“We werken hard aan verbetering”

De woningcorporaties Staedion, Wonen Midden Delfland en De Goede Woning scharen zich direct achter de koplopers in de sector. Zo blijkt uit de resultaten van de Aedes-benchmark 2016. Met een BA-score presteren ze bovengemiddeld vergeleken met andere corporaties.

De Aedes-benchmark helpt woningcorporaties hun prestaties te meten, vergelijken en verbeteren. Het was voor de derde keer dat dit onderzoek plaatsvond. Dit keer namen 309 corporaties eraan deel. Zij vertegenwoordigen 97,5% van alle verhuureenheden in de corporatiesector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel over hun corporatie.

Verbetering

De bewoners van Staedion in Den Haag beoordeelden hun corporatie gemiddeld met een B, ten opzichte van een C in het jaar ervoor. Voor het onderdeel bedrijfslasten steeg de corporatie van een B naar een A. “Deze uitkomsten laten zien dat we hard werken aan de verbetering van onze organisatie en onze dienstverlening”, zegt bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski. “We hechten veel waarde aan de mening van onze bewoners en willen graag dat iedere bewoner zich thuis voelt. Opvallend is onze score van 7,4 (B) op het afhandelen van reparatieverzoeken. Onze bewoners waarderen ons hierop zeer positief. Nieuwe bewoners geven ons een 7,1 (C) en vertrokken huurders geven een 6,8 (C). We zetten stappen om het proces en de communicatie met nieuwe en vertrekkende bewoners te verbeteren.”

Duidelijke afspraken

Het gemiddelde huurdersoordeel steeg voor Wonen Midden-Delfland ook van een C naar een B. Op bedrijfslasten scoorde de corporatie net als het voorgaande jaar een A. “De A-score op bedrijfslasten was voor ons geen verrassing”, zegt directeur-bestuurder Daphne Pieters. “Dat is een verdienste van mijn voorganger die daar altijd sterk op stuurde. We zijn blij dat we het nog steeds zo goed doen qua kosten. Het geeft aan dat we verantwoord met de middelen omgaan. Het huurdersoordeel laat bovendien zien dat onze manier van werken leidt tot een grotere tevredenheid, maar hierin kunnen we ons zeker nog verder verbeteren.” Nieuwe huurders geven de corporatie een 7,2 (C), voor het afhandelen van reparatieverzoeken geven ze een 7,4 (B) en vertrokken huurders geven een 6,7 (C). “Bij vertrekkende huurders gaat het erom dat er duidelijke afspraken zijn en ze weten waar ze aan toe zijn”, zegt Pieters. “Met het oog op onze algehele klanttevredenheid hebben we voor volgend jaar huurdersparticipatie op de agenda staan. Ook willen we naar een klantvisie toe. Als we weten wat huurders belangrijk vinden, kunnen we daarop acteren.”

Zuinige corporatie

De Goede Woning in Zoetermeer krijgt gemiddeld een 7,7 van de huurders. Dat is 0,2 hoger dan het jaar ervoor. Het oordeel van nieuwe huurders is gestegen van 7,1 naar 7,7. “Daar zijn we heel blij mee, want vorig jaar scoorden we op dit onderdeel nog onder het landelijk gemiddelde”, zegt Manager Wonen Arjen Jaarsma. “Ook nieuwe huurders geven ons een beter cijfer. We stijgen van een 7,6 naar een 8. Helaas zakten we met een 7,3 (C) op het afhandelen van reparatieverzoeken tot onder het landelijk gemiddelde. We werken er op verschillende manieren aan om op dit punt stappen te zetten. Ons streven is alles in één keer goed te doen. Door onder meer bij andere corporaties te kijken naar best practices, proberen we onze interne processen verder te verbeteren. Onze doelstelling is om het samenspel met de aannemers en de huurders soepeler te laten verlopen. We ontwikkelen een klantportal/interactieve website en zoeken naar andere manieren om direct met de huurders te communiceren. Bijvoorbeeld via bewonerscommissies, kleine groepen van bewoners of via de website.” Op de bedrijfslasten scoorde de corporatie net als vorig jaar een A. “We zijn al decennialang een zuinige corporatie”, zegt Jaarsma. “We zijn zuinig op de overhead en hebben ook weinig stafposities. De organisatie is ‘lean and mean’: logisch, efficiënt en niet al te ingewikkeld.”

 

“We werken hard aan verbetering”

De woningcorporaties Staedion, Wonen Midden Delfland en De Goede Woning scharen zich direct achter de koplopers in de sector. Zo blijkt uit de resultaten van de Aedes-benchmark 2016. Met een BA-score presteren ze bovengemiddeld vergeleken met andere corporaties.

Lees Meer
Succesvol SVH-bestuurdersfoyer: samen denken in kansen voor ouderen

Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Dat is een uitgangspunt dat vrijwel iedereen onderschrijft, maar hoe zorg je ook daadwerkelijk voor goede oplossingen voor die ouderen? Eind november kwamen bijna vijftig vertegenwoordigers bij elkaar om hun expertise met elkaar te delen en waar mogelijk de handen ineen te slaan.   

Lees Meer
‘Dorps wonen verder uitbreiden’

“Wonen Wateringen is goed in dorps wonen”, zegt de nieuwe directeur-bestuurder Cihan Daskapan. “Van oudsher richtten we ons op sociale huisvesting in Wateringen en Kwintsheul. Omdat dorps wonen een kwaliteit is van het hele Westland en hier een enorm tekort is aan betaalbare woningen, breiden we ons werkgebied uit.”

Lees Meer