“De organisatie staat als een huis”

 


In de ruim twintig jaar dat Lambert Greven aan het roer stond bij Rondom Wonen in Pijnacker, zijn er heel wat mijlpalen behaald. “We bouwden 1600 woningen en 7500 meter zorgvastgoed”, vertelt hij trots. “Er zijn 500 woningen aangesloten op het aardwarmtenetwerk en 800 woningen voorzien van een warmtepompsysteem. 850 woningen kregen groot onderhoud en we wonnen tweemaal de WoonAward Haaglanden.”

Op zijn allerlaatste werkdag weet de afscheidnemende directeur-bestuurder nog tijd te maken voor een interview. Het afscheid voelt ambivalent geeft hij toe. Eigenlijk was het zijn bedoeling nog twee jaar door te gaan. Vanwege de gezondheid van zijn vrouw besloot hij zelf eerder te stoppen. Maar niet voordat hij alles netjes had afgerond. “Gisteren kocht ik nog voor 25 miljoen euro aan derivaten af”, legt hij uit. “Die belofte had ik gedaan. Voor de crisis was het gewoon om een omvangrijke derivatenportefeuille af te sluiten. Later raakten de derivaten in onmin. Ik heb altijd geacteerd in de tijdgeest van het moment. Om te kunnen bouwen, trokken we in 2007-2008 100 miljoen euro aan en 50 miljoen euro aan risicomijdende derivaten. Destijds werd ik met champagne onthaald, omdat we hierdoor voordelig konden lenen. Later, toen het mis ging bij Vestia en er een derivatenaversie ontstond, werd ik erom verguisd. En nu krijg ik weer complimenten, omdat het gelukt is alle derivaten weg te werken op mijn een na laatste werkdag.”

Stolp
Ruim twintig jaar geleden was Rondom Wonen volgens Greven een ‘degelijke club met een stolp erover’. Hij stond voor verschillende opgaven: de organisatie te leren om naar buiten te kijken en responsief te reageren op de samenleving, en het realiseren van veel nieuwbouw. “Ik trok medewerkers aan die niets met de sector te maken hadden. Mensen met een visie op klantgerichtheid. We kregen een ander bestuursmodel, met nieuwe MT-leden en een middenkader afkomstig uit de zakelijke dienstverlening. Niet iedereen kon mee. Ik nam de afgelopen twintig jaar 85 mensen aan en uiteindelijk vertrokken er zeventig. Van twintig mensen groeiden we naar 45 medewerkers in hoogtijdagen. Tijdens de crisis waren we helaas genoodzaakt afscheid te nemen van een aantal mensen. Alles stond toen even stil. Nu werken er weer 35 mensen.”

“Het grote verschil met twintig jaar geleden, is dat er nu veel meer vraag is naar kleinere woningen met twee of drie kamers”, zegt Greven. “Destijds had ik dat niet voor mogelijk gehouden. Driekwart van de woningen was toen bestemd voor gezinnen. Nu bestaat meer dan de helft uit eenpersoons- en een kwart uit tweepersoonshuishoudens. Achteraf gezien had ik misschien toen al kleiner moeten bouwen. Maar dat is met de kennis van nu.”

Woningprojecten
Volgens Greven staat de organisatie als een huis. “Rondom Wonen is financieel gezond. Het huidige ondernemingsplan loopt tot 2020. Sinds anderhalf jaar werken we met een platte organisatie en zelfsturende teams. Het is een leuke club mensen. Goed opgeleid en met plezier in hun werk. Dat zie je terug in de resultaten. Bij kwaliteitsbeoordelingen van klanten behalen we de hoogste scores. Maar belangrijker nog is dat we hier regelmatig blije huurders aan de balie krijgen, omdat ze zo goed geholpen zijn. Om de klanten nog beter te bedienen, is er een nieuw primair systeem aangeschaft dat komende zomer gekoppeld wordt aan een nieuw 24/7 klantportaal. Hier kan de klant zoveel mogelijk zelf regelen, zoals het indienen en inplannen van reparatieverzoeken.”

Om in de grote vraag naar woningen te voorzien, worden er de komende jaren verschillende woningprojecten ontwikkeld. In Pijnacker-Noord bouwt Rondom Wonen 66 twee- en driekamerwoningen, verdeeld over drie appartementengebouwen. In Keizershof komen dertig kleinere appartementen en zijn er plannen om op termijn nog eens honderd woningen af te nemen. Er zijn afspraken gemaakt om ruim veertig woningen af te nemen in Ackerswoude, in Tuindershof komen er ook zo’n 150 en in Nootdorp komt een project ‘beschermd wonen’ voor veertien mensen met een verstandelijke beperking.

Verduurzaming
Hoewel het ernaar uitziet dat zijn opvolger, Lucas de Boer, in een gespreid bedje komt, ziet Greven ook voor hem een opgave. “De grootste opgave voor de toekomst is de verduurzaming. Hierin moet nog een slag worden geslagen, al zijn we zeker op de goede weg. Ons bezit is door de vele nieuwbouw al heel duurzaam. De doelstelling van een gemiddeld label B in 2020, is bijna behaald. En een kwart van ons bezit is aangesloten op aardwarmte. Dat geeft ons een technische en financiële voorsprong om ons voor te bereiden op de volgende stappen: een CO2-neutraal en aardgasvrij bezit in 2050.”

“De driehoek klant-verduurzaming-nieuwbouwopgave moet worden ingevuld”, aldus Greven. “Er komt een steeds grotere druk op de sociale huurmarkt. Naast verduurzaming, zijn betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke uitdagingen. Als je goed op de kleintjes let, moet het mogelijk zijn een sprong te maken in verduurzaming en nieuwbouw, zonder dat de betaalbaarheid in het geding komt.”

“Deze regionale samenwerking is uniek voor Nederland”

Sabine Verschoor en Marijke van Waarde zijn sinds december 2017 adviseur van de Bestuurlijke Tafel Wonen van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Sabine is strategisch adviseur en adviseert op bestuurlijk niveau de wethouders. Marijke doet dit op ambtelijk niveau over inhoudelijke zaken op het gebied van Wonen. De gezamenlijke gemeenten staan de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave,  er moeten bijvoorbeeld genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat iedereen met een laag inkomen kan worden gehuisvest zonder dat de wachttijd oploopt. Sabine en Marijke ondersteunen de Bestuurlijke Tafel Wonen bij het realiseren van deze opgave.

Lees Meer
“De organisatie staat als een huis”

In de ruim twintig jaar dat Lambert Greven aan het roer stond bij Rondom Wonen in Pijnacker, zijn er heel wat mijlpalen behaald. “We bouwden 1600 woningen en 7500 meter zorgvastgoed”, vertelt hij trots. “Er zijn 500 woningen aangesloten op het aardwarmtenetwerk en 800 woningen voorzien van een warmtepompsysteem. 850 woningen kregen groot onderhoud en we wonnen tweemaal de WoonAward Haaglanden.”

Lees Meer