Februari 2017

"Ik wil dichtbij de corporaties staan"

1 maart begint Jozefine Hoft (39) bij de SVH als bestuurssecretaris. Het gaat om een nieuwe functie, die voortkomt uit de beslissing van het bestuur om de organisatie van de SVH deels aan te passen. Zo komen er vier Bestuursadviescommissies (BAC) die de strategische visie van SVH op vier thema’s gaan bepalen: woonruimteverdeling, duurzaamheid, voorraadontwikkeling en bewonersparticipatie. Eén van de belangrijkste taken van Jozefine is het ondersteunen van deze BAC’s. Ook moet ze een belangrijke spil worden in de contacten tussen de BAC’s onderling naar de andere overlegvormen binnen SVH. 

Lees Meer
‘Van dorps naar stads denken’

Er moeten de komende 15 jaar 10.000 woningen bijkomen in Zoetermeer, zo staat in de onlangs goedgekeurde bouwagenda. Woningcorporatie De Goede Woning neemt er 1.500 voor haar rekening, waarvan minimaal 300 voor jongeren. Samen met de gemeente heeft de corporatie twee uitdagingen op te pakken: de beschikbaarheid van locaties en de snelheid waarmee ze tot ontwikkelen kunnen komen.

Lees Meer