‘Van dorps naar stads denken’


Er moeten de komende 15 jaar 10.000 woningen bijkomen in Zoetermeer, zo staat in de onlangs goedgekeurde bouwagenda. Woningcorporatie De Goede Woning neemt er 1.500 voor haar rekening, waarvan minimaal 300 voor jongeren. Samen met de gemeente heeft de corporatie twee uitdagingen op te pakken: de beschikbaarheid van locaties en de snelheid waarmee ze tot ontwikkelen kunnen komen.

Jongeren tussen 18 en 26 jaar wachten gemiddeld drie jaar op een sociale huurwoning. Te lang, vinden de gemeente en De Goede Woning! Om jongeren voor de stad te behouden, staat in de Woonvisie dat er meer betaalbare woningen moeten komen voor deze doelgroep. In onderling overleg stemden de Zoetermeerse woningcorporaties vier jaar geleden al af dat De Goede Woning zou investeren in 200 jongerenwoningen.

Stadshart
In het Stadshart wonen nu relatief veel ouderen. “Door hier meer jongerenwoningen te realiseren, ontstaat er meer evenwicht in de binnenstad”, zegt Manager Vastgoedontwikkeling bij De Goede Woning, Karin Priem-Mens. “Een jaar geleden leverden we Casa Italia op. Dit voormalige kantoor aan de Italiëlaan is getransformeerd tot een complex met 67 jongerenwoningen. In maart dit jaar volgt de oplevering van Cadenza, een pand met 69 jongerenwoningen tegenover de bioscoop. Voor dit complex hadden we maar liefst 1.000 aanmeldingen. In het Stadshart willen we nog twee complexen voor jongeren realiseren. Cadenza 2 moet tussen Casa Italia en Cadenza in komen. Hier zijn nog eens 60 jongerenwoningen gepland. Aan de andere kant van het winkelcentrum, aan de Canadalaan, willen we een toren bouwen met 50 jongerenwoningen. En verder kijken we naar mogelijkheden om leegstaande kantoorpanden boven winkels te transformeren tot jongerenwoningen.”

Samenspraak
Ook buiten het centrum hebben de gemeente en De Goede Woning locaties op het oog voor kleinschalige complexen voor jongeren. Priem: “In de wijk Rokkeveen willen we aan het Plataanhout 27 jongerenwoningen realiseren en aan Saturnusgeel nog eens 21 woningen.” Ondanks de gemeenschappelijke ambitie van de gemeente en de woningcorporatie duurt het lang voordat de complexen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. “Eigenlijk te lang”, vindt Priem. “Voordat we ergens kunnen bouwen, hebben we te maken met grondonderhandelingen, afstemming over parkeernormen en inspraak van omwonenden. Bij Saturnusgeel werken we nu in samenspraak met de omwonenden een plan uit. Voor dit complex met 21 jongerenwoningen zijn we vanaf de prestatieafspraken tot nu toe al 3 jaar bezig. Uiteindelijk komen we er gelukkig wel samen uit. Bij Plataanhout verzetten de omwonenden zich hevig tegen de komst van jongeren in hun wijk. Zij hebben een negatief beeld bij deze doelgroep en verwachten grote overlast. De volgende stap is nu om met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen of een andere doelgroep bespreekbaar is.”

“De hevige protesten van omwonenden tegen de doelgroep ‘jongeren’ leerden ons om de jongeren van Zoetermeer beter te laten zien als leuke huurders”, vertelt Priem. “Om negatieve beeldvorming tegen te gaan, nodigden we de wethouder en de gemeenteraadsleden uit voor de uitreiking van de huurcontracten voor Casa Italia en Cadenza. We maakten er een gezellige bijeenkomst van in Feestcafé Spetters. Op de eerste plaats om te zorgen dat de jongeren hun nieuwe buren alvast konden ontmoeten. Zo stimuleren we de leefbaarheid in de wijk, omdat de jongeren elkaar hierdoor beter weten te vinden. Bovendien zorgde de bijeenkomst ervoor dat raadsleden op een positieve en laagdrempelige manier kennis konden maken met de doelgroep ‘jongeren’. Ze konden zelf ervaren dat het normale mensen zijn die bezig zijn om hun leven op te bouwen. Dat zij nu op zichzelf gaan wonen is een van de stappen richting volwassenheid. Een goede ontwikkeling en mooi om te zien! Ook nodigen we omwonenden uit onze jongerencomplexen te komen bezoeken.”

Transitie
“De gemeente Zoetermeer zit in een transitie van dorps naar stads denken”, legt Priem uit. “Als groeikern is de gemeente gewend aan uitbreiding. Er is nog weinig ervaring met binnenstedelijke ontwikkeling en verdichting. Twee nieuwe manieren van werken en denken. De stad Zoetermeer wordt meer volwassen net als de jongeren die hun eerste woning bij ons huren.”