"Ik wil dichtbij de corporaties staan"

1 maart begint Jozefine Hoft (39) bij de SVH als bestuurssecretaris. Het gaat om een nieuwe functie, die voortkomt uit de beslissing van het bestuur om de organisatie van de SVH deels aan te passen. Zo komen er vier Bestuursadviescommissies (BAC) die de strategische visie van SVH op vier thema’s gaan bepalen: woonruimteverdeling, duurzaamheid, voorraadontwikkeling en bewonersparticipatie. Eén van de belangrijkste taken van Jozefine is het ondersteunen van deze BAC’s. Ook moet ze een belangrijke spil worden in de contacten tussen de BAC’s onderling naar de andere overlegvormen binnen SVH. 

De corporatiewereld kent ze van binnenuit, als onder meer hoofd Wonen bij SGBB en de laatste zeven jaar als gebiedsmanager en manager verhuur bij Staedion. Nu is het tijd voor een nieuwe stap. “Ik wil graag van werkelijk toegevoegde waarde zijn”, vertelt ze. “Corporaties inspireren en de rol van SVH goed neerzetten. Ik heb een hands-on-mentaliteit, ben resultaatgericht, heb veel energie en werk graag met mensen samen. Mijn streven is om tussen de vijftien aangesloten corporaties de agenda’s zo goed als enigszins mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen. Dat corporaties zeggen: SVH is er echt voor ons.

Jolanda Hoogeboom is enthousiast dat Jozefine voor SVH gekozen heeft. Jozefine komt direct uit de praktijk en weet hoe een en ander in Haaglanden werkt. Juist met die kennis, kan ze de problematiek waar corporaties op ons werkterrein mee te maken hebben goed begrijpen en met haar enthousiasme kan ze deze vertalen naar gedragen oplossingen. Daarnaast is ze in staat een visie op de toekomst te ontwikkelen.

Waar ga je straks mee beginnen?
“Ik ga starten met kennismakingsgesprekken bij alle corporaties. Ik wil met allerlei betrokkenen om de tafel zitten. Denk aan beleidsmedewerkers, managers wonen, keyusers en bestuurders. En dat soort gesprekken zijn wat mij betreft niet eenmalig. Ik wil graag weten wat er binnen de organisaties gebeurt en uitzoeken waar exact de behoeftes liggen. Wat kunnen wij als SVH voor de corporaties betekenen? Als zij daar behoefte aan hebben kan ik meelopen, meekijken en adviseren.”

“Ik kijk eigenlijk naar alles uit. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Ik ben nieuwsgierig; hoop dat ik de ‘beweging’ tot stand kan brengen die ik in mijn hoofd heb.”

Waarom wilde je graag dit werk doen?
Ik ken SVH vanuit de samenwerking bij Staedion. Ik vind de SVH enorm waardevol, maar vraag me regelmatig af of de corporaties hier nu voldoende uit halen. Ik ben het type dat niet stil wil staan. Ik heb inmiddels veel managerservaring opgedaan en wil mij meer gaan ontwikkelen op de advieskant. De vacature van bestuurssecretaris kwam voorbij en alles viel op zijn plaats. Deze functie heeft de diepgang en inhoud waar ik op zoek naar was, maar wel heel dichtbij de corporaties.”

Waarmee kunnen mensen jou benaderen?
“Het grote voordeel is denk ik dat ik echt uit de praktijk kom. Na twintig jaar bij corporaties te hebben gewerkt heb ik vrij goed inzicht in waar behoefte aan is en wat er wel en niet werkt. “Toen mij werd gevraagd de afdeling verhuur bij Staedion op te zetten, was mijn strategie vooral: houd het simpel. Richt je op de basis en ga daarna kijken of alle uitzonderingen nog van toegevoegde waarde zijn. Alles is een kwestie van doen. Soms werkt het niet, dan pas je het aan. Ik gebruik daarbij altijd graag de metafoor van de kerstboom. Soms maken we zaken zo complex dat we de kerstboom zo volhangen met ballen dat de boom bijna omvalt. Je kunt het ook simpel houden en denken: welke ballen heb ik nou echt nodig? Ik hoop mede met die bril bij elke corporatie in de keuken te mogen kijken en daar waar gewenst te kunnen helpen en adviseren.”

Zijn er ook uitdagingen?
“Het woonruimteverdelingssysteem staat als een huis. Maar op het gebied van optimale samenwerking en kennisdeling tussen corporaties is nog een slag te maken in Haaglanden. Ik hoop dat we daarbij helemaal op één lijn komen te staan. We willen tenslotte allemaal hetzelfde: als regio zo goed mogelijk doorontwikkelen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!”