Woonruimteverdelingsysteem Haaglanden verkort wachttijden

Ondanks de druk op de woningmarkt is de gemiddelde wachttijd van 2,8 jaar in Haaglanden één van de kortste in Nederland. Alleen in Walcheren wachten woningzoekenden gemiddeld korter . Dit staat in het eindrapport “Wachten, zoeken en vinden” van het onderzoek dat Rigo Research in opdracht van het Ministerie BZK heeft uitgevoerd.

Het lijkt vreemd dat juist in een deel van de randstad waar de druk op de woningmarkt groot is de wachttijd relatief kort is. Hoe kan dit? In Haaglanden wordt in tegenstelling tot andere delen van Nederland nog onderscheid gemaakt tussen doorstromers en starters op de woningmarkt.

 

Doorstromers zijn woningzoekenden die bij hun verhuizing een zelfstandige woning achterlaten. Deze woning komt daardoor weer voor iemand anders beschikbaar. Op deze manier ontstaan verhuisketens, waarbij mensen steeds een stapje hoger in hun wooncarrière zetten. Aan het einde van elke verhuisketen krijgt een starter en woning. Die stapt dus achteraan de keten in.

Om zoveel mogelijk verhuizingen te krijgen en dus een lang mogelijke verhuisketen, krijgen doorstromers in Haaglanden een betere positie dan starters. Doorstromers krijgen maximaal 5 jaar van de tijd dat ze in hun huidige woningen wonen mee als inschrijfduur, dat heet de woonduur. Dat betekent dat als iemand die ergens zelfstandig woont en zich na 5 jaar bedenkt dat hij wil verhuizen, direct 5 jaar inschrijfduur heeft en niet eerst inschrijfduur  hoeft op te bouwen. 

Woont hij er 4 jaar, dan krijgt hij 4 jaar en woont hij er 20 jaar, dan krijgt hij ook maximaal 5 jaar. Dit is om het verschil niet te groot te maken met starters en juist mensen die zich in het midden van hun wooncarrière bevinden te ondersteunen. Daarbij maakt de regio Haaglanden geen onderscheid tussen de types woningen die doorstromers achterlaten.  Dat mag dus ook een koopwoning zijn . Iedereen in Nederland die een zelfstandige woning achterlaat, is een doorstromer.

Dat dit positief uitwerkt op de gemiddelde wachttijd van woningzoekenden blijkt uit het overzicht op het kaartje. Niet alleen doorstromers profiteren van deze regel, maar ook starters! Daardoor is er ondanks dat de woningmarkt in Haaglanden best krap is voor sommige woningtypes en buurten, toch voldoende doorstroming en een relatief korte wachttijd.  Maar ook in Haaglanden neemt de druk op de woningmarkt toe. De komende jaren zullen er woningen moeten worden gebouwd om te voorkomen dat de wachttijden gaan oplopen.

 

‘Creatief denken in oplossingen noodzakelijk’

Mensen met een zorgvraag moeten van het Rijk langer en vaker zelfstandig thuis blijven wonen. Voor de uitvoering van dat beleid – en de bijbehorende bezuinigingen - zijn vooral gemeenten verantwoordelijk geworden. Wat zijn de consequenties in de regio Haaglanden? En wat zijn de opgaven? Over die vragen bogen gemeenten, woningcorporaties én zorginstellingen zich begin juni tijdens een Foyer van SVH.

 

Lees Meer
“Wij kunnen het verschil maken”

“Als huurder kun je echt wel wat bereiken”, zegt Inez Stapper, voorzitter van de Bewonersraad Haag Wonen. “Daarom is het belangrijk dat huurders zich organiseren. Wij maakten met Haag Wonen goede afspraken over het behoud van de kernvoorraad en betaalbaarheid. Er worden minder woningen gesloopt en verkocht en de huurverhoging in 2016 valt lager uit dan zou kunnen en mogen.”  

Lees Meer