Anne Koning, oud-voorzitter SVH: “Ik ben heel trots op wat we als SVH hebben bereikt.”


Anne Koning heeft vier jaar de voorzittersrol van SVH ingevuld. Per 1 februari draagt zij het stokje over aan Mohamed Baba. Omdat SVH de bestuurlijke betrokkenheid van haar leden wil vergroten, is er gekozen voor een interne voorzitter. Het meest trots is ze op de samenwerking binnen de sociale volkshuisvesting en de afspraken die daaruit voort kwamen.

Hoe kijk je terug op de afgelopen vier jaar?
“Allereerst heel erg leuk en leerzaam voor mijzelf persoonlijk. En ik ben ook heel erg trots op wat we als SVH, als vereniging van vijftien corporaties, hebben bereikt. De afspraken met bijvoorbeeld de gemeenten, maar ook de afspraken die onderling zijn gemaakt. We konden elkaar steeds dieper in de ogen kijken: als we iets willen in de regio, dan leveren de corporaties allemaal een bijdrage om het resultaat te bereiken. Ook het faciliteren van de woningzoekenden en hen op een goede manier in contact brengen met de woning die ze willen huren. Dat is toch de hoofdtaak voor SVH. En dat doen we goed. Wat ik wel echt jammer vind, is dat de wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen, al lijkt die nu te stabiliseren.”

Heb je een idee hoe dat komt en is daar een oplossing voor?
“Er ligt nu een convenant waarin afgesproken is dat de sociale huurvoorraad moet groeien. Als er meer mensen een sociale huurwoning zoeken maar het aantal woningen dat we hebben wordt niet groter, dan ontstaat er een woningtekort. Gelukkig wordt er nu zowel door gemeenten als corporaties aan alle kanten aan gewerkt. De afspraken over bouwlocaties moeten nog wel concreter worden, maar het staat nu op de agenda. Toch: ik had liever deze vier jaar afgesloten met een dalende wachttijd.”

Waar ben je het meest trots op binnen jouw rol als voorzitter van SVH?
“Wat ik echt heel fijn vind, is dat het gelukt is om telkens te kijken naar wat wij in deze regio moeten doen voor de sociale volkshuisvesting. Toch weer elke keer het gezamenlijke belang pakken. Dat vind ik wel mooi en vind ik ook heel leuk om te doen. Ik ben een dienend voorzitter die de input van alle corporaties belangrijk vindt, met als doel om er samen sterker uit te komen.”

Welke advies geef jij de nieuwe voorzitter mee?
“Ik vind het lastig om over m’n graf heen te regeren. Het is natuurlijk ook aan het huidig bestuur en de nieuwe voorzitter om eigen lijnen te kiezen. De bestuurlijke regie wordt vast doorgezet. En ik verwacht dat Mohamed er zich ook voor inzet om het met de 15 corporaties binnen SVH samen te doen. Ik hoop tenslotte dat er aandacht vanuit het bestuur blijft voor de mensen die voor SVH het werk doen, zowel de SVH- als de corporatiemedewerkers die deelnemen in werkgroepen.

Welke grote uitdagingen verwacht je dat SVH de komende tijd op zich afkrijgt?
“De eerste grote klus is natuurlijk de nieuwe regionale prestatieafspraken! Hierin worden hopelijk goede nieuwbouwafspraken gemaakt om de wachttijd voor de woningzoekenden te verkorten. Dat lijkt me een mooie uitdaging.”

Mohamed Baba, voorzitter SVH: “Verbinding en ondernemersgeest zijn mij op het lijf geschreven.”

Vanaf 1 februari is Mohamed Baba de nieuwe voorzitter van SVH. Hij prijst de hechte samenwerking tussen de corporaties in de regio Haaglanden en wil die graag ook onder zijn voorzitterschap voortzetten. “Die unieke samenwerking is zeker van grote waarde voor de opgave die op ons wacht om tot nieuwe regionale afspraken te komen,“ zegt Mohamed. 

Lees Meer
Nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning: “Ik geloof in ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’”

Als het aan de nieuwe directeur-bestuurder Mariëtte Heemskerk ligt, is De Goede Woning over vijf jaar de corporatie die een grote stap heeft gezet in duurzaamheid en die binnen de Zoetermeerse grenzen actief is op het gebied van nieuwbouw. “Daar ligt onze uitdaging voor de komende jaren, meer dan op het terugdringen van de kosten per woning.”

Lees Meer