Wat hebben de mogelijke coalitiepartijen op woongebied gemeen? 


VVD, CDA, D66 en GroenLinks bekijken op dit moment of het mogelijk is samen een nieuw kabinet te vormen. Als dat lukt, hoe gaat het woonbeleid van deze coalitie er dan uitzien? Wat hebben de vier partijen gemeen?  En waarin verschillen ze? De belangrijkste punten op een rij.

Het aanbod van sociale huurwoningen
Het CDA wil “corporaties weer in staat stellen huizen te bouwen”, blijkt uit zijn verkiezingsprogramma. D66 is het daar mee eens en noemt ook een concreet aantal: 60.000 sociale huurwoningen zouden er moeten worden gebouwd, om wachtlijsten weg te werken en vluchtelingen met een verblijfsstatus te kunnen huisvesten. Hetzelfde geluid klinkt bij GroenLinks, dat pleit voor “een ambitieuze investeringsagenda voor het realiseren van sociale huurwoningen in de regio’s waar de wachtlijsten het langst zijn”.

De grootste partij aan tafel zit echter op een andere lijn. In de plannen van de VVD zou de corporatiesector juist verder slinken. De partij van minister Blok (die inmiddels is overgestapt naar Veiligheid en Justitie) wil de liberalisatiegrens verlagen naar 600 euro en corporaties stimuleren nog meer woningen te verkopen.

Verhuurderheffing
De VVD is ook de enige partij die pleit voor de verhoging van de verhuurdersheffing. De andere drie partijen willen corporaties kortingen geven in ruil voor bepaalde prestaties. GroenLinks bijvoorbeeld wil stimuleren dat de sociale woningvoorraad groeit, dat woningen sneller energiezuinig worden en dat ze betaalbaar blijven. Het CDA hamert vooral op dat laatste punt: betaalbaarheid. D66 zet ook in op “transformatie en inbreidingsbouw”.

Scheefwonen en het middensegment in de vrije huursector
Zowel CDA als VVD willen ervoor zorgen dat er een ruimer aanbod komt in de vrije sector als het gaat om de huren tussen grofweg 700 en 1.000 euro.  Zodat de doorstroming van scheefwoners beter op gang komt. Het CDA wil daarbij onder meer het instrument van de inkomensafhankelijke huurverhoging in stand houden. Om dat voor elkaar te krijgen vindt het CDA dat huurders jaarlijks inzicht moeten geven in hun financiële situatie. GroenLinks vindt eveneens dat “veel verdienende scheefhuurders” een extra huurverhoging mogen krijgen.

Als het aan D66 ligt, gaan gemeenten in het lokale woonbeleid tevens harde doelstellingen opnemen voor vrije sectorwoningen. Dat moet ervoor zorgen dat er 80.000 van vrije sector huur woningen bijkomen.

Gemengd bouwen
GroenLinks hamert erop dat wijken toegankelijk moeten zijn voor alle inkomensgroepen. Mensen zouden meer keuzevrijheid moeten krijgen “door gemengd te bouwen voor arm en rijk, kopers en huurders”. De overheid moet dat bij corporaties en projectontwikkelaars afdwingen, vindt de partij. Ook D66 maakt zich sterk voor een gemengd woningaanbod. CDA en VVD zeggen niets over dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma’s.

En als de ChristenUnie mee mag doen?
De kans bestaat natuurlijk dat deze vier partijen er de komende weken niet uit komen. En dat VVD, CDA en D66 het met de ChristenUnie gaan proberen in plaats van met GroenLinks. Wat zou dan het beeld zijn?

De CU stuurt ook aan op de bouw van tienduizenden extra vrije sectorwoningen met een huur van vlak boven de liberalisatiegrens. Daarbij ziet deze partij een rol voor marktpartijen en pensioenfondsen, maar ook voor gemeenten, die een  “goed ruimtelijk en grondprijsbeleid” zouden moeten voeren.

Over de verhuurderheffing is de ChristenUnie duidelijk: die moet geschrapt. Daarbij zouden “harde afspraken moeten komen met de woningcorporaties om de opbrengst daarvan terug te geven aan de huurders met een laag inkomen – zodat de huurtoeslag kan dalen – en meer te investeren in nieuwbouw, herstructurering van oude stadswijken en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.” 

 

Wat hebben de mogelijke coalitiepartijen op woongebied gemeen?

VVD, CDA, D66 en GroenLinks bekijken op dit moment of het mogelijk is samen een nieuw kabinet te vormen. Als dat lukt, hoe gaat het woonbeleid van deze coalitie er dan uitzien? Wat hebben de vier partijen gemeen?  En waarin verschillen ze? De belangrijkste punten op een rij. 

Lees Meer