Gemeente en SVH werken samen aan doorstromingDe gemeente Den Haag start 1 juni samen met SVH een nieuwe pilot: de ‘doorstroommakelaar’. De doorstroommakelaar gaat ouderen voor wie de huidige woning niet meer passend is, begeleiden naar een nieuwe, meer passende woning. Dat doet zij in de sociale, maar vooral in de particuliere sector, dit kan een huur of koopwoning zijn. Voordeel voor de gemeente is dat er daardoor weer grotere woningen kunnen vrijkomen voor gezinnen, dit bevordert de doorstroming binnen de gemeente Den Haag.

De pilot is goed voorbereid, vertelt beleidsmedewerker Dorien Beukema van de gemeente Den Haag. “Vorig jaar hebben wij in alle stadsdelen een gebiedsscan laten maken van de doelgroep van 75 jaar en ouder. Wonen ze alleen, samen, passend of niet passend? Hoe is het met de voorzieningen om hen heen gesteld?  Zijn er winkels in de buurt? Openbaar vervoer? De resultaten zijn in alle stadsdelen besproken. Daar kwamen een aantal aanbevelingen uit voor de wijze waarop we de doorstroming op gang zouden kunnen brengen in de verschillende stadsdelen.”

‘Lang zult u wonen’
“Iedere buurt heeft wat dat betreft weer zijn eigen verhaal. In Loosduinen en Waldeck is sprake van veel vergrijzing. Het zou goed zijn als daar meer woningen voor jonge gezinnen beschikbaar zouden komen. In Mariahoeve speelt dit ook, maar minder sterk. In stadsdeel Escamp is de toegankelijkheid met name een probleem en hebben we meer te maken met vereenzaming.”

Onderdeel van het project is een bewustwordingscampagne onder de titel ‘Lang zult u wonen’. De bedoeling is dat mensen over hun situatie gaan nadenken: ik word ouder, welke aanpassingen heb ik nodig, hoe is mijn woning en wat zijn de mogelijkheden om te verhuizen? De pilot begint in stadsdeel Scheveningen.

‘Lang zult u wonen’, vertelt Dorien Beukema, is ooit begonnen in het oosten van het land. Van daaruit heeft het concept zich uitgebreid naar andere regio’s. “Het is een compleet pakket met maatregelen die je kunt nemen om langer en veiliger in je eigen buurt te blijven wonen. Hier zal de doorstroommakelaar ook een rol in kunnen gaan spelen.”

Doelgroep
“SVH kent al drie seniorenmakelaars die al enige tijd actief zijn. Deze zijn vooral gericht op de doorstroming uit schaarse sociale huurwoningen. De doorstroommakelaar zal geen onderscheid maken tussen een sociale/particulier huur of een koopwoning.

Via het voeren van persoonlijke gespreken, het houden van informatieavonden en andere reclamecampagnes proberen wij aansluiting te vinden bij de doelgroep. Ook via de VVE-balie en de het WMO-loket willen wij mensen actief gaan benaderen. In Den Haag hebben wij een goed vertakt netwerk van ouderenvoorzieningen en welzijnsorganisaties voor ouderen, die hierbij een rol kunnen spelen. Dit zijn toch de ogen en oren van de doelgroep.”

Waarom heeft de gemeente gekozen voor het fenomeen doorstroommakelaar? Omdat de woningmarkt op slot zit, stelt Dorien. “Verschillende stadsdelen beginnen te verouderen en die ouderen weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen. En waar ze terecht kunnen voor advies. Dat zal een belangrijk deel worden van het werk van de doorstroommakelaar: informatie geven. En mensen tijdens bijeenkomsten toespreken. Het lijkt in de praktijk waarschijnlijk veel op wat de seniorenmakelaar doet. Het gaat om bewustwording en advies.”

Logisch daarom om samenwerking te zoeken met SVH, dat al ervaring had met dergelijke makelaarsfuncties. “Bovendien beschikken zij over het complete databestand van de Haagse corporaties. Zij kunnen makkelijker aansluiting vinden.”

Doorstroommakelaar
Shenien Mohansingh gaat de nieuwe functie bekleden. Zij is al enige tijd in dienst van SVH en de Gemeente Den Haag is haar opdrachtgever. Zij is van plan vooral veel keukentafel gesprekken te gaan voeren met de senioren en andere inwoners die passender willen wonen in de Gemeente Den Haag “Je  kijkt samen met mensen naar de levensbestendigheid van hun woning. Stel je voor dat iemand slecht ter been is en via WMO een traplift aanvraagt. Terwijl de kans groot is dat die persoon binnen een jaar ook een rollator nodig heeft. Dan ga ik persoonlijk langs om samen met de mensen te kijken of het wellicht verstandiger is om te verhuizen naar een woning die ook op lange termijn passender is. Daarnaast begeleid ik hun bij het zoeken naar een nieuwe woning.”

‘Ouderen kunnen op allerlei manieren met mij in contact komen: via Woonnet, de WMO, gemeentelijke loketten als het WMO-loket of zorgverleners. Op termijn komt er wellicht een loket bij de gemeente waar mensen binnen kunnen lopen voor vragen. Ook zal ik informatie geven op informatieavonden en in buurthuizen. En ik benader mensen zelf of via de gemeente. Sinds kort heeft de gemeente ook een ‘VVE-balie’. Daar melden zich steeds meer ouderen voor hulp. Hoe ze bijvoorbeeld hun woning het beste kunnen verkopen. Ik kijk er  in ieder geval erg naar uit.”

Jolanda van Loon, directeur SVH, is blij dat de gemeente Den Haag bij SVH heeft aangeklopt om deze functie onder te brengen. Shenien blijft op deze manier nauw samenwerken met de drie seniorenmakelaars die bij SVH in dienst zijn. Op deze manier kunnen de functies elkaar versterken en van elkaar leren. De bedoeling van beide functies is om de doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen en ook een verhuizing uit een koopwoning kan uiteindelijk leiden tot een verhuisketen waardoor ook weer sociale huurwoningen vrijkomen. Daarnaast vinden zowel de corporaties en gemeenten het van belang klanten die iets meer begeleiding nodig hebben, persoonlijk te helpen bij hun zoektocht, dat is bij beide functies de doelstelling.

Willem Krzeszewski, voorzitter BAC-voorraadontwikkeling: “Freerider-gedrag is onze grootste vijand”

Vraag en aanbod van sociale huurwoningen in Haaglanden goed op elkaar afstemmen. Dat is de inzet van de bestuursadviescommissie (BAC) voorraadontwikkeling van SVH. “Qua aantallen is het voorraadprobleem in de regio niet dramatisch”, zegt BAC-voorzitter Willem Krzeszewski. “Het is gemakkelijk oplosbaar door goede afspraken tussen corporaties en gemeenten.”  

Lees Meer
Gemeente en SVH werken samen aan doorstroming

De gemeente Den Haag start 1 juni samen met SVH een nieuwe pilot: de ‘doorstroommakelaar’. De doorstroommakelaar gaat ouderen voor wie de huidige woning niet meer passend is, begeleiden naar een nieuwe, meer passende woning. Dat doet zij in de sociale, maar vooral in de particuliere sector, dit kan een huur of koopwoning zijn. Voordeel voor de gemeente is dat er daardoor weer grotere woningen kunnen vrijkomen voor gezinnen, dit bevordert de doorstroming binnen de gemeente Den Haag. 

Lees Meer