurwoningen toe te voegen aan de bestaande voorraad. Het doel van onze commissie is om ervoor te zorgen dat er in 2026 voldoende kwantitatieve en kwalitatieve voorraad is. Onderzoek moest meer duidelijkheid geven over de kwalitatieve opgave.”

De BAC-voorraadontwikkeling liet door Koen van der Most van SVH een woonwensenonderzoek uitvoeren. Hij keek naar de zoekopdrachten van ingeschreven woningzoekenden in Haaglanden en naar de woningen waarop zij reageerden. Ook benaderde hij 5.000 woningzoekenden voor een onderzoek naar hun woonwensen. In totaal werkten 1.200 respondenten hieraan mee.

Driekamerwoningen
De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport ‘Kwalitatief woonwensenonderzoek Haaglanden’. Hierin komt onder meer naar voren waarom de vraag naar driekamerwoningen zo groot is. “Woningen met een extra slaapkamer sluiten zowel goed aan bij de wensen van alleenstaanden als van stellen zonder kinderen”, legt Krzeszewski uit. “In totaal bestaat 60 procent van alle woningzoekenden binnen Haaglanden uit alleenstaanden en 20 procent uit tweepersoonshuishoudens. Hoewel er nog steeds veel vraag is naar tweekamerwoningen, zijn deze niet per se gewenst. Daarom doen corporaties er verstandig aan om voorzichtig te zijn met het ontwikkelen van een- en tweekamerwoningen. Hier is een beperkte doelgroep voor. Met name bij jonge, alleenstaande woningzoekenden in de steden, zijn deze woningen nog wel gewild.”

Woningen voor gezinnen
Nog geen 20 procent van de ingeschreven woningzoekenden in de regio bestaat uit gezinnen. Dit percentage lijkt mooi aan te sluiten bij het aanbod. “Op dit moment bestaat 17 procent van de woningvoorraad uit eengezinswoningen”, aldus Krzeszewski. “Maar door de lage mutatiegraad is de vraag groter dan de woningen die vrijkomen. Een deel van de voorraad wordt nu niet benut voor de doelgroep waarvoor de woningen bestemd zijn.” Naar verwachting zullen er vanaf 2030 meer eengezinswoningen vrijkomen vanwege sterfte onder babyboomers. Tot die tijd moeten er andere oplossingen gevonden worden, zoals het stimuleren van doorstroming.

Uit het onderzoek blijkt dat senioren best bereid zijn door te stromen als zij een kwalitatief goede woning krijgen aangeboden in de eigen gemeente. De meesten wensen bijvoorbeeld een eigen buitenruimte. Vaak zijn senioren in Haaglanden niet actief op zoek, maar staan zij uit voorzorg ingeschreven. “We kunnen hen op verschillende manieren verleiden om te verhuizen uit de schaarse eengezinswoningen”, zegt Krzeszewski. “Bijvoorbeeld door aantrekkelijke woonconcepten te ontwikkelen, door WMO-gelden in te zetten die hen ontzorgen en door hen tegen dezelfde huurprijs een andere woning aan te bieden.”

Voorkeur eigen gemeente
“Woningzoekenden die kiezen voor een eengezinswoning, stellen hun voorkeur niet snel bij”, zegt Krzeszewski. “Wel zijn zij bereid om er zo nodig voor naar een andere gemeente te verhuizen. Van alle woningzoekenden blijft 75 procent het liefst in de eigen gemeente wonen. Toch staat 80 procent open voor andere alternatieven in de regio. Dit biedt kansen om de bouw van deze woningen regionaal in te vullen. Al blijft het aan te bevelen om in iedere gemeente te zorgen voor een gevarieerde woningvoorraad. Vooral in het Westland, Zoetermeer en vermoedelijk ook Wassenaar en Midden Delfland hebben woningzoekenden een sterke voorkeur voor de eigen gemeente.”

Van alle woningzoekenden is 1 op de 3 jonger dan 30 jaar. Vaak zijn zij actief op zoek. 1 op de 10 is ouder dan 65 en staat vaak uit voorzorg ingeschreven. Daarnaast zijn er mensen die willen doorstromen of die met spoed een woning zoeken. Bij deze laatste groep is beschikbaarheid volgens Krzeszewski het voornaamste criterium. “Kwalitatieve eisen en de huurprijs zijn van minder belang. Om de vraag van ‘spoedzoekers’ op te vangen, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld het aanbieden van ‘opstapwoningen’ waar woningzoekenden op korte termijn mee geholpen zijn. Denk aan kleine woningen met een tijdelijk huurcontract en met behoud van de inschrijfduur. Ook kunnen woningen die onder de leegstandswet vallen tijdelijk verhuurd worden. In het algemeen zou er meer geëxperimenteerd kunnen worden met flexibele woon- en contractvormen.”