‘Dorps wonen verder uitbreiden’

“Wonen Wateringen is goed in dorps wonen”, zegt de nieuwe directeur-bestuurder Cihan Daskapan. “Van oudsher richtten we ons op sociale huisvesting in Wateringen en Kwintsheul. Omdat dorps wonen een kwaliteit is van het hele Westland en hier een enorm tekort is aan betaalbare woningen, breiden we ons werkgebied uit.”

“In de dorpen is er een grote sociale controle en kent iedereen elkaar”, zegt Daskapan. “Terwijl de verstedelijking rondom oprukt en Westland ruim 100.000 inwoners telt, voelt het nog altijd klein.” Wonen Wateringen ziet zichzelf als bewaker van dat dorpse karakter. Hier kun je nog zonder afspraak binnenlopen. “We hechten belang aan de menselijke maat, nuchterheid en persoonlijk contact. De organisatie is ingericht op dorps wonen. Een kracht die we bewust willen inzetten op andere pekken in Westland waar de vraag naar betaalbare woningen hoog is.”

De gemiddelde wachttijd voor een woning in Westland is 5,5 jaar. Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen en woningen met een lage vrije sectorhuur. Daarbij verwacht de gemeente Westland een verdere toename van de bevolking en de vraag naar woningen in de sociale sector. “Wonen Wateringen wil vraag en aanbod nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten”, vertelt Daskapan. “Wellicht door woningen in Westland te kopen of te ontwikkelen.”

Spagaat

Daskapan woont in Wateringen en heeft een bouwkundige achtergrond. Hij werkte in verschillende functies binnen de vastgoedsector. Omdat hij geen corporatieachtergrond heeft, kijkt hij met een frisse blik naar de sector. “Ik werk hier nu ongeveer vijf maanden en merk wat een tegenstrijdige eisen er aan corporatiebestuurders gesteld worden. Door de verscherpte wet- en regelgeving worden we gedwongen binnen de lijntjes te kleuren. Er zijn minder middelen beschikbaar door de verhuurdersheffing. Tegelijkertijd nemen de wensen van de huurders toe. Zij vragen om kwaliteit en duurzaamheid. Het is een zoektocht om die tegenstrijdigheden bij elkaar te brengen.”

Hoewel de spagaat waarin corporatiebestuurders zitten ontmoedigend kan zijn, haalt Daskapan er juist energie uit. “We worden gedwongen op zoek te gaan naar niet-standaardoplossingen en alle gebaande paden te herijken. Dit is het moment om alles te herzien en nieuwe keuzes te maken.” Toch is het niet zijn bedoeling alles rigoureus anders te doen. “Mijn insteek is om wat goed is te behouden en te koesteren. Alles wat geoptimaliseerd kan worden, zullen we herijken aan de nieuwe context. De nieuwe tijdgeest vraagt om verdere professionalisering.”

“Het is de opgave van Wonen Wateringen om iedereen die dat niet voor zichzelf kan organiseren te ondersteunen bij het vinden van huisvesting. Punt!”, zegt Daskapan. “Ook voor het lagere middensegment zouden we woningen moeten hebben. Bij ons voorstel voor de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB houden we hier rekening mee.”

Maatschappelijk ondernemerschap

De combinatie van financieel denken en maatschappelijk ondernemerschap moet volgens Daskapan meer op de agenda komen te staan. “Wij zijn een maatschappelijk ondernemer. Je kunt geen maatschappelijk rendement hebben zonder financieel rendement. We hebben goede kasstromen, maar de marges op onze primaire taak zijn minimaal. Er zijn minder mogelijkheden dan voorheen. Omdat we te maken hebben met gemeenschapsgeld, wordt er bovendien van ons verwacht dat we elke euro zorgvuldig uitgeven. We staan voor kwaliteit, maar mogen niet doorschieten in perfectionisme. Goed is goed genoeg. We kunnen onze energie beter breed inzetten dan dat we veel tijd en energie spenderen om het laatste stukje te perfectioneren. Onze keuzes moeten transparant en navolgbaar zijn.”

“Als kleine corporatie kunnen we niet alle kennis en expertise in huis hebben”, zegt Daskapan. “Omdat alle corporaties voor dezelfde opgave staan, zouden we op veel meer gebieden nauwer kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van kennis, het gezamenlijk organiseren van de inkoop of samen tegenwicht geven binnen de regio of richting het ministerie. We zijn experts op ons vakgebied en hebben met SVH al een platform waarbinnen we georganiseerd zijn. Wellicht is de tijd rijp om te zien of de samenwerking verder geïntensiveerd kan worden. Wonen Wateringen kijkt graag samen met de andere corporaties wat we voor elkaar kunnen betekenen.” 

 

“We werken hard aan verbetering”

De woningcorporaties Staedion, Wonen Midden Delfland en De Goede Woning scharen zich direct achter de koplopers in de sector. Zo blijkt uit de resultaten van de Aedes-benchmark 2016. Met een BA-score presteren ze bovengemiddeld vergeleken met andere corporaties.

Lees Meer
Succesvol SVH-bestuurdersfoyer: samen denken in kansen voor ouderen

Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Dat is een uitgangspunt dat vrijwel iedereen onderschrijft, maar hoe zorg je ook daadwerkelijk voor goede oplossingen voor die ouderen? Eind november kwamen bijna vijftig vertegenwoordigers bij elkaar om hun expertise met elkaar te delen en waar mogelijk de handen ineen te slaan.   

Lees Meer
‘Dorps wonen verder uitbreiden’

“Wonen Wateringen is goed in dorps wonen”, zegt de nieuwe directeur-bestuurder Cihan Daskapan. “Van oudsher richtten we ons op sociale huisvesting in Wateringen en Kwintsheul. Omdat dorps wonen een kwaliteit is van het hele Westland en hier een enorm tekort is aan betaalbare woningen, breiden we ons werkgebied uit.”

Lees Meer