Succesvol SVH-bestuurdersfoyer: samen denken in kansen voor ouderen

 

Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Dat is een uitgangspunt dat vrijwel iedereen onderschrijft, maar hoe zorg je ook daadwerkelijk voor goede oplossingen voor die ouderen? Eind november kwamen bijna vijftig vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten en zorgaanbieders tijdens een SVH-bestuurdersfoyer bij elkaar om hun expertise met elkaar te delen en waar mogelijk de handen ineen te slaan.   

De reacties na afloop waren stuk voor stuk positief. De aanwezigen in Rijswijk hadden zin om de handen uit de mouwen te steken. “We willen geen pilots meer, maar starten”, zei wethouder Isabelle Vugs-Vink van Zoetermeer. “We hebben hier gesproken over integrale oplossingen, het overboord zetten van regels en meer vrijheid en bestuurlijke rugdekking voor medewerkers. Dat vraagt moed en doorzettingsvermogen van bestuurders.”

Het SVH-bestuurdersfoyer werd ontwikkeld in samenwerking met zorgbranchevereniging Zorgscala en de Bestuurlijke Tafel Wonen, het overleg van de negen wethouders wonen in de regio Haaglanden. SVH maakte eerder regionale prestatieafspraken met de Bestuurlijke Tafel. Die overeenkomst bevatte ook een paragraaf over de toekomst van wonen en zorg.

Drie conclusies uit een vorig foyer vormden het fundament van deze nieuwe bijeenkomst, die  de titel ‘Samen zorgen voor een (passend) thuis’ had meegekregen. SVH-directeur Jolanda Hoogeboom en directeur Ingeborg ter Laak van Zorgscala brachten die conclusies in herinnering:

1. Het is belangrijk om in gesprek met de klant te zoeken naar oplossingen op maat. Een passende woning verbetert iemands situatie.

2.  Verzorgingshuizen zijn er niet meer, in verpleeghuizen is de maximale verblijfsduur acht maanden, maar de behoefte aan beschermd en veilig wonen blijft. Mensen moeten dit veelal zelf regelen en betalen.

3. Om tot oplossingen te komen, moeten partijen rond de tafel en tot creatieve oplossingen komen. Zij moeten daarbij durven regels los te laten. Andersom moeten ouderen ook beseffen dat langer zelfstandig wonen bijvoorbeeld niet betekent dat ze altijd in hun huidige woning kunnen blijven. Het kan ook in een levensbestendige woning waar beter zorg kan worden geleverd.

Dagvoorzitter van het foyer was, Jan Bart Wilschut voormalig wethouder van de gemeente Rheden en directeur-secretaris van de regio Achterhoek. Op het programma stonden dialogen, zaaldiscussies en tafelsessies. Bij de debatten ging het onder meer over de vraag hoe je bij één cliënt de krachten van corporaties, gemeenten en zorgaanbieders kunt bundelen. En hoe je verhuizen over gemeentegrenzen heen mogelijk maakt met het meeverhuizen van zorg.

De aanwezigen werden het na een levendige discussie eens over de volgende actiepunten, waarvan zij afspraken dat die een concreet gevolg krijgen:

1. Bestuurlijke borging, meer vrijheid en integrale budgetten.  Bestuurlijke rugdekking voor medewerkers die creatieve oplossingen bedenken.

2. Gelijktrekken van woonregio en zorgbeleid. Om te beginnen door als gemeenten de toegekende hulpmiddelen over te nemen bij verhuizingen over de gemeentegrenzen heen.

3. Meer ‘oliemannetjes’ (m/v) aanstellen die het mandaat krijgen om over sectoren heen oplossingen kunnen vinden en daar ook het netwerk voor hebben.

4. Gezond verstand centraal stellen: regelgeving hoeft niet op de schop als praktisch maatwerk aan de klant ook oplossingen kan bieden. Bijvoorbeeld door seniorenmakelaars. Als hun kennis wordt uitgebreid met zorg, kunnen ze ook bemiddelen naar zorgpakketten of verhuizingen naar woningen in zorgcomplexen oppakken.

5. Aanpassing van de Huisvestingsverordening om corporaties meer ruimte te geven voor maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld 20 procent vrije bemiddelingsruimte voor woningzoekenden met een (toekomstige) zorgvraag.

6. Meer aandacht besteden aan de ontwikkeling en het belang van woonservicezones. De nabijheid van arts, apotheek en supermarkt is belangrijk om langdurig zelfstandig te kunnen wonen.

7. Investeer in bewustwording bij en informatievoorziening aan cliënten. Zodat mensen bijvoorbeeld bewust nadenken over hun wooncarrière. De drie partijen moeten hierin samenwerken, budgetten samenvoegen en tot één informatielijn komen. Eventueel kunnen seniorenmakelaars hierin maatwerk leveren.

8. Geef richting Rijk aan dat de wettelijke spelregels in de woningtoewijzing te scherp zijn afgesteld; door de passendheidstoets is wonen in moderne, toekomstbestendige woningen voor ouderen met alleen AOW niet meer mogelijk.

Afgesproken werd in Rijswijk om in de eerste helft van het nieuwe jaar een volgend foyer te organiseren voor bestuurders én de werkvloer om het vervolg van deze acties te bespreken. Daarnaast komt er een structureel bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en corporaties.

“Ik wil aan de slag met het vasthouden en kanaliseren van de energie van deze dag”, was de enthousiaste reactie van vice-voorzitter Evert de Glint van Zorgscala. “We zagen grote betrokkenheid aan de tafels”, vertelde ook voorzitter Anne Koning van SVH. “Die emotie is ook echt noodzakelijk om stappen te zetten.” En wethouder Annemieke de Goede van Midden-Delfland zei: “Laten we als gemeenten, corporaties en zorgaanbieders uitgaan van dezelfde filosofie: denken in kansen. Voorzorg voorkomt zorg.” 

“We werken hard aan verbetering”

De woningcorporaties Staedion, Wonen Midden Delfland en De Goede Woning scharen zich direct achter de koplopers in de sector. Zo blijkt uit de resultaten van de Aedes-benchmark 2016. Met een BA-score presteren ze bovengemiddeld vergeleken met andere corporaties.

Lees Meer
Succesvol SVH-bestuurdersfoyer: samen denken in kansen voor ouderen

Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Dat is een uitgangspunt dat vrijwel iedereen onderschrijft, maar hoe zorg je ook daadwerkelijk voor goede oplossingen voor die ouderen? Eind november kwamen bijna vijftig vertegenwoordigers bij elkaar om hun expertise met elkaar te delen en waar mogelijk de handen ineen te slaan.   

Lees Meer
‘Dorps wonen verder uitbreiden’

“Wonen Wateringen is goed in dorps wonen”, zegt de nieuwe directeur-bestuurder Cihan Daskapan. “Van oudsher richtten we ons op sociale huisvesting in Wateringen en Kwintsheul. Omdat dorps wonen een kwaliteit is van het hele Westland en hier een enorm tekort is aan betaalbare woningen, breiden we ons werkgebied uit.”

Lees Meer