“Deze regionale samenwerking is uniek voor Nederland”Sabine Verschoor en Marijke van Waarde zijn sinds december 2017 adviseur van de Bestuurlijke Tafel Wonen van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Sabine is strategisch adviseur en adviseert op bestuurlijk niveau de wethouders. Marijke doet dit op ambtelijk niveau over inhoudelijke zaken op het gebied van Wonen. De gezamenlijke gemeenten staan de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave,  er moeten bijvoorbeeld genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat iedereen met een laag inkomen kan worden gehuisvest zonder dat de wachttijd oploopt. Sabine en Marijke ondersteunen de Bestuurlijke Tafel Wonen bij het realiseren van deze opgave.

Sabine heeft een bestuurlijke achtergrond. Voordat zij aan haar functie als strategisch adviseur begon, was zij wethouder van financiën en economie in Wassenaar. Ook is zij gemeenteraadslid geweest in Leiden. Zij heeft al ongeveer 20 jaar interesse in de volkshuisvesting, waardoor haar huidige functie goed bij haar past. Als strategisch adviseur kan zij haar inhoudelijke kennis kwijt, maar wel in een bestuurlijke omgeving. “Huisvesting en woningmarkt zijn één van de belangrijkste maatschappelijke problemen die momenteel spelen. Ik wil daar graag een positieve bijdrage aan leveren.”

Marijke vervult de functie van beleidsadviseur bij de Bestuurlijke Tafel. Zij heeft de studie Bouwkunde gevolgd aan de TU Delft en heeft zich gespecialiseerd in de Volkshuisvesting. De afgelopen 10 jaar was Marijke werkzaam bij de woningcorporatie Rochdale in Amsterdam, waarvan het laatste jaar als beleidsadviseur. Na haar jaren bij Rochdale was zij op zoek naar een andere uitdaging. “Ik vind het vakgebied heel interessant, maar ik wilde graag een andere kant van het veld zien. De kant van de gemeente is dan wel heel leuk, vooral op regionaal niveau. Het is interessant om te zien hoe verschillende gemeenten en corporaties met elkaar samenwerken.”

Ontwikkelingen
De komende periode staan er belangrijke ontwikkelingen te gebeuren. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en er wordt dit jaar onderhandeld over nieuwe regionale prestatieafspraken voor de komende vier jaar. “Op lokaal niveau wordt er door de gemeente een woonvisie gemaakt. De corporaties doen hier een bod op en zeggen: wij zijn verantwoordelijk voor dit deel van de prestaties om de woonvisie uit te voeren. Op regionaal niveau hebben de gemeenten van Haaglanden ook een regionale woonvisie en om hieraan uitvoering te geven maken we regionale prestatieafspraken”, legt Marijke uit. “De afspraken kunnen pas gemaakt worden nadat de nieuwe coalitieakkoorden in de gemeenten bekend zijn. Dat is niet alleen een optelling, maar ook een afstemming. Er is regionaal gekeken naar op welke plekken er behoefte is aan extra sociale huurwoningen,” vult Sabine aan. 

Daarnaast wordt er dit jaar nagedacht over nieuwe huisvestingsverordeningen. Dit doen de gemeenten in overleg met de corporaties. Ook is het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met het bouwen van woningen. “De tekorten aan woningen nemen op alle niveaus toe. We zullen kritisch moeten kijken en samenwerken met bijvoorbeeld de provincie om eventuele hindernissen weg te nemen,” zegt Sabine.

Uitdagingen
Regio Haaglanden kent een krappe woningmarkt. De taak van de gemeenten en de corporaties is om genoeg sociale huurwoningen te bouwen, zodat iedereen met een laag inkomen kan worden gehuisvest. Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. “We willen niet dat de wachttijden oplopen, maar daar moet behoorlijk wat voor gedaan worden. Daarom is een goede relatie tussen de corporaties en de gemeenten belangrijk. Als je gezamenlijk de problemen wil oplossen, dan kom je er wel uit,” vertelt Sabine.

Marijke is het daarmee eens. “In het afgelopen jaar is er gewerkt aan een convenant tussen gemeenten en corporaties, waarin gezamenlijke afspraken staan over het behoud van sociale woningen in de regio. Het convenant biedt een mooie oplossing, omdat de woningcorporaties in regio Haaglanden een beperkte investeringscapaciteit hebben,” vult zij aan. Haar grootste uitdaging binnen haar functie is om de gemeentelijke besluitvormingsprocessen onder de knie te krijgen. “Dat is toch anders dan bij een corporatie. Het is iets ingewikkelder, omdat je het ambtelijk moet voorbereiden voordat het naar de bestuurders kan.”

Uniek samenwerkingsverband
Regio Haaglanden staat bekend om de goede samenwerking tussen de corporaties en de gemeenten. “Dat is heel uniek voor Nederland. Regionale prestatieafspraken worden vrijwel nergens gemaakt en zo’n convenant zeker niet. Regio Rotterdam Rijnmond volgt Haaglanden nu op. Zij zijn ook bezig met een convenant. In Haaglanden lopen we in die zin voor”, vertelt Sabine. “Samenwerking tussen de gemeenten en de corporaties is noodzakelijk, omdat je een gezamenlijk maatschappelijk belang hebt. Je wilt mensen met een laag inkomen kunnen huisvesten. De gemeente bouwt zelf geen huizen, maar vindt het wel belangrijk dat de huizen worden gebouwd. De corporaties en gemeenten maken afspraken over waar de woningen dan gebouwd worden en onder welke condities.”

Toekomst van de Bestuurlijke Tafel
De Bestuurlijke Tafel Wonen is een vrijwillige samenwerking tussen gemeenten. “Voorheen was dit Stadsgewest Haaglanden en dat is opgegaan in een groter bestuur- de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook de afspraken worden op vrijwillige basis gemaakt. In het voorjaar is de samenwerking van de afgelopen drie jaar geëvalueerd. Daaruit bleek dat alle gemeenten meerwaarde zien in de samenwerking. Onlangs is gebleken dat de samenwerking in de Bestuurlijke Tafel goed is bevallen. Vandaar dat er is besloten om de Bestuurlijke Tafel Wonen voor nog eens drie jaar voort te zetten.”

“Naast dat wij te maken hebben met SVH als koepelorganisatie, zijn wij ook geïnteresseerd in de corporaties afzonderlijk. Hoe zit hun beleid in elkaar en hoe zien zij de toekomst? Hoe beter je elkaars posities begrijpt, des te beter is de samenwerking,” zegt Sabine. “Wij kijken uit naar de samenwerking met de SVH en de corporaties,” vult Marijke aan.

“Deze regionale samenwerking is uniek voor Nederland”

Sabine Verschoor en Marijke van Waarde zijn sinds december 2017 adviseur van de Bestuurlijke Tafel Wonen van de negen gemeenten in de regio Haaglanden. Sabine is strategisch adviseur en adviseert op bestuurlijk niveau de wethouders. Marijke doet dit op ambtelijk niveau over inhoudelijke zaken op het gebied van Wonen. De gezamenlijke gemeenten staan de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave,  er moeten bijvoorbeeld genoeg sociale huurwoningen worden gebouwd, zodat iedereen met een laag inkomen kan worden gehuisvest zonder dat de wachttijd oploopt. Sabine en Marijke ondersteunen de Bestuurlijke Tafel Wonen bij het realiseren van deze opgave.

Lees Meer
“De organisatie staat als een huis”

In de ruim twintig jaar dat Lambert Greven aan het roer stond bij Rondom Wonen in Pijnacker, zijn er heel wat mijlpalen behaald. “We bouwden 1600 woningen en 7500 meter zorgvastgoed”, vertelt hij trots. “Er zijn 500 woningen aangesloten op het aardwarmtenetwerk en 800 woningen voorzien van een warmtepompsysteem. 850 woningen kregen groot onderhoud en we wonnen tweemaal de WoonAward Haaglanden.”

Lees Meer