Januari 2018

Mohamed Baba, voorzitter SVH: “Verbinding en ondernemersgeest zijn mij op het lijf geschreven.”

Vanaf 1 februari is Mohamed Baba de nieuwe voorzitter van SVH. Hij prijst de hechte samenwerking tussen de corporaties in de regio Haaglanden en wil die graag ook onder zijn voorzitterschap voortzetten. “Die unieke samenwerking is zeker van grote waarde voor de opgave die op ons wacht om tot nieuwe regionale afspraken te komen,“ zegt Mohamed. 

Lees Meer
Anne Koning, oud-voorzitter SVH: “Ik ben heel trots op wat we als SVH hebben bereikt.”

Anne Koning heeft vier jaar de voorzittersrol van SVH ingevuld. Per 1 februari draagt zij het stokje over aan Mohamed Baba. Omdat SVH de bestuurlijke betrokkenheid van haar leden wil vergroten, is er gekozen voor een interne voorzitter. Het meest trots is ze op de samenwerking binnen de sociale volkshuisvesting en de afspraken die daaruit voort kwamen.

Lees Meer
Nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning: “Ik geloof in ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’”

Als het aan de nieuwe directeur-bestuurder Mariëtte Heemskerk ligt, is De Goede Woning over vijf jaar de corporatie die een grote stap heeft gezet in duurzaamheid en die binnen de Zoetermeerse grenzen actief is op het gebied van nieuwbouw. “Daar ligt onze uitdaging voor de komende jaren, meer dan op het terugdringen van de kosten per woning.”

Lees Meer